Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styr smart i smart grid - energieffektivisering på brukerens vilkår

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styr smart i smart grid - energieffektivisering på brukerens vilkår"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styr smart i smart grid - energieffektivisering på brukerens vilkår
Professor II Bernt A. Bremdal Høgskolen i Narvik Norwegian Center of Expertise, Halden

2 Presentert på: ”Automatisk måleravlesning og smarte nett”
TEKNA konferanse i regi av Teknisk-naturvitenskapelig forening, Oslo, oktober, 2010

3 Norwegian Center of Expertise in Halden
Government certified industry and R&D cluster Fokus på energihandel og handel med ulike instrumenter for utslippskontroll Et 100 millioner kroners program over 10 år 50% av dette finansieres av F&U-myndighetene I Norge Hovedsponsorer er: Innovasjon Norge, SIVA, NFR Halden kommune, Østfold fylkeskommune © Digital Xalience a.s

4 Delfinansiert av NFR’s RENENERGI program
Styr Smart i SmartGrid Delfinansiert av NFR’s RENENERGI program 3 årig prosjekt – oppstart januar 2010 Budsjett –17.5 MNOK (€2,2 mill) 43% fra NFR Et Dr.gradsarbeid inkludert Initiativtakere NCE Halden, Tieto and moreCom Prosjekteier Tieto Applied for an ERA-Net call with European partners © Digital Xalience a.s 4 4

5 Kan AMS/SmartGrid gi bedre utnyttelse av tilgengelig energi?
Hva innebærer energieffektivitet i SG? Hva tenker og gjør brukerne? Hvordan vil en SG-verden fungere? Hvilken rolle kan fornybar energi spille? Hva slags tjenester og teknologi vil kunne øke energieffektivisering innenfor rammen av AMS/SG? Hva slags forretningsmodeller kan vi se for oss? Hvilke samfunns og miljøeffekter kan forventes? © Digital Xalience a.s

6 Fokus på brukeren – ”Prosumenten”
Klassisk SG-tilnærming Energieffektivisering Holdninger, avgifter, prisnivå, termostater, enkle kontrollsystemer Holdinger,…. + Bedre synlighet av timesforbruk, dynamisk prising, varsling (AMS) Energistyring Energiledelse, innomhus styringssystemer, flytt forbruk til når strøm er billig. Flytt forbruk til når strøm er billig. Veksle mellom energikilder. Demand-Response Distribuert energiproduksjon Mulig Systematisk: VPP, mikrogrid, ekstern 3. partstyring, handel, Energiuavhengighet, leveransesikkerhet Systematisk: Selvberging, taktisk lagring, indre marked, taktisk handel © Digital Xalience a.s

7 El-marked Handel: Time swapping Geo swapping Swing spot Mikrovind
kombinert med fotovoltaiske systemer Lokalprodusert energi for belysning El-marked Varme-til-elektrisitet som opsjon Overskuddsenergi fra termisk produksjon Lokale mikrogeneratorer © Digital Xalience a.s 7

8 Tilnærming Dagens energiforbruk Brukeradferd Teknologi Markedsmodeller
Energiforbrukere Målere og display Kommunikasjon og styring Mikrogeneratorer Markedsmodeller © Digital Xalience a.s

9 Brukeradferd i sentrum
Ulike behov krever differensiering © Digital Xalience a.s

10 Mikrogeneratorer og lagring
Mikrovindmøller Solcellepaneler Mikro-CHP Termisk energi © Digital Xalience a.s

11 Energihandel med distribuert produksjon er sammensatt
VPP Demand- response Prosument som enslig økonomisk enhet Prosument som kollektiv Prosument som kommersiell aggregator/VPP Demand –response Prosumenten som enkeltenhet Prosumentent som kollektiv Kommersiell aggregator Prosument © Digital Xalience a.s

12 Prosumentens deltagelse i markedet
Home/Building Market Svært adferds- og livsstilbetinget Electrical and thermal consumption data Generator electrical power output Unit cost of operation Marginal cost of operation of system/process Inhouse system and process Current state of the process Bid function Price of electricity Price of fuel Market mechanisms Profit Risk Contract Minimum timesoppløsning på måling av forbruk og Produksjon på prisdata Markedet kan skape sterke insentiver for å redusere forbruket, reservere energi for salg og investere i fornybar energi © Digital Xalience a.s

13 Organisering av distribuert produksjon blir avgjørende for markedet
Det indre marked Virtual Power Plant ”Samvirkemodellen” Det indre marked ”Porteføljeforvalter modellen” Virtual Power Plant © Digital Xalience a.s 13

14 Bindestreksøkonomi gir spesialisering av energirelaterte produkter
Energi vil i mindre grad forbli en kommoditet Energileveranser blir en del av et spesialisert produkt rettet mot spesielle behov eller et gitt segment Distribuert energi som ”open source” kan gi høymarginseffekter på ”bundles” og bra kick-back effekter © Digital Xalience a.s

15 ”Long tail” dominert energimarked i emning?
De store aktørene Vekst De spesialiserte små © Digital Xalience a.s

16 Gode demand-response løsninger vil akselerere business og dermed investeringer i generatorer
Flere full-skala D-R prosjekter på gang basert på ulike forretningsmodeller (Kilde: C-power – Mike Gordon: Eksempel fra New York State) © Digital Xalience a.s

17 ”Bottom Up” utvikling av SmartGrid konseptet
Lokale markeder finnes! Mulig å bygge SG-øyer. Oppvarming Nye kontorbygg: 46kWh/år Oppvarming Gamle kontorbygg: 158kWh/år Gamle boliger: 76 kWh/år © Digital Xalience a.s

18 Tilgjengelig teknologi støtter en slik ”bottom up” utvikling
Muliggjør punkt-til-punkt måling og kontroll av generatorer og forbruksenheter © Digital Xalience a.s

19 Fokus på energiflyt fremfor skjerming
Solfangst fremfor solavskjerming Identifisere resiprokale energibehov innenfor avgrensede områder ”Kilde-sluk” Mindre fokus på bygg som basisenhet Enkeltrom og naboskap blir like viktig ”Community” tankegang (Foto: Asplan Viak) © Digital Xalience a.s

20 (Energy Service Company)
Hvem kommer først til å benytte seg av de insentivene som ligger og venter? ESCO (Energy Service Company) Verktøy og tjenester Facility management Vaktselskaper Mediebedrifter Mindre kraftselskap Leverandør av el-produkter Oppstartsbedrifter Eiendomsselskaper Boligbyggelag Tettsteder med en større bedrift Bygder med stor hyttebebyggelse © Digital Xalience a.s

21 Noen foreløpige konklusjoner
Distribuert produksjon og energiflyt er avgjørende Mer enn enhetsorienterte tiltak Kollektive modeller og ”community” tankegang gir bedre effekt enn fokus på enkeltenheter (eks. samvirke, ”open source” , porteføljer) Voldsom utvikling på mikrogenerator kan gi betydelige økonomiske og miljømessige insitamenter for mange Demokratisering av markedet og spesialiserte energiprodukter kan gi opphav til en long-tail økonomi Kan få betydning for langt utenfor energibransjen SmartGrid kan bygges nedenfra opp og energi og miljøgevinster kan utløses før 2020 Kina vil lede utviklingen! © Digital Xalience a.s


Laste ned ppt "Styr smart i smart grid - energieffektivisering på brukerens vilkår"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google