Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsbrosjyre om behandlingshjelpemidler - for pasienter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsbrosjyre om behandlingshjelpemidler - for pasienter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsbrosjyre om behandlingshjelpemidler - for pasienter
BHM : Bygg. 15, inngang D Informasjonsbrosjyre om behandlingshjelpemidler - for pasienter Åpningstider Mandag-onsdag: Torsdag: (sommertid ) Fredag: Avdeling for behandlingshjelpemidler Medisinsk teknologisk virksomhetsområde Oslo sykehusservice Telefon: Fax: E-post: Målgruppe: Hjemmeboende pasienter med behov for medisinsk- teknisk utstyr Faglig ansvarlig: Kathrine Olsen, avdelingsleder Utarbeidet: Sist endret: Besøksadresse: Ullevål sykehus, Bygg 15, inngang D Kirkevn. 166, 0407 Oslo Postadresse: Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Avdeling for behandlingshjelpemidler, MTV Oslo sykehusservice

2 Avdeling for behandlingshjelpemidler i Bygg 15 inngang D på Ullevål sykehus har ansvar for medisinsk- teknisk utstyr og tilhørende forbruksmateriell til hjemmeboende pasienter. Tilbudet gjelder pasienter bosatt i Oslo. Unntatt pasienter bosatt i bydel Stovner, Grorud og Alna. Disse henvender seg til Akershus universitetssykehus HF på Lørenskog). Reparasjon og teknisk kontroll/service av utstyr Dersom det oppstår feil på apparatet -kontakt Behandlingshjelpemidler. Utstyr som leveres inn før kl vil bli forsøkt reparert ferdig samme dag. Kan apparatet ikke repareres vil du få utlevert tilsvarende apparat. Skade /uhell ved bruk av utstyr Dersom bruk av apparat eller medfølgende utstyr kan ha medført skade på person eller omgivelser, plikter man snarest å melde fra til Behandlingshjelpemidler. Utstyret og forbruksmateriell, samt emballasje til forbruksmateriell, må da ikke flyttes, kastes eller forandres, da tilsynsmyndigheter skal vurdere videre undersøkelse og innhenting av utstyret. Ved apparatsvikt utenom åpningstid Avdeling for behandlingshjelpemidler har ikke døgnvakt. Utenom vår åpningstid kan avdelingen der du er utredet noen ganger være behjelpelig. Legevakt kan eventuelt hjelpe dersom det er problemer som ikke direkte er knyttet til utstyret. Er det akutt fare for liv og helse ved apparatsvikt utenom åpningstid ring 113 (Medisinsk nødnummer). Brukere skal aldri forsøke å reparere medisinsk teknisk utstyr selv! Søknad og utlevering av utstyr Legespesialist/avdeling som søker om et behandlingshjelpemiddel, har ansvar for at pasient og (når aktuelt) pårørende får opplæring i bruk av utstyret. Du får tilsendt brev om at apparatet er klart for henting. Pasientens ansvar Apparat(ene) som du har fått låne er helseforetakets eiendom og skal leveres inn når det ikke er behov for den aktuelle type behandling lenger. Apparater som returneres skal leveres komplett med tilbehør som ladeenheter og bærevesker. Brukt forbruksmateriell kastes. Uåpnede esker leveres inn. Pasient (eller pårørende) forplikter seg til å sørge for at apparatene blir behandlet på en slik måte at unødig forringelse unngås. Tyveri av apparater skal politianmeldes. Kopi av anmeldelse leveres Avdeling for behandlingshjelpemidler før utstyr kan bli erstattet. Meld fra ved adresseforandring eller dersom du får fast plass på sykehjem eller annen institusjon. Utenlandsopphold Spesialisthelsetjenesten har i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven ansvar for å hjelpe deg innenfor Norges grenser. Helseforetaket har ikke ansvar for å besørge apparater, reparasjon og forbruksmateriell ved ferieopphold eller hvis du bosetter deg i utlandet. Oksygenbehandling på fly til utlandet eller i utlandet: Kontakt NAV/HELFO Bestilling og utlevering av forbruksmateriell Bestill forbruksmateriell i god tid før du trenger det på tlf Avdelingen klargjør forbruksmateriellet for henting - eller sender pr. post. Forbruksmateriell til gastrostomi, nasalsonde og insulinpumpe bestilles enklest via bestillingsordningen i den sikre portalen For enkelte typer utstyr får du et vedtak fra Avdeling for behandlingshjelpemidler og bestiller forbruksmateriell via apotek. NB! Forbruksmateriell utlevert fra Avdeling for behandlingshjelpemidler skal ikke benyttes når du er innlagt på sykehus eller annen institusjon. Klageadgang Dersom utstyr ikke innvilges, mottar legespesialisten skriftlig avslag. Avdeling for behandlingshjelpemidler er første klageinstans. Ved eventuelt fornyet avslag, kan det ankes til Helse- og omsorgsdepartementet.


Laste ned ppt "Informasjonsbrosjyre om behandlingshjelpemidler - for pasienter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google