Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Bildebehandling for FLU06 – Heltid Uke 10/11 - 2008 Eli Gjølstad IKT-seksjonen - HiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Bildebehandling for FLU06 – Heltid Uke 10/11 - 2008 Eli Gjølstad IKT-seksjonen - HiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Bildebehandling for FLU06 – Heltid Uke 10/11 - 2008 Eli Gjølstad IKT-seksjonen - HiO

2 Høgskolen i Oslo Bruk av visuelle medier til dokumentasjon Visuelle digitale medier (film, video og bilder) kan brukes i diverse pedagogiske sammenhenger (eksempelvis til formidling og forsterking av budskap) Visuelle medier kan også benyttes som dokumentasjon av barns læringsprosesser og personalets arbeid med barna. Denne dokumentasjonen kan bidra til at de som arbeider med barn kan utvikle en reflekterende praksis, samt oppnå en bedre forståelse for hvordan barn lærer.

3 Bruk av bilder i undervisningen kan ofte stimulere elevenes lyst til læring. I dagens mediesamfunn må også skolen ta inn over seg at barna vokser opp med nye, visuelle språk, der bilder spiller en sentral rolle. Lærere har til alle tider benyttet visuelle innslag i undervisningen; tegninger på tavla, plansjer, kart, lysbilder og film/video. Etter innføringen av IKT i skolen har det digitale bildet begynt å få en mer sentral plass, og ofte har vi behov for å behandle slike bilder på ulike måter før bruk. Et eksempel kan være at bildet skal tilpasses det medium hvor det skal presenteres. Videre så har man kanskje behov for at sentrale detaljer fremheves eller unødvendige fjernes. Bruk av visuelle medier i undervisning

4 I Kunnskapsløftet nevnes bilder, bildebehandling, og digital bildebehandling i mange sammenhenger. Ved å gjøre et søk i hele Kunnskapsløftet, ser man at altså at bilder og bildebehandling - og ikke minst digital bildebehandling - er sentralt i følgende fag; KRL Naturfag Engelsk Fremmedspråk 2 og 3 Samfunnsfag Kunst og Håndverk Norsk Her følger noen eksempler fra norskfaget: Kunnskapsløftet

5 Under formålet for norskfaget er bilder omtalt: "Norskfaget forholder seg til et bredt spekter av tekster, både muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen." Under hovedområder i norskfaget, og temaet sammensatte tekster står det å lese: "Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater." Under kompetansemål for faget konkretiseres dette nærmere: Kompetansemål etter 2.årstrinn, sammensatte tekster, står det at eleven skal kunne: "arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing", "uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser" og "samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier

6 Kompetansemål etter 4.årstrinn, skriftlige tekster, skal elevene: "gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder" Kompetansemål etter 7.årstrinn, sammensatte tekster, skal elevene: "lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy" og "bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner". Kompetansemål etter 10.årstrinn, skriftlige tekster, skal elevene: "gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster". Videre under sammensatte tekster: "vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder"

7 Digitale bilder er bildefiler som kan lagres og redigeres ved hjelp av en datamaskin. Filene kan deretter overføres via nettet f.eks. som et vedlegg til en e-post, eller skrives ut på papir. Når vi skal foreta digital bildebehandling, henter vi bildene enten fra nettet (husk at du kun har lov å benytte bilder fra såkalte "gratis-sider") eller CD-ROM, fra et digitalkamera eller fra en scanner (et apparat som kan lage digitale kopier av f.eks. papirbilder)gratis-sider Digitale bilder kan også benyttes i alle standardprogram (tekstbehandling, regneark eller presentasjonsprogram som PowerPoint)

8 For å redigere digitale bilder benytter man et bildebehandlingsprogram. I et slikt program kan man både skrive, tegne og male på bildet, forandre eller manipulere bildet på annet vis som f.eks. sette sammen flere bilder/bildeelementer til et nytt bilde. Man kan bruke programmet til å forandre størrelsen på et bilde, eller lagre bildet i et annet bildeformat som passer til det formål bildet skal benyttes til, f.eks. et tekstdokument eller en nettside (som stiller spesielle krav til bildeformat).

9 Introduksjon til GIMP 1. Gratisprogram 2. Lastes ned fra nettet 3. Norske menyer 4. Tilpasset både Windows og Mac

10 Langsiktig målsetning l Utprøving av digital bildebehandling fra elementær bildebehandling til mer avanserte justerings- og manipulasjonsteknikker l Studentene skal forstå og nyttiggjøre seg kunnskap omkring formidling med digitalt fotografi

11 Innledning l Litt om grafikkfiler l Oppløsning l Eksperimentering l Lagring av bilder

12 Programmets grensesnitt l Tipsvindu l Bildevindu l Verktøykasse l Dokk

13 Emner vi skal innom l Skalere bilde l Beskjære et bilde l Transformeringsverktøy Speilvende Rotere l Utvalgsverktøy Merke utvalg l Kloneverktøyet l Retusjering l Fjerne røde øyne

14 Skalering av bilde l Velg Bilde-menyen l Skaler bilde l Skriv inn ønsket størrelse og oppløsning

15 Beskjære et bilde l Gå på Bilde-menyen l Beskjær bilde l Før musepekeren over bilde mens du holder venstre musetast inne (=ram inn bildet) – en dialogboks vil fremkomme og gi informasjon om beskjæringen; størrelse etc. l Dobbelklikk på bildet når du har valgt ønsket beskjæring

16 Bruk av transformeringsverktøy l Gå på Verktøy-menyen l Velg ønsket transformeringsverktøy (vend, roter, forskyv) l Klikk på bildet og endre bildet Bildet til høyre er forskøvet

17 Bruk av utvalgsverktøy l Gå på Verktøy-menyen l Velg utvalgsverktøy i henhold til oppgaven du skal utføre l Merk bildet/deler av bildet Her vises et bilde hvor utvalgsverktøyet ”Velg områder etter frihånd” er benyttet Dersom man velger å bruke fjærkanter, vil utsnittet få en mykere kant.

18 Kloneverktøyet l Zoom opp bildet til en større størrelse l Velg kloneverktøyet fra verktøyvinduet l Hold høyre Ctrl-tast inne mens du klikker på en del av bildet som inneholder de elementene som du vil kopiere til andre deler av bildet l Klikk venstre musetast og stryk over de delene av bildet hvor du vil ha kopiert inn elementene

19 Fjerne røde øyne l Sørg for å ha fremme verktøykassen l Forstørr bildet (100%) l Velg pensel 5 l Velg verktøyet ”Blek eller brenn strøk” l Sørg for å velge ”Brenn” og ”Lyse toner” fra verktøypaletten l Stryk over de røde delene av øynene til rødfargen er nedtonet

20 Eksempel på animasjon laget i Gimp

21 Lenker til nedlastning og brukerveiledninger l www.gimp.no www.gimp.no l http://www.gimp.org/ l http://www.pedsenteret.no/ikt/gimp2/gim p-veiledning.pdf http://www.pedsenteret.no/ikt/gimp2/gim p-veiledning.pdf l http://itpro.no/download.php?op=viewdo wnloaddetails&lid=537 http://itpro.no/download.php?op=viewdo wnloaddetails&lid=537


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Bildebehandling for FLU06 – Heltid Uke 10/11 - 2008 Eli Gjølstad IKT-seksjonen - HiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google