Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 15 Kostnad –resultat–volumanalyser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 15 Kostnad –resultat–volumanalyser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 15 Kostnad –resultat–volumanalyser
Læringsmål: nullpunktanalyser nullpunkts-, deknings- og resultatdiagram sikkerhetsmargin produktmiks Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

2 Kostnad – Resultat – Volum KRV analyser
Hensikten er å få frem sammenhengen mellom volumendringer og resultatendringer når en del av bedriftens kostnader er bundet opp i faste kostnader. Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

3 Eksempel – årlig salg av 18 000 høytalere
Dekningsbidrag = Omsetning – variable kostnader Skal dekke faste kostnader og fortjeneste Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

4 Salg pr. måned: 1 000 enh Faste kostnader pr
Salg pr. måned: enh Faste kostnader pr. måned er /12 = Hvor mange flere høytalere må man selge for å gå i 0? 50 000/200 = 250. Nullpunktomsetning = enheter Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

5 Nullpunktomsetning 1 250 enh Faste kostnader pr
Nullpunktomsetning enh Faste kostnader pr. måned er /12 = Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

6 Salg = 1 500 enheter Dekningsgrad er dekningsbidrag i % av inntektene
DG = (Omsetning – variable kostnader)/Omsetning DG = ( – )/ * 100 = 40 % DG = (500 – 300)/500 * 100 = 40 % Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

7 Anvendelse av KRV - analyse
Er det lønnsomt å sette ned prisen 5 % (fra kr. 500 til kr 475), hvis solgt kvantum øker fra til enheter per år? Totalt Per enhet Prosent Driftsinntekter 475,00 100 % - Variable kostnader 300,00 63 % = Dekningsbidrag 175,00 37 % Faste kostnader Nytt overskudd Gammelt overskudd Ikke lønnsomt! (Det gamle overskuddet er større.) Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

8 Anvendelse av KRV - analyse
Hvis markedsføringskostnadene øker med , kan salget øke med enheter. Er dette lønnsomt? Totalt Per enhet Prosent Driftsinntekter 500,00 100 % Variable kostnader 300,00 60 % Dekningsbidrag 200,00 40 % Faste kostnader Årets overskudd Gammelt overskudd Økt dekningsbidrag = 200 * = Økte faste kostnader = , netto økning Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

9 Anvendelse av KRV - analyse
Hvis kvaliteten øker og variable kostnader øker med 30 pr enhet (fra 300 til 330), kan salget øke med enheter (fra til ). Er dette lønnsomt? Totalt Per enhet Prosent Driftsinntekter 500,00 100 % Variable kostnader 330,00 66 % Dekningsbidrag 170,00 34 % Faste kostnader Årets overskudd Gammelt overskudd Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

10 Anvendelse av KRV - analyse
Hva hvis reklamebudsjettet øker med (fast kostnad i utgangspunktet ), prisen reduseres med 30 kr (fra kr 500), og salgsvolum øker med (fra til )? Totalt Per enhet Prosent Driftsinntekter 470,00 100 % Variable kostnader 300,00 64 % Dekningsbidrag 170,00 36 % Faste kostnader Årets overskudd Gammelt overskudd Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

11 Symboler og sammenhenger
P = Pris (Prisfast tilpassing, atomist. Pris uavhengig av mengde) X = Mengde TI = P∙X = Total Inntekt VEK = Variable EnhetsKostnader (Konstant enhetskostnad) VK = VEK∙X= Totale Variable Kostnader DBE = P – VEK = DekningsBidrag per enhet DB = DBE∙X = TI – VK = Totalt DekningsBidrag DG = DBE / P = DB / TI = Dekningsgrad FK = Totale Faste Kostnader TK = FK + VK = Totale Kostnader TR = TI – TK = Totalt Resultat TR = TI – (VK + FK) = P∙X – VEK∙X – FK TR =(P – VEK )∙X – FK = DBE∙X – FK = DB – FK Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

12 Nullpunktanalyse Nullpunkt = den omsetningen som er nødvendig for at regnskapet skal gå i balanse, dvs. at: Totale inntekter – variable kostnader – faste kostnader = 0 Totale inntekter (TI) = totale kostnader (TK) Dekningsbidrag = faste kostnader Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

13 Nullpunkt TR = 0 = Nullpunkt (Totalt resultat er null) TR = 0  TI – TK = 0  TI = TK = VK + FK  P∙X = VEK∙X + FK  (P – VEK)∙X = FK  DBE∙X = FK  DB = FK Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

14 Nullpunkt i stk XNULL = FK / DBE TR = 0  DB = FK  DBE∙X = FK
 X = FK / DBE XNULL = FK / DBE Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

15 Nullpunkt i kroner TINULL = FK / DG TINULL = P∙XNULL = P∙(FK / DBE) 
Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

16 Sikkerhetsmargin (SM)
Sikkerhetsmarginen (risikomarginen) viser hvor mye salget kan falle før man går med underskudd: Sikkerhetsmargin i kr: TI – TI0 Sikkerhetsmargin i stk: X – X0 Sikkerhetsmargin i %: (TI – TI0)/TI * 100 (X – X0 )/X * 100 Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

17 Sikkerhetsmargin: TI – TI0
Nullpunkt: TI0 = FK / DG Kr Verdi X Mengde TI =P∙X Sikkerhetsmargin: TI – TI0 TR = TI - TK Overskudd DB = TI – VK =(P – VEK)∙X TI=P∙X TK = VK+FK =VEK∙X + FK X TK = VK+FK Underskudd VK =VEK∙X VK=VEK∙X Nullpunkt: FK / DBE X0 = FK / (P – VEK) TI0 X0 Sikkerhetsmargin X – X0 FK Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

18 Eksempel: Bedrift som har solgt 2 400 000 DVD-plater
Hva er dekningsgrad, nullpunktomsetning og sikkerhetsmargin? DG = ( / ) * 100 = 35 % TI0 = ( /35) * 100 = SM = ( – )/ = 38,7% Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

19 Nullpunktsdiagram Envareproduksjon - DVD-plater
TI = 7 • X kr Omsetning 20x1 Over- skudd Overskudds- område TK = 4,55 • X SM Nullpunkt TI =10 Omsetning 20x1 VK Underskudds- område FK FK SM = X 0 Antall enheter Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

20 Dekningsdiagram - envareproduksjon med VK-kurve - DVD-produksjon
kr TI = 7 • X Omsetning 20x1 Over- skudd TK = 4,55 • X DB SM V K = 4,55 • X Dekningsbidrags Nullpunkt område TI =10 Omsetning 20x1 VK V K FK FK SM Antall enheter = X Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

21 Resultatdiagram - DVD eksempel
kr 5 Resultat (R) 4 3 Nullpunkt 2 2 antall enheter enheter Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

22 KRV-analyser i flervarebedrifter
Totalt Prosent Driftsinntekter 100 % - Variable kostnader 70 % = Dekningsbidrag 30 % Faste kostnader Overskudd Nullpunktomsetning Sikkerhetsmargin 23,81 % TI0 = FK / DG = / 0,3 = (TI – TI0) / TI =(12600’ – 9600’) / 12600’ Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

23 Nullpunkts- og resultatdiagram for flervarebedriften
TI 12.600' TK 12 .000' 10 .000' TI 9.600' 8.000' VK 5 .000' 3 .000' 2.88 0' 2 .000' F K 1 .000' 900' R ' 4 .000' 8.000' 9.600’ 12.000' 12.600' -1 .000' TI kr TI -2 .000' -2 .880' -3 .000' Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

24 Sikkerhetsmargin: TI – TI0
Nullpunkt: TI0 = FK / DG Kr Verdi TI Sikkerhetsmargin: TI – TI0 TR = TI - TK Overskudd DB = TI – VK TI TK = VK+FK TI TK = VK+FK Underskudd VK VK Nullpunkt: FK / DG TI0 = FK / (DB/TI) TI0 TI0 Sikkerhetsmargin TI – TI0 FK 45o Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

25 Målsatte driftsinntekter
Målsatt driftsinntekt – nødvendig omsetning bedriften må ha for å oppfylle et bestemt resultatmål. Hvis for eksempel faste kostnader = , dekningsgrad 25 %, målsatt overskudd , hva er nødvendig driftsinntekt? Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

26 Målsatte driftsinntekter
Hvor stor omsetning (TI) må vi ha får å nå et bestemt resultat? M = Målet (resultat f.eks ) FK = DG = 0,25 Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

27 Produktsammensetning
Med produktsammensetning eller produktmiks, menes den forholdsmessige andel de enkelte produktene utgjør av bedriftens samlede salg. Endring i produktsammensetning kan slå ut på resultat, nullpunktomsetning og sikkerhetsmargin. Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

28 Produktsammensetning
Omsetningen er den samme begge år, men resultatet er lavere i år 2. Hvorfor ? Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

29 Effektene av endret produktmiks
Overskudd kr Resultatlinje 20x0 Overskudd 20x0 10 mill 6 mill kr TI Resultatlinje 20x1 FK Underskudd kr Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

30 Begrensende forutsetninger ved bruk av KRV- og nullpunktsanalyser
Både kostnads- og inntektsforhold er lineære i hele det relevante kapasitetsområdet. Kostnader splittes nøyaktig opp i variable og faste kostnader. Produktmiksen er konstant. For tilvirkningsbedrifter: Det må eventuelt korrigeres for beholdningsendringer. Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

31 Driftsgiring Omhandler forholdet mellom virksomhetens faste og variable kostnader. Ved hjelp av driftsgiringstallet kan vi beregne resultateffekten av salgsvolumendringer: Driftsgiringstallet = alternativt = Totalt dekningsbidrag Totalt overskudd Dekningsgrad Overskudd i % Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

32 Driftsgiring Eksempel
Dersom driftsgiringstallet er 2,5 hvor mye vil overskuddet øke med dersom omsetningen øker med 10%? Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1


Laste ned ppt "Kapittel 15 Kostnad –resultat–volumanalyser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google