Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT-plan for Ljan skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT-plan for Ljan skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT-plan for Ljan skole
September 2004 IKT-plan Ljan skole

2 Innledning Ljan skole ble med i prosjektet InnsIKT 2 i skoleåret Alle lærerne har fått opplæring i bruk av IKT, og skolen har fått tilført midler som har blitt til kabler, maskinvare og program. IKT-planen inneholder en systematisk oversikt over hva vi ønsker at elevene ved skolen skal tilegne seg av IKT-kunnskaper på de ulike klassetrinn. Når eleven går ut av 7. klasse vil han/hun ha grunnleggende ferdigheter i IKT-bruk, noe som vil være nyttig i senere skolegang og i arbeidslivet. IKT er ikke et eget fag, men skal være et verktøy som kan nyttiggjøres i de ulike læringsprosessene. Lykke til! IKT-plan Ljan skole

3 Klasse Leke for å lære Datakunnskap
Lage brukerliste (navneliste hvor lærer krysser av) Lære å slå på og av maskinen. Musetrening Hva er en datamaskin? Lese og skrive Starte tekstbehandlingsprogram f.eks Word Skrive store bokstaver Skrive små bokstaver Skrive stor forbokstav Skrive ut Repetisjon Prøve programmet Les og skriv med Petter Delfin Bruke internett etter instruksjon fra læreren til f.eks bokstavtreningsprogram ( Pedagogisk programvare Lære alfabetet ved å bruke tastaturet og bokstavprogram (Jessheimpakka og Lese og skrive) IKT-plan Ljan skole

4 2. Klasse 03.04.2017 IKT-plan Ljan skole Datakunnkap Lage brukerliste
Generell tastaturtrening Musetrening Lese og skrive Starte Word  fra Start-menyen Skrive enkel tekst i Word Lagre dokumentet og avslutte Word Bruke programmet Les og skriv med Petter Delfin Bruke internett etter instruksjon fra læreren til f.eks bokstavtreningsprogram ( Pedagogisk programvare Videre opplæring i pedagogiske program ”Leke” i minst 2 nye pedagogiske program/spill Andre program Paint Åpne Paint Tegne Bruke viskelær Bruke fargeblyant og kost Fargelegge Avslutte paint Repetisjonsoppgaver IKT-plan Ljan skole

5 3. klasse 03.04.2017 IKT-plan Ljan skole Datakunnskap Lage brukerliste
Tastaturtrening ved hjelp av programmet Touchy eller DrillPro Skrivebordet Behandling av utstyr Lese og skrive Skrive tekster i Word Eksperimentere med skrifttyper og – størrelser (WordArt) Lære å sette inn tabell Lære å sette inn utklipp eller bilde Lagre og gjenåpne dokumentet Skrive ut Pedagogisk programvare Målrettet arbeid med forskjellige pedagogiske program. Andre program Tegne ved å bruke Paint IKT-plan Ljan skole

6 4. klasse 03.04.2017 IKT-plan Ljan skole Datakunnskap Lage brukerliste
Tastaturtrening ved hjelp av programmet Touchy eller DrillPro Nettvettregler Bruk av internett Hva kan vi bruke PC til? Lese og skrive Skrive tekster i Word, bruke overskrift og eksperimentere ved å bruke forskjellige knapper på verktøylinjene. Lagre dokument i en egen mappe Forhåndsvisning og skrive ut. Lage arbeidsplan ved å bruke tabell Bruke programmet Prosessorientert skriving Pedagogisk programvare Målrettet arbeid med forskjellige pedagogiske program. Fronter/internett Eleven får tildelt brukernavn og passord Logge inn i ClassFronter Lese informasjon i ulike rom som eleven har tilgang til Lære om mappe-funksjonene Verktøy i Fronter Bli kjent med internett Utføre enkelt indekssøk IKT-plan Ljan skole

7 5. klasse 03.04.2017 IKT-plan Ljan skole Datakunnskap Lage brukerliste
Hva er en mappe? Lage ryddige mappestrukturer Utforsk-funksjonen Høyre musetast Lagringsområder (A:) (C:) (D:) (E) (F:) (H:) Hva er en fil? Lenker Tekstbehandling (Word) Lage overskrift med WordArt, eksperimentere med forskjellig skrifttyper og størrelser, repetisjon Formatering: fet, kursiv, understreking, venstre, høyre, midtstilt Forhåndsvisning Stavekontroll Skrive tekst, kopiere og lime inn tekst Sette inn tabell og bilde Tastaturbruk Åpne/ hente inn dokument (harddisk/ diskett/CD) Lagre (harddisk/diskett), lage egne mapper. IKT-plan Ljan skole

8 5. Klasse forts. Regneark (Excel) Hva er regneark? Starte Excel
Skjermbildet Lagre, gi navn og åpne Skrive inn tekst og tall Summérfunksjonen Enkel formatering av celler Repetisjon Fronter/internett: Lære å bruke e-post og sende e-post med vedlegg Utføre en enkel oppgave i verktøyet Prøve Bruke pratrommet (Fronter chat) Hente informasjon fra internett gjennom linker som har utgangspunkt i skolens hjemmeside eller Fronter-klasserommene. Søke etter informasjon på internett ved bruk av emnesøk og direkte søk i forskjellige søkermotorer. Læreren skal styre dette. Pedagogisk programvare Videre bruk av pedagogisk programvare IKT-plan Ljan skole

