Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Case mellomstor bedrift

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Case mellomstor bedrift"— Utskrift av presentasjonen:

1 Case mellomstor bedrift
Scenario: Kunden ønsker å gå over på en sikker print løsning samt et ønske om en bedre trykkeøkonomi. Vi tar utgangspunkt i eksisterende løsning i dag og gjør endringer her. Kunden vil ha inn MFP laserskrivere med FollowMe. Kunden ønsker primært at alle små skrivere skal fjernes konsekvent uavhengig av meninger de ulike avdelinger måtte ha. Dette er godkjent i fra ledelsen og delegert til IT ansvarlig. Det er et mål at det skal være et antall med mono MFP laserskrivere som skal overta hovedtyngden av utskriftsbehovet. Fargekopier skal gjøres på 2 HP4700 som plasseres hensiktsmessig i kontorlandskapet. Praktisk gjennomføring: 1. Alle HP1100/1200/1300/4050 erstattes med 2 stk HP laserjet 4345m laserskrivere. Dette på grunn av plassering i lokalet. HP4700 dekker color behovet.

2 Status før utskiftning
Matrisen viser oppførte modeller, hva det koster å trykke per kopi (øre), antall kopier produsert siste 36 måneder. I Tillegg er det oppført priser toner og antall toner brukt i løpet av denne perioden. Dette er summert og viser antallet kopier produsert og hva det har kostet.

3 Modeller som skiftes ut og ny løsning
Matrisen viser modeller som skiftes ut. De blir erstattet med HP4345 MFP laserskriver. Den viser videre Antallet kopier som eksisterende skrivere har produsert og ny skriver er satt opp med samme antall For et likt sammenlikningsgrunnlag. Tabellen viser at ved samme antall kopier så vil besparelsen være på estimerte 65% i forhold til de eldre modeller.

4 Status etter gjennomført endringer
ESTIMER REDUKSJON TRYKKEKOSTNADER Dette oppnås ved: 1. Lavere pris per kopi basert på samme trykkevolum neste 3 år. 2. Færre unødvendige utskrifter pga. FollowMe sikker print løsning. 3. Færre unødvendige fargeutskrifter. Brukere må velge fargeskriver når de skal ha utskrift med farger. 4. Færre skrivere som trenger service/vedlikehold. 5. Færre type tonerkassetter som trengs å kjøpes inn. 6. Velger en "åpen" løsning dvs. at tonerkassetter kan kjøpes der hvor den er billigst. Ikke låst fast til en leverandør gjennom klikkpris avtaler eller leasing/leie avtaler med klikkpris. Matrisen viser de modeller som blir behold og de som er ny (her HP4345) med samme antall kopier under summering. Vi ser her nye estimerte trykkekostnader kr ,-. I tillegg er det ført opp ytterlige en ytterlige forventet reduksjon på 30% som følge av FollowMe installasjonen. Differansen før og etter endringer er estimert til ca. kr ,- eller over 50% reduksjon.

5 Investering Ta kontakt med: PRINTER NORGE AS printer@printernorge.no
Matrisen viser investering i nye skrivere samt utstyr tilsvarende det antallet skrivere som bedriften beholder. Vi ser at under oppførte forutsetninger så vil investeringen tilbakebetales i løpet av ca. 18 måneder. Bedriften får: Kontroll med trykkekostnadene. Bedre kopi/print løsning. Sikker print med tilstrekkelig konfidensialitet. En god løsning videre fremover for flere år. Beholder friheten til å velge leverandører med rekvisita, skifte av utstyr m.m. Ta kontakt med: PRINTER NORGE AS


Laste ned ppt "Case mellomstor bedrift"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google