Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. trinn Datakunnskap ANNET GENERELL DATAKUNNSKAP Starte opp en pc.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. trinn Datakunnskap ANNET GENERELL DATAKUNNSKAP Starte opp en pc."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen.

2 1. trinn Datakunnskap ANNET GENERELL DATAKUNNSKAP Starte opp en pc.
Logge seg av og på skolens nettverk. Bruke musa til å navigere i et program. Bli kjent med tastaturet og enkelte spesialtaster som enter og mellomrom. Starte Word, skrive bokstaver og ord etter hvert som elevene er modne for det. Endre skrifttype og skriftstørrelse. Foreta utskrift. Lære at tastaturet er delt i venstre og høyre, og at begge hender skal brukes når man skriver. ANNET Tegne i et enkelt tegneprogram for eksempel Paint Bli kjent med relevante nettsteder, for eksempel , gjerne via Fronter.

3 2.trinn Datakunnskap GENERELL DATAKUNNSKAP
Lagre og hente fram igjen egenprodusert tekst eller tegninger og fortsette tidligere arbeid som er utført. Bli bedre kjent med tastaturet og flere spesialtaster (caps lock, shift). Bruke datamaskinen til tekstskaping. Bli kjent med touch-metoden. ANNET Eksperimentere og leke videre med form og farge i tegneprogram. Bruke spillpregede program for å øve på engelske ord og uttrykk, for eksempel på Bruke matematikkprogram for å øve seg i grunnleggende regnearter, for eksempel på

4 3.trinn Datakunnskap GENERELL DATAKUNNSKAP
Bli kjent med angrefunksjonen i Windows. Merke tekst, formatere merket tekst og kopiere/ lime inn merket tekst eller bilder. Slette tekst med delete eller backspace. Justere tekst midtstilt, høyrestilt og venstrestilt. Forstå hva rød understreking i Word betyr og lære enkel stavekontroll ved høyreklikking. Sette inn bilder i Word. Øve videre på touch-metoden. ANNET Logge seg inn på Fronter. Bli kjent med klasserommet der (klasseliste, lenker, planer) Bruke internett og skrive inn bestemte adresser for å finne opplysninger om et tema. Forstå og bruke navigasjonsknappene i nettleser. Bli kjent med nettvettregler. Sider med tips og undervisningsopplegg:

5 4.trinn Datakunnskap GENERELL DATAKUNNSKAP
Forstå forskjell på filer og mapper, lære å lage nye mapper og bygge opp en fornuftig mappestruktur. Forhåndsvisning. Endre størrelsen på et vindu, minimere og maksimere samt flytte et vindu. Endre størrelse og plassering av bilder i Word. Lage enkle tabeller og bruke disse fornuftig. Ferdigheter i bruk av tastatur ved Touch-metoden. INTERNETT Bli kjent med nettvettregler ( Enkelt søk på internett. Bruke Fronter. ANNET Bruke enkle funksjoner i bildebehandling f.eks. PhotoFiltre (beskjær bilde, endre lys og kontrast) Lage enkle animasjoner vha Paint og MovieMaker.

6 1.- 4.trinn IKT i fagplanene
NORSK Bruke bokstaver og eksperimentere med ord på tastatur. Bruke datamaskin til tekstskaping. Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy. Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på internett, på bestemte sider som lærer har oppgitt. MATEMATIKK Plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystemer både uten og ved hjelp av digitale verktøy. Samle, sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og søylediagrammer og kommentere illustrasjonene. NATURFAG Innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler. Finne informasjon med og uten digitale verktøy og fortelle om noen av planetene i vårt solsystem.

7 1.- 4.trinn IKT i fagplanene
ENGELSK Bruke ordbøker og andre hjelpemidler i egen språkopplæring. Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst. SAMFUNNSFAG Presentere historiske emner ved hjelp av skrift, tegninger, bilder, film, modeller og digitale verktøy. Samle opplysninger fra globus, kart og digitale kilder og bruke disse til å samtale om steder, folk og språk. Planlegge og presentere mulige reiser til nære og fjerne steder ved hjelp av kart og internett. Følge enkle regler for personvern ved bruk av internett. Finne fram i trykte og digitale medier, sortere innholdet i kategorier og produsere materiale som kan publiseres. KUNST OG HÅNDVERK Bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram. Planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker.

