Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk
4. april 2017 GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk Introduksjonsmøte, Norges Rederiforbund, Oslo

2 Agenda Transportbehovet Hovedelementene som inngår i Kystlogistikk
4. april 2017 Agenda Transportbehovet Hovedelementene som inngår i Kystlogistikk Alternative løsninger Bruk av simulering for å finne de beste løsningene Gjennomføringsplan Oppsummering

3 4. april 2017

4

5 Godsfergen i 2020 – visjonen realisert
4. april 2017 Godsfergen i 2020 – visjonen realisert GodsFergen har lykkes Dekker Sør-Norge, betydelige lastmengder Populært blant speditørene Inngår i mange dør-til-dør-kjeder Daglige avganger Ruten går kontinuerlig, lasting/lossing også om natten Tiden i havn er meget kort Høy pålitelighet og rutetidene holdes Løsningen er miljøvennlig Kostnadene er redusert for kundene

6 Transportbehovet – i dag
4. april 2017 Transportbehovet – i dag På bil i dag: 13-15 million tonn/år Transportert mer enn 200 km Mindre enn 25 km til havn Kan 30% gå sjøveien i 2020? Prosjektet skal gjøre nærmere analyser “GodsFergen” kan i tillegg ta deler av dagens gods på sjøveien

7 Transportbehovet – fremtid
4. april 2017 Transportbehovet – fremtid Fremtid Økonomisk utvikling Befolkningsvekst Sentralisering/regional utvikling I 30% av eksisterende varestrøm på vei flyttet til sjø? færre

8 Hovedelementer i kystlogistikk (1)
4. april 2017 Hovedelementer i kystlogistikk (1) Rutemønster «Bussrute» «Godstaxi» Nettverk m/feeder Frekvens Ledetid Skip Container Roro + container Roro Kjøle/frys Størrelse fart Havneoperasjon Snutid/kapasitet Kostnad Åpningstid Laste- og losseutstyr Kran på båt eller kai Rampe på båt eller kai

9 Hovedelementer i kystlogistikk (2)
4. april 2017 Hovedelementer i kystlogistikk (2) Lastbærer Container Eurotralle m/ u/ trekkvogn Palle Storsekker Prosjekt- /industrilast Returlast/tomgods Verdiøkning/dør-til-dør Havneterminal Lager Crossdocking Henting/leveranse til sluttkunde Flåte Antall skip Reservekapasitet Vær & vind IKT-løsninger/sporing Miljømål Antall av hver i systemet

10 Alternative løsninger (1)
4. april 2017 Alternative løsninger (1) «Bussrute» langs kysten Attraktivt for matgrossistene (fremføring til etablert lagerstruktur) Felles knutepunkt med utenriks sjøruter Kobling mot hurtigruten/innenriks ruter? Økt lastgrunnlag for utenriks sjøruter? Andre muligheter?

11 Alternative løsninger (2)
4. april 2017 Alternative løsninger (2) «Godstaxi» og «bussrute» i kombinasjon? Attraktivt for matgrossistene (fremføring til etablert lagerstruktur) Felles knutepunkt med utenriks sjøruter Kobling mot hurtigruten/innenriks ruter? Økt lastgrunnlag for utenriks sjøruter? Andre muligheter?

12 Simulering for sammensatte logistikknettverk
4. april 2017 Simulering for sammensatte logistikknettverk Varestrømmer (avhengig variabel) Alternative ruteplaner Rutemønster og skipskonsept Sammenligninger for å se effekten av endret hastighet, frekvens, ledetid og lasttilgang Operasjonsprofil for skipene

13 Simulering for sammensatte logistikknettverk (forts.)
4. april 2017 Simulering for sammensatte logistikknettverk (forts.) Systemgrenser hvor kommer varer inn i systemet og hvor forlater varene dette Inndata rutemønster varestrømmer Valg av KPI’er systemets break-even kostnadssiden D2D eller P2P pålitelighet ledetid etc Eksisterende modeller MetOcean Ship geometry Ship Parameters ShipX Ship resistance / power Transport requirements Geography Design adjustments hydro representation Tow test data Mission profile Performance reports Transport performance Policies (speed, …) Transport case Data / GUI (Excel) Simulation model hydro preprocessing Logistics visualization Analysis / Animation Post simulation analysis GRIB-reader Route generator Logistics Ship Weather Policy Simulation Decision support Excel tables Implementation work Simulation model

14 For nerdene: Detaljert simuleringsmodell
MetOcean Ship geometry Ship Parameters ShipX Ship resistance / power Transport requirements Geography Design adjustments hydro representation Tow test data Mission profile Performance reports Transport performance Policies (speed, …) Transport case Data / GUI (Excel) Simulation model hydro preprocessing Logistics visualization Analysis / Animation Post simulation analysis GRIB-reader Route generator

15 Hvordan skape den beste logistikkløsningen?
God kunnskap om varestrømmene i dag og de neste årene Analyser og simulering Hvilke løsninger tar mest last? Hvilke løsninger møter hvilke kundekrav? Økonomi og kostnadseffektivitet? Kreativ og aktiv deltagelse fra aktørene Havnene Logistikkselskapene/speditørene Vareeierne Vilje til å tenke nytt!

16 Aktiv medvirkning fra aktørene – spesielt havnene!
4. april 2017 Gjennomføringsplan Informasjonsinnhenting, krav til logistikk- systemet Utvikling av simuleringsmodell for analyser Konseptutvikling Evaluering og rangering av konsepter Brukerbehov Leveranser: Rapport: Brukerbehov Metode- og modellutvikling Leveranser: Rapport: Metode for sammensatte logistikk- nettverk Simuleringsmodell Generere alternative logistikkonsepter Leveranser: Alternative konsepter i simuleringsmodell Evalueringskriterier Scenarier i dag/2020/2025 Finne beste konsept(er) Leveranser: Rangerte logistikk- konsepter - modeller Rapport: Log.konsepter Rapport: Realiseringsplan Aktiv medvirkning fra aktørene – spesielt havnene!

17 4. april 2017 Oppsummering Mange tidligere studier og prosjekter viser at sjøbaserte løsninger er konkurransedyktige Lite er realisert Godsfergen kan være katalysatoren På bil i dag: 13-15 million tonn/år Transportert mer enn 200 km Mindre enn 25 km til havn Kan 30% gå sjøveien i 2020? Kystlogistikk Miljøskip Forretnings-modell

18 Safeguarding life, property and the environment
4. april 2017 Safeguarding life, property and the environment


Laste ned ppt "GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google