Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs i bedriftsetablering Finn S. Steffensen Siviløkonom MBA NHH

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs i bedriftsetablering Finn S. Steffensen Siviløkonom MBA NHH"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs i bedriftsetablering Finn S. Steffensen Siviløkonom MBA NHH
Kurs i bedriftsetablering Finn S. Steffensen Siviløkonom MBA NHH

2 Målsetting for kurset Gjøre deltakerne kjent med og best mulig i stand til å håndtere kritiske faktorer med etablering av egen bedrift. Skape gode og konstruktive holdninger til, og kunnskaper om ulike problemer knyttet til etablering. Skaffe seg beslutningsunderlag for å avveie risiko i forhold til samfunnsmessig utvikling (timing) Identifisere prosjektets ”Point of no return”

3 Kursinnhold Avklaring før etablering Forretningidé Forretningsplanen
Marked Økonomi Organisasjon Formelle krav Forretningsplan Suksesskriterier Fallgruber Nyttige lenker

4 Avklaring før etablering Personlige drivkrefter
Tjene Penger nok til å skape et godt liv for seg selv og familien Realisere seg selv, sine talenter drømmer og visjoner Ta kontroll over eget arbeidsliv

5 Personlige drivkrefter
bli sin egen sjef og nyte gleden ved å lede og se resultatene av godt lagarbeid Skape seg en trygg og varig arbeidsplass uavhengig av akselerende omstillinger arbeidslivet Bidra til verdiskapningen I samfunnet og høste anerkjennelse for dette Liker/elsker å arbeide selvstendig, lede andre være skipper på egen skute, ta beslutninger. Nyte å være sin egen herre og samtidig se verdien i å få et lag til å fungere optimalt. Tørre å ta en risiko, men ikke større enn at den vil være til å leve med om forventningene ikke innfris. Man lærer v sine feil- erfaringslæring.

6 Personlige egenskaper
målrettet Pågangsmot Selvtillit Selvgående Optimistisk

7 Personlige egenskaper 2
Fleksibilitet ansvarsbevissthet evne til å Takle høyt tempo og stress Økonomisk sans Utadrettet og nysgjerrig

8 Personlige egenskaper 3
Stayerevne(utHoldende) Teft Fingerspitzgefühl Relasjonsbyggende Oppsummering med SWOT-analyse og gründertest Stayerevne- evne til å stå ut løpet selv om det både tar lengre tid og blir mer slitsomt og krevende enn forutsatt –utholdenhet, toleranse og tålmdighet Teft: Nyskapingsevne. en evne til å se forretningsmuligheter der ingen andre ser det. Fingerspitzgefühl: Evne til å ”se, føle og kjenne ulike kvaliteter på tjenester, produkter og innretninger kombinert med kompetanse til å forbedre disse.) Lære å jenne egne svake og sterke sider

9 Forretningsidéen VISJON FORRETNINGSIDé MÅLSETTING Visjon er en drøm
Forretningsideen er bedriftens overordnede mål – bedriftens strategiske kjerne Stikkord Hvilke kunder ønsker vi å betjene Hvordan skal kundene betnenes Hvilke markeder skal vi arbeide på Hvor stor skal organisasjonen være eller bli Hvilke fortjenestemarginer skal vi ha Kreavitet er evnen til å skape en ny ide – innovasjon er evne til å til å utvikle en ide videre og sette ideen ut i praktisk handling

10 Forretningsplanen Markedet (kundegrupper, kjøpskriterier, geografisk, marked, konkurrenter) Markedsstrategi/markedsplan Økonomi (kalkyler, drifts- og likviditetsbudsjett)

11 Forretningsplanen Kapitalbehov og finansiering
Organisering og administrasjon av selskapet/foretaket Handlingsplan

12 Markedskreftene Lønnsomhet – En forutsetning for å overleve
Konkurranseanalyse RIVALISERINGEN I EN BRANSJE (Porter) ETABLERINGSHINDRE

13 Marked Produkt og markedsmatrisen
Om Segmentering SEGMENTERINGSKRITERIER MARKEDSFØRING TIL UTVALGTE MÅLGRUPPER kundefokus

14 Markedsplaner AKTIVITETER / KAMPANJER PLANLEGGEING AV AKTIVITETER
REALISERING AV AKTIVITETER KAMPANJEPLANEN KONTROLL

15 Økonomi Økonomistyring
SENTRALE BEGREPER VERDISKAPNINGEN I BEDRIFTEN FORRETNINGSPLAN OG ØKONOMISTYRING ØKONOMISTYRINGSSYSTEMET BALANSEREGNSKAP RESULTATREGNSKAP

16 Økonomistyring del 2 BUDSJETTARBEIDET KALKYLEMETODER SALGSBUDSJETT
INVESTERINGSBUDSJETT KOSTNADSBUDSJETT RESULTATBUDSJETT LIKVIDITETSBUDSJETT

17 Budsjettering 3 FORSKJELLEN MELLOM RESULTAT- OG LIKVIDITETSBUDSJETT
FALLGRUBER I BUDSJETTARBEIDET

18 Økonomiske analyse NØKKELTALL SOM VERKTØY SOLIDITET DEKNINGSGRAD
RESULTATGRAD

19 Årsoppgjøret ÅRSREGNSKAPETS OPPBYGGING
TIDSAVGRENSNINGER OG PERIODISERINGER ÅRSBERETNINGEN - STYRETS BERETNING REVISORS BERETNING LIGNINGSPAPIRENE

20 Offentlige krav godkjennning av virksomheter og produkter
oversikt offentlige registre – registeringsplikten Helse, miljø og sikkerhet – internkontroll

21 Organisering ogregistrering
AS –Aksjeselskap ANS –Ansvarlig selskap ENK –Enkeltmannsforetak SA –Stiftelse KS –Kommandittselskap KF –Kommunale foretak NUF –Norsk avdeling for utenlandske foretak ASA –Allmennaksjeselskap

22 Organisasjon og administrasjon
Ledelse og styring PERSONALADMINSTRASJON REKRUTTERING PRIORITERING OG EFFEKTIVITET RUTINER INSTRUKSER, SKRIFTELIG KOMMUNIKASJON

23 Veien til Suksess God Forretningsidé/produkt/tjeneste God planlegging
Stahet og pågangsmot Gode rutiner Finansiering God dialog med offentlige instanser Bevisst forhold til markedet og satsing på ditt konkurransefortrinn

24 Vanlige feller Dårlige forberedelser
Være ”verdensmester” (ikke lytte til råd) Si opp jobb/Sette seg i gjeld i etableringsfasen Ikke ha skriftlige avtaler med eventuelle samarbeidspartnere og leverandører For stor målgruppe Manglende strategi Avgjørelser tatt på sviktende grunnlag (ikke nok kunnskap om f.eks.: regnskap) ”Forelske” seg i idéen

25 Spør igjen Tallrekken ler av oss og vil forklare alt Den har kjever av jern og tenner Som det klirrer i. Vi spør og vi spør og tallene svarer Men ikke om fiolinene Eller om lykken mellom to armer. Da hoster det på skjermen: uklart spørsmål. Spør igjen. Rolf Jacobsen: Nattåpent, Gyldendal 1985


Laste ned ppt "Kurs i bedriftsetablering Finn S. Steffensen Siviløkonom MBA NHH"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google