Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon Norge Presentasjon Etablererkurs Fosen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon Norge Presentasjon Etablererkurs Fosen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon Norge Presentasjon Etablererkurs Fosen 12.11.2013

2 Innovasjon Norge Vi skal realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Flere gode gründere Flere vekstkraftige bedrifter Flere innovative næringsmiljøer Innovasjon Norge er en organisasjon som er eid av staten og fylkeskommunene - og formålet vårt er å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Vi har kontorer i alle fylkene rundt om i landet, og i cirka 30 land rundt om i verden. Dette er her illustrert ved bilder av leder for kontoret i San Francisco – Anne Worsø, og en av de ansatte ved kontoret vårt i Tokyo Yoji Isihara. Formålet til de såkalte utekontorene våre er å bistå norske bedrifter som skal utenlands, for å finne partnere, investorer eller kunder. Hovedkontoret Distriktskontorer

3 Våre tjenester Grundere Innovasjons- miljøer Finansiering Profilering
Kompetanse Nettverk Rådgiving Innovasjon Norge har 5 ulike tjenester som vi tilbyr våre kunder. Innenfor hver av de fem er det mange ulike tilbud. Og de fem er Profilering, Kompetanse, Rådgving, Nettverk og Finansiering Innovasjons- miljøer Grundere 3

4 UTVIKLING/OMSTILLING
Finansiering UTVIKLING/OMSTILLING Tilskudd/skattefunn Tilskudd/skattefunn Kurven viser akkumulert kontantstrøm gjennom de fire utviklingsfasene. I de to første fasene har man ennå ikke et salgbart produkt, og kostnadene er vanligvis langt større enn inntektene. Når årlige inntekter bli større enn kostnadene snur kurven. Innovasjon må/bør på sikt gi positiv likviditet og økonomisk lønnsomhet. Innovasjon vil gjenom ulike tjenester, aktiviteter og samarbeid med andre bidra til å redusere å redusere tid og ressursforbruk fra ide til lønnsomhet. IFU/OFU Risikolån/garantier Lavrisikolån/garantier

5 Etablerertilskudd - Målgruppe
Etablerertilskuddet kan kun innvilges til bedrifter, dvs at søker må ha etablert et foretak.  Tilskudd kan innvilges forretningsideer/konsept med stor nyhetsverdi og potensial for høy vekst og verdiskaping i Norge. Det er en forutsetning at bedriften er 0-5 år gammel 

6 Egenfinansiering For enkeltmannsforetak kan “egeninnsats” (ubetalte timer) være en del av kostnadsgrunnlaget. For aksjeselskap (og andre selskapsformer) kan “egeninnsats” fra personer ansatt i selskapet inngå som en del av kostnadsgrunnlaget, forutsatt at det foreligger en lønnsavtale. Innovasjon Norge kan imidlertid ikke finansiere kostnader i et aksjeselskap som ikke regnskapsføres og innberettes.” Etablerertilskuddet kan normalt finansiere inntil 50 % av godkjente kostnader.

7 Etableringsfasen Dette tilskuddet går til videre utvikling av forretningsidé, forretningsmodell, forretningsplan, nyhet søk/markedsavklaring, nettverksbygging og økt kompetanse innen forretningsutvikling. Produktutvikling og andre aktiviteter og tiltak som kan bidra til utvikle bedriften i samsvar med målsettingene for etablerertilskuddsordningen, kan det også søkes om tilskudd til. Det kan gis tilskudd på inntil kr

8 Markedsintroduksjonsfasen
Tilskuddet dekker tiltak/aktiviteter knyttet til markedsintroduksjon, markedsanalyser, samarbeid med pilotkunder, design og test av produkt eller tjeneste samt videre utvikling av produkt/tjeneste, merkevare og IPR-strategi, kompetanse, nettverk, samt introduksjon av produkt eller tjeneste internasjonalt. Tilskudd gis som hovedregel inntil kroner, men det er mulig å søke om inntil kroner.

9 Søkeren Vi vurderer; om søker vil være i stand til å utvikle forretningsideen og drive virksomheten (bl.a. ut fra utdanning, praksis og personlige egenskaper) motivasjonen for etableringen forventninger (realistisk ?) økonomisk evne (innhenter kredittopplysninger)

10 Forventninger til søknaden
Bedriftens styrker og utfordringer må beskrives Markedet må analyseres: Hvor stort er det? Hvordan er betalingsvilligheten? Hvem er de første kundene? Hvordan skal disse nås? Hva er de viktigste utviklingstiltakene? Hvilke milepæler og mål har bedriften på kort og lang sikt? Etablerertilskuddet kan utgjøre inntil 50% av godkjente kostnader. Søker må sannsynliggjøre fullfinansiering.

11 Prioriteringer i Sør-Trøndelag
HØYT PRIORITERT: Nyskapende prosjekter med potensial for et internasjonalt marked En person eller team med potensielt stor gjennomføringsevne og sterk motivasjon til å skape en vekstbedrift LAVT PRIORITERT: Etableringer basert på produksjon av tradisjonelle produkter/tjenester

12 Støttes ikke Virksomheter innen: Detalj-/agentur-/engroshandel Import
Transport Finansielle tjenester Frie yrker (advokat, lege, tannlege, kiropraktor osv.) De fleste helse-/sosialtjenester Konsulentvirksomhet/bedriftsrådgivning Forfatter- og kunstnerisk virksomhet Hobbyvirksomhet (basert på drift i fritiden) Oppstart av franchiser Etablerertilskudd gis heller ikke til allerede etablerte virksomheter eller til overtakelse av eksisterende virksomhet.

13 Mentortjenesten for gründere
Målgruppen for tjenesten er daglig ledere av registrerte gründerbedrifter i bedriftsutviklings- og markedsintroduksjonsfasen. Daglig leder får tilbud om en strategisk mentor basert på ”en-til-en” samtaler. Daglig leder får dekket kostnadene til en mentor på inntil Kr ,- - Ca 40 timers rådgivning. Tilskuddet betales ut etterskuddsvis. Innholdet i samtalene vil variere etter behov, men skal være av strategisk karakter. Mentoren skal ikke være en praktisk hjelper.

14 Eksempel på kompetanse-/nettverkstjeneste
Tech Incubator – TINC Utviklet av Innovasjon Norge San Francisco Tilbudet har som formål å gi tidlig-fase teknologi start-ups nødvendig kunnskap og erfaring for å oppnå høyere vekst, raskere 10 starts-ups vil få tilbud om å bo og jobbe ca. en måned i en inkubator i San Francisco eller Silicon Valley Jeg har litt lyst til å nevne et relativ nytt tilbud Innovasjon Norge har utviklet - dette innenfor nettverks- og kompetansetjenestene våre TECH INCUBATOR Utviklet av IN SF Målet er å gi tidlig fase teknologi start-ups kunnskap og erfaring for å oppnå høyere vekst raskere. Gjennom dette tilbudet får 10 start-up bedrifter muligheten til å bo og jobbe i en inkubator i San Francisco eller Silicon Valley, tett fulgt av mine kolleger der borte. I den første runden av TINC, som gikk av stabelen tidlig i sommer, var to bedrifter med fra Sør-Trøndelag. De var svært fornøyde med opplegget, og knyttet viktige kontakter og lærte mye som kan sette fart på utviklingen. Så med dette eksempelet vil jeg bare vise at Innovasjon Norge ikke er bare finansiering!

15

16 Vi gir lokale ideer globale muligheter visjon Visjon og formål
Hvis vi sammenfatter visjonen og formålet vårt, kan vi si at ”Vi gir lokale ideer globale muligheter gjennom å utløse bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser. 16

17 Eksempel 1 Kan godkjennes for Enkelpersonforetak: Samme prosjekt i regnskapspliktig selskap:

18 Samme prosjekt i regnskapspliktig selskap:
Eksempel 2 Kan godkjennes for Enkeltpersonforetak: Samme prosjekt i regnskapspliktig selskap:


Laste ned ppt "Innovasjon Norge Presentasjon Etablererkurs Fosen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google