Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Europeiske trender og utviklingstrekk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Europeiske trender og utviklingstrekk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Europeiske trender og utviklingstrekk
Europeiske trender og utviklingstrekk. Hvordan påvirkes de nordiske land? Unni Hembre, nestleder NSF og Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver NSF

2 Helsepolitisk utvikling i EU
Helse og sosialsektoren i EU står for 5-13% av nasjonalbudsjettene og øker Over 20 millioner ansatt i sektoren, kvinner – 78% Aldrende befolkning og arbeidsstyrke 43% yngre enn 40 år Helse – nasjonalstatens ansvar Direktiver og rammeverk innenfor helseområdet øker

3 Helsepolitisk utvikling i EU
Stikkskadedirektivet: Vedtatt april år på implementering Avtale mellom hovedsammenslutninger omgjort til direktiv Gjelder alle deler av helsetjenesten Bedre beskyttelse mot skader og infeksjoner fra alle skarpe instrumenter Helsearbeidere i helsesektoren og studenter i klinisk praksis

4 Helsepolitisk utvikling i EU
Pasientrettighetsdirektivet Vedtatt januar 2011 ”Benytte seg av enhver helsetjeneste i en annen medlemsstat som vi ville fått i eget land – og få refundert inntil samme beløp som vi ville fått