Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkeslege Petter Øgar Fagdag for Høgskulen 19.01.07 ” Læringsmål, læringsutbyte og yrkesrelevans”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkeslege Petter Øgar Fagdag for Høgskulen 19.01.07 ” Læringsmål, læringsutbyte og yrkesrelevans”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkeslege Petter Øgar Fagdag for Høgskulen 19.01.07 ” Læringsmål, læringsutbyte og yrkesrelevans”

2 Grunnspørsmålene  Hva er målene til Høgskulen?  Hva vil Høgskulen oppnå med utdanningene sine?  Hvordan få det til – på en god måte  Hvordan vet vi om vi får det til?  Hvordan kan vi stadig bli bedre?

3 Hva er målene for Høgskulen?  (Videre)utdanne studenter slik at de kan mestre relevante yrkesroller?  Hvilke yrkesroller?  Hva er jobbrelevant kompetanse?  Være konkurransedyktig i kampen om studentene  Velge en utdanningsprofil som sikrer skolens økonomi?

4 Learning outcomes Handler om å konkretisere studentenes læringsutbytte på en slik måte at både studenter, lærere, utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere, både nasjonalt og internasjonalt, skal vite hvilken konkret kompetanse og hvilke spesifikke ferdigheter studentene forventes å ha når de har fullført et emne eller et studieprogram.

5 ”Learning outcomes” – hva er viktigst?  Hva læringsutbyttet faktisk er (innholdet) i relasjon til beskrevne (norske) behov  At læringsutbyttet kan måles på en standardisert og (inter)nasjonalt sammenlignbar måte?

6 Mål på læringsutbytte – for hvilket formål?  ”Varedeklarasjon”  Nødvendig for markedet  Hjelpemiddel i sikring av forsvarlighet  Evalueringsredskap i kvalitetsforbedringsarbeid - men da trenger vi prosessindikatorer i tillegg. Når vi målene på en god måte?

7 Kvalitetsindikatorutfordringer  Formålsuklarhet – kan som regel ikke ivareta alle formål  Varierende validitet og reliabilitet  Hva de ikke sier noe om

8 Om tall og virkelighet ….. SPØR IGJEN Tallrekken ler av oss og vil forklare alt Den har kjever av jern og tenner som det klirrer i Vi spør og vi spør og tallene svarer men ikke om fiolinene eller om lykken mellom to armer Da hoster det på skjermen: - uklart spørsmål. Spør igjen. Rolf Jacobsen

9 Sogn Avis 13.01.07 Å mestre relevante yrkesroller – hva er relevante yrkesroller?

10 Hva er jobbrelevant kompetanse?  Balansen mellom spesifikke jobbkrav og en yrkesutdanning med tilstrekkelig grad av generell kompetanse og tilpasningsevne  Svaret må finnes i dialog med praksisfeltet: kompetansekravskartlegging og ansvars- og oppgavedeling

11 Kompetanseelementer  Mer enn ”faget” (kunnskap, ferdigheter, verdigrunnlag)  Kunnskap om jobbvirkeligheten de vil/kan møte  Forståelse av hva annet enn faget som påvirker resultatet – organisasjonens virkemåte  Evaluerings- og forbedringskompetanse

12 Et verdimessig utgangspunkt  Vi har en etisk forpliktelse til å gi pasientene best mulige tjenester  Det innebærer at vi må:  kunne beskrive kvaliteten på tjenestene vi yter  ha en mening om hva som er godt (nok)  være i stand til å forbedre tjenestene dersom de ikke er gode nok

13 Alle ansatte har to jobber 1. Den ”vanlige” jobben 2. Jobben med å forbedre jobben, slik at tjenestene vi yter og resultatene av dem, stadig blir bedre

14 Kunnskap om hva som bestemmer resultatet: Kvalitet – et systemresultat  Tjenestene skapes i prosesser innenfor komplekse systemer og organisasjoner der resultatet er minst like avhengig av kvaliteten på disse prosessene og systemene som av den underliggende helsefaglige kunnskapen og teknologien og enkeltpersoners faglige dyktighet.  Paradigmeskifte og kulturrevolusjon

15 ”Men pensum er sprengt”  Ledelse med oversikt og evne til strategisk prioritering  Tenk livsløpskarriere – alt skal ikke læres (like godt) med en gang  Dialog og arbeidsdeling med yrkeslivet  Noen kompetanser er mer sentrale, mer generelle, varigere og dermed viktigere enn andre

16 Mulig ”startpakke”  Grunnleggende faglige kunnskaper og ferdigheter – hovedfokus  Kunnskap om de samlede jobbkrav  Forståelse av hva annet enn faget som påvirker resultatet  Forståelse for betydningen av for bedringskompetanse

17 Noen strategiske holdninger, kunnskaper og ferdigheter  Å ha et verdigrunnlag som en er seg bevisst  Ydmykhet, toleranse, og nysgjerrighet - respekten for alt vi ikke vet  Kunnskap om seg selv  Allmennkunnskap – basisfag, generelle redskapsfag  Kunnskap og ferdigheter til å finne fram til og vurdere ny kunnskap og informasjon  Kommunikasjon, samarbeidsevne, sosial intelligens  Kunne velge gode støttespillere, danne nettverk  Rolleforståelse og grensesetting

18 Slutt


Laste ned ppt "Fylkeslege Petter Øgar Fagdag for Høgskulen 19.01.07 ” Læringsmål, læringsutbyte og yrkesrelevans”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google