Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Engia.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Engia."— Utskrift av presentasjonen:

1 Engia

2 Engia

3 Om OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
Arbeider for å fremme økonomisk vekst i og handel mellom medlemslandene.

4 Om IEA: Det Internasjonale Energibyrået (International Energy Agency – IEA) Grunnlagt som et samarbeid mellom OECD-landene for raskt og effektivt kunne håndtere og redusere sin avhengighet av olje. Har siden starten opprettet en rekke programmer (forskning, informasjonsspredning etc.) knyttet til ulike energitemaer. Programmene er åpne også for ”ikke-medlemmer” som ønsker å bidra til teknologiutvikling og dra nytte av den. OECD MEMBER COUNTRIES Twenty countries originally signed the Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development on 14 December Since then twelve countries have become members of the Organisation. The Member countries of the Organisation and the dates on which they deposited their instruments of ratification are: Australia: 7 June 1971 Østerrike: 29 September 1961 Belgia: 13 September 1961 CANADA: 10 April 1961 CHILE: 7 May 2010 CZECH REPUBLIC: 21 December 1995 DENMARK: 30 May 1961 FINLAND: 28 January 1969 FRANCE: 7 August 1961 GERMANY: 27 September 1961 GREECE: 27 September 1961 HUNGARY: 7 May 1996 ICELAND: 5 June 1961 IRELAND: 17 August 1961 ITALY: 29 March 1962 JAPAN: 28 April 1964 KOREA: 12 December 1996 LUXEMBOURG: 7 December 1961 MEXICO: 18 May 1994 NETHERLANDS: 13 November 1961 NEW ZEALAND: 29 May 1973 NORWAY: 4 July 1961 POLAND: 22 November 1996 PORTUGAL: 4 August 1961 SLOVAK REPUBLIC: 14 December 2000 SLOVENIA: 21 July 2010 SPAIN: 3 August 1961 SWEDEN: 28 September 1961 SWITZERLAND: 28 September 1961 TURKEY: 2 August 1961 UNITED KINGDOM: 2 May 1961 UNITED STATES: 12 April 1961 Kilde: Data hentet 13. august 2010

5

6 Energisikkerhet: ca.1,6 milliarder mennesker er i dag uten tilgang til elektrisitet. Det er 23 % av alle på jorda. 40 % av verdens oljeforsyninger går gjennom Hormuz-stredet i Den persiske gulf. 60 % av verdens gassressurser finnes i bare to land; Russland og Iran.

7 Todelt rapport 1. En del viser prosjektleder at dere har grunnleggende ferdigheter på plass. 2. En del består av mer konkluderende svar på de tidligere nevnte momentene.

8 Momenter til rapport Se nærmere på noen utvalgte energikilder, belyse noen fordeler og ulemper med disse. Oversikt over forbruk i de ulike landene. Energikilder i de ulike landene. Effektiv utnyttelse av energikildene som brukes.

9 Landslag - forskerteam
Hvert forskerteam består av seks landslag: Frankrike, Polen, Iran, Norge, Danmark, Jemen Samlet konkurrerer dere mot andre forskerteam som har vært - og kommer til ENGIA for å forske og levere forskningsrapport. Det beste teamet i løpet av året vil kåres til vinnerteam!

10 Læringsportal Rapporten føres inn i Newton Læringsportal hvor hvert landslag har egen innlogg Nils Kr. Rossing

11 Ansvarsområder Hvert landslag har fire roller som dekker hver sine ansvarsområder: Informasjonsansvarlig Beredskapsansvarlig Sjef over all tid Materialsjef

12 Ansvarsområder Beredskapsansvarlig har ansvaret for at oppdraget blir lest høyt for laget. Han/hun skal også påse at alle på laget overholder sikkerhetskrav. F.eks. at vernebriller og hansker brukes der det er påkrevd. Materialsjefen har et overordnet ansvar for at gruppa rydder alt på plass etter bruk, og at alt utstyret er i orden og inntakt. Sjefen over all tid har ansvaret for at arbeidsoppgaver blir fordelt i laget og at tidsfrister blir holdt. Informasjonsansvarlig har overordnet ansvar for at laget fyller ut og sender inn rapporten (husk å trykke lagre-knappen). NB! Alle skal likevel ta del i å svare på oppgavene, rydde og lese oppgaver.

13 Oppdragene på Engia

14 Hva er energi?

15 Foto: kraftskolen.no

16 Elektrisitetsproduksjon fra ulike energikilder

17 Energiloven Energi kan verken oppstå eller forsvinne,
men omformes fra en form til en annen.

18 Bygg en kulebane Dere skal bygge en kulebane og en bil, med påfølgende konkurranse. Posisjon for start og slutt er bestemt. Banen skal ha minst en loop. Når kula forlater banen skal den skyve bilen lengst mulig langs gulvet. Velg en av kulene. I konkurransen har dere tre forsøk Teori eller praktisk oppgave først? Etter hvert valgte jeg å gi oppgaven først, deretter legge fram noen grunnleggende spørsmål til diskusjon og så den grunneleggende teorien. Denne skulle være slik at den skulle kunne anvendes i oppgaven.

19 Hvor er det lurest å plassere loopen?
Det er lurest å ha loopen så høyt som mulig, da mister kula minst fart. Det spiller ingen rolle hvor loopen plasseres. Det er lurest å ha loopen på midten. Da har kula nok fart til å gå rundt, samtidig som den ikke mister så mye fart på slutten. Det er lurest å ha loopen så langt nede som mulig. Da vil kula ha størst fart og mister derfor minst fart.

20 Er det lurest at kula blir med bilen, eller bare støter bort til?
Det spiller ingen rolle om en gjør det ene eller det andre. Det beste er om kula blir med bilen. Da vil mest mulig av energi en fra kula bli overført til bilen. Det er best om kula bare støter borttil bilen, da slipper den å frakte kula, som tapper den for energi.

21 Elektrisitetsproduksjon fra ulike energikilder

22 Hvor kommer energien fra som stråler ut av lyspæra?
Antall ladning pr. sek = I Ladningenes midlere fart = vq Varme Strømretning Lys Ladningenes midlere fart = vq Antall ladning pr. sek = I Nils Kristian Rossing

23 Nils Kristian Rossing

24 Nils Kristian Rossing

25 + – + + + + + Hva skjer når ladninger beveger seg? Strømretningen
Strøm av negative ladning + Strøm av positiv ladning + + + + + Strømretningen Nils Kristian Rossing

26 Elektrisk leder og isolator
Nils Kristian Rossing

27 Nils Kristian Rossing

28 Nils Kristian Rossing

29 Energikjede Vannets kretsløp:
Fordampet vann fraktes inn over land med vinden og faller ned som regn. Vannet samles og lagres i vann (magasiner) – lagring av energi Stillingsenergien i de høytliggende vannene  bevegelsesenergi i elvene Vannenergiverk: Stillingsenergien i vannene (magasinene)  bevegelsesenergi i rørgater Bevegelsesenergien i vannet  bevegelsesenergi i turbinen Bevegelsesenergien i turbinen  elektrisk energi i generatoren

30 Vannenergiverk Verdens største vannenergiverk og byggeprosjekt er Tre Kløfterubyggingen (Three Gorges) i Kina. Changelva er demt opp med en 2,3 kilometer lang og 185 meter høy dam. Når alle aggregatene er på plass i 2009 skal 26 Francisturbiner på totalt MW kunne produsere hele 84,7 TWh/år. For å gi plass til vannmagasinet har 13 mindre byer blitt flyttet. I tillegg til kraftproduksjon skal også anlegget hindre de årlige oversvømmelsene langs Changelva, som krever flere tusen menneskeliv i året. Byggingen startet i 1993 og kraftverket stod ferdig i Illustrasjon: Kim Brantenberg.

31 Vannturbin og generator
Small Turbin Partner Plateturbin Selskapet Small Turbine Partner springer ut fra Universitets- og forskningsmiljøet i Trondheim og leverer egenutviklede turbiner for småkraftverk. Selskapet har utviklet en Francis plateturbin i effektområdet 500 kW og 4 MW og fallhøyde 50 til 230 meter. Foto: Small Turbine Partner Nils Kr. Rossing

32 Vindturbin og generator

33 Vindturbin og generator
Nils Kr. Rossing


Laste ned ppt "Engia."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google