9 6. klasse 03.04.2017 IKT-plan Ljan skole Datakunnskap
Repetisjon fra 5. klasse Ulike filtyper Om filstørrelser Lagringskapasitet Kopiere filer Flytte filer Repetere nettvettregler Kildekritikk IKT i fremtiden…? Samtale om tema Tekstbehandling (Word) Lage overskrift ved å bruke stil-formatering, eksperimentere med forskjellig skrifttype og størrelse Skrive tekst Sette inn tabell og bilde Tabulator Formatering av tabell Sette inn bilde fra internett Lagre (harddisk/ diskett) Tastaturbruk Åpne/ hente inn dokument (harddisk/ diskett) Forbedre språket (stavekontroll, synonymordbok, autokorrektur) Redigere og formatere tekst (flytte, kopiere, klippe og slette) IKT-plan Ljan skole

10 6. Klasse forts. 03.04.2017 IKT-plan Ljan skole Regneark (Excel)
Registrering av data Endring av antall desimaler og sortering av data Funksjonstasten (gjennomsnitt) Autofyll Mer om formatering av celler Lage enkle undersøkelse og bruke Excel til framstille stolpediagram Presentasjonsverktøy (Power Point) Hva er Power Point? Starte Power Point og lage lysbiler Animasjonsvertøy Vise lysbildeserien Enkel utskrift Tips og råd Fronter/Internett Elevene skal bruke egne e-post adresser og sende brev til sine venner. Levere oppgave til læreren i ClassFronter. Bli kjent med nye Fronter-verktøy Elevene skal lære seg å bli sikre informasjonssøkere gjennom å bruke søkermotor og avansert søk. Informasjonen skal de kunne kopiere og lime inn i tekstbehandlingsprogram for videre arbeid. Chatting og chatteregelen Favoritter/bokmerker Skrive ut sider fra internett (merke områder) Søke ut fra stikkord Avgrenset søk Pedagogisk programvare Videre bruk av pedagogisk programvare IKT-plan Ljan skole

11 7. klasse 03.04.2017 IKT-plan Ljan skole Datakunnskap Datavirus
Nettikette; smiletegn, ord og uttrykk, forkortelser Vurdering og informasjon Kildekritikk Tekstbehandling (Word) Skrive tekst Søke/erstatte Autokorrektur Topptekst/bunntekst Sideskift Spalter Tekstboks Tabell Mer om tabeller; dele/slå sammen celler Forbedre språket (stavekontroll, synonymordbok, autokorrektur) Marger Sidetall Regneark (Excel) Innsamling og bearbeiding av data Formler med de fire regningsartene Utskriftsformater Mer om formler og cellereferanser Formatering av diagrammer IKT-plan Ljan skole

12 7. Klasse forts. 03.04.2017 IKT-plan Ljan skole
Presentasjonsverktøy (Power Point) Formatering av tekst Formatering av bakgrunn Legge inn bilde/figur Formatering av bilde/figur Lysbildesortering Formatering av lysbildebakgrunn Presentasjonsmaler Legge til effekter Utskriftsalternativer Fronter/internett Elevene skal bruke egne e-post adresser til kommunikasjon med andre elever. Chatte og chatteregelen Bruke Classfronter, arbeide og levere arbeidet til læreren i ClassFronter Bli kjent med nye Fronter-verktøy Repetisjon av kopiering av bilder Nettvettregler Elevene skal produsere bidrag til skolens hjemmeside. Siden skal inneholde tekst og bilde. Webmaster hjelper elevene å legge ut. Elevene skal bruke internett aktivt til å hente ut informasjon. Elevene skal kunne søke sikkert. Pedagogisk programvare: Videre bruk av pedagogisk programvare IKT-plan Ljan skole

13 Tillegg 5-7. klasse 03.04.2017 IKT-plan Ljan skole Paint Shop Pro
Ta bilder med digitalt kamera Laste bildene inn i PC Lagre og sortere bilder Lære å skanne, behandle, manipulere og animalisere bilder Kunst og håndverk Elevene skal jobbe med tegneprogram og bildebehandlingsprogram og øve seg i bilderedigering og mønsterbygging med ulike geometriske figurer. Animalisering tekst og bilde. Elevene skal lære seg å skanne og behandle bilde. Musikk Elevene skal eksperimentere med pc, keyboard og programvare for å se samspillet dem imellom. Elevene skal lære å bruke programvare til å skrive notene til noen enkle melodier, komposisjoner. Elevene skal eksperimentere med lydredigering Elevene skal gjøre enkle lydopptak/intervjuer ved hjelp av pc-mikrofon. Waw-filer og Mp3-filer IKT-plan Ljan skole


Laste ned ppt "IKT-plan for Ljan skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google