8 5.trinn Datakunnskap GENERELL DATAKUNNSKAP
Mestre bruk av tastatursnarveier som Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z. Bli sikker i innsetting av bilder i Word og kunne endre størrelse og plassering Bli mer sikker på bruk av tabeller og endringer av disse. Bli sikker i bruk av stavekontroll. Kjenne til bruk av høyreklikkmenyene i Windowsprogrammer. Kjenne til filbehandling (slette og lage mapper, endre filnavn og mappenavn, kopiere og flytte filer og mapper) Bli sikrere på Touch-metoden. Kjenne til hva et regneark er, bli kjent med skjermbildet i regnearket. Skrive inn tekst og tall i regneark. Kjenne til grunnleggende formelinnskriving og summèrfunksjonen i regneark. Lage enkle diagrammer og se sammenhengen mellom tallverdier i en tabell og tilhørende diagram.

9 5.trinn Datakunnskap INTERNETT Videreutvikle søkemetoder på internett.
Rette oppmerksomheten mot kildekritikk. Lære om opphavsrett. Gjennomgå nettvettregler ( Bruke Fronter.

10 6.trinn Datakunnskap GENERELL DATAKUNNSKAP
Videreutvikle ferdigheter i Word og filbehandling. Beherske bruk av formelinnskriving i regneark. Endre kolonnebredde i regneark. Endre antall desimaler i tallmateriale i regneark. Formatere tekst og tall i regneark (valuta og klokkeslett). Lage enkle undersøkelser og bruke regneark til å framstille stolpediagram og sektordiagram. Kjenne til hva Powerpoint er, bruksområder og begrensinger. Sette inn bilder i Powerpoint. Lage en enkel lysbildepresentasjon i Powerpoint og vise lysbildeserien. Kjenne til hvordan man scanner bilder og bruke dem i eget arbeid. Kjenne til enkel bearbeiding av bilder f.eks. i PhotoFiltre (beskjære, endre lys og kontrast, oppfriske farger, oppskarping, legge til tekst).

11 6.trinn Datakunnskap INTERNETT
Videreutvikle ferdigheter i bruk av søkemotorer. Repetere nettvettregler og sette fokus på chatting og chatteregler. Forstå og kjenne til begrensninger på nettet mht. kildekritikk og opphavsrett Forstå og bruke favoritter/bokmerker. Bruke Fronter.

12 7.trinn Datakunnskap GENERELL DATAKUNNSKAP Beherske bruk av tekstboks.
Beherske bruk av utskriftsoppsett. Lage overskrifter ved bruk av stil-formatering. Sette inn topp- og bunntekst samt sidetall. Kjenne til datavirus, hvordan de spres og hvordan en kan beskytte seg. Beherske formelinnskriving i regneark og kunne kopiere formler i kolonner og rader. Kjenne til bruk av prosent i regneark. Kjenne til de vanligste feilmeldingene i regneark. Formatere diagrammene med farger og egen tekst i regneark. Kjenne til autofyll i regneark. Formatere tekst og legge inn bilder/figurer i Powerpoint. Foreta lysbildesortering i Powerpoint. Kjenne til hvordan man kan legge til effekter i Powerpoint. Kjenne til utskriftsalternativer i Powerpoint.

13 7.trinn Datakunnskap INTERNETT
Kjenne til og forklare opphavsrettslige regler for bruk av bilder og tekster hentet fra internett samt fortsatt fokus på kildekritikk og nettvetregler. Produsere bidrag til skolens hjemmeside med tekst og bilde. Bruke internett aktivt til å hente informasjon. Bruke Fronter til innleveringer og prøver.

14 5.- 7.trinn IKT i fagplanene
NORSK Bruke digitale skrivetøy i skriveprosesser og produksjon av interaktive tekster. Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte. Forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra internett. Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy. Bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene. MATEMATIKK Beskrive referansesystemet og notasjonen som benyttes for formler i et regneark, og bruke regneark til å utføre og presentere enkle beregninger. Bruke koordinater til å beskrive plassering og bevegelse i et koordinatsystem på papiret og digitalt. Planlegge og gjennomføre datainnsamling tilknyttet observasjoner, spørreundersøkelser og eksperimenter. Presentere data i tabeller og diagrammer framstilt digitalt og manuelt, samt lese, tolke og vurdere hvor hensiktsmessige de er.

15 5.- 7.trinn IKT i fagplanene
KRL Kunne beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy tilå søke informasjon og lage presentasjoner. Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn. Beskrive tempelet, synagogen, moskeen og klosteret og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner. NATURFAG Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid. Publisere resultater fra undersøkelser ved å bruke digitale verktøy. Foreta relevante værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler. ENGELSK Bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring. Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster.

16 5.- 7.trinn IKT i fagplanene
SAMFUNNSFAG Lage visuelle framstillinger av to eller flere tidlige elvekulturer gjennom bruk av digitale verktøy. Lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovedtrekk i eget fylke, nabofylkene, de samiske bosettingsområdene, Norge, Europa og andre verdensdeler. Planlegge og presentere reiser i Europa ved å bruke digitale verktøy. Velge et tema, utforme spørsmål og belyse dem ved bruk av forskjellige kilder. KUNST OG HÅNDVERK Bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy. Fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt. Sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved digitale og andre kilder. Bruke utstillinger som ligger på nettet. Søke på kunstnere for å se bildene deres.

17 5.- 7.trinn IKT i fagplanene
MUSIKK Komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy. MAT OG HELSE Bruke digitale verktøy for å utføre informasjonssøk, sammenligning og vurdering av næringsinnhold og presentasjon av faglig innhold. KROPPSØVING Planlegge og gjennomføre gymtimer med eget undervisningsopplegg. Sette opp utstyrsliste. Lage tabell.

18 Krav til innleveringer ved Ullerål skole
Elevene bør så tidlig som mulig lage innleveringer etter følgende standard: Forside med tittel på oppgaven, navn på elev, klassetrinn, dato og bilde/illustrasjon som er relevant for oppgaven. Innholdsfortegnelse, sidenummerering, kildehenvisninger og litteraturliste. 12 pkt skrift, halvannen linjeavstand, venstrejustert tekst og skrifttype Arial.

19 Nyttige nettsider (inspirasjon for matematikklærere, verktøy for elever, opplysning for foreldre med barn i skolen) (inneholder en mengde oppgaver og spill som kan løses on-line eller skrives ut) (nyheter og aktiviteter, lenkesamling for fag, læreplanene, spill og nedlastningsmuligheter) (interaktive øvelser, arbeidsoppgaver og innleste tekster i engelsk, norsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag) (interaktive øvelser, arbeidsoppgaver og innleste tekster i engelsk, norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, musikk og KRL) (interaktive oppgaver i alle fag, lenker til andre nettsteder for lek og læring) (inneholder undervisningsopplegg i norsk, interaktive oppgaver for elever og en lenkesamling til aktuelle sider)

20 Nyttige nettsider (inneholder en rekke lenker til fagsider, aktuell informasjon til foreldre, lærere og elever, samt IKT for elever som er interaktiv opplæring i blant annet regneark og tekstbehandling) (et interaktivt verdensatlas fra FN-sambandet, den største databasen med FN-statistikk på norsk, som kan visualiseres med grafer og digitale kart, landprofiler for alle FNs medlemsland) (idé- og ressursbank for lærere) (den offisielle inngangen til norsk kultur på nettet, opprettet på initiativ frå Kultur- og kirkedepartementet for å få norske kulturinstitusjoner og deres samlinger presentert på Internett) (undervisningsopplegg, forsøk, aktiviteter, tips om kurs og konferanser og informasjon om sikkerheten ved laboratoriearbeid) (nyheter, artikler og debattinnlegg knyttet til temaene naturfag og matematikk, oversikt over kurs, konferanser, arrangementer og konkurranser)


Laste ned ppt "1. trinn Datakunnskap ANNET GENERELL DATAKUNNSKAP Starte opp en pc."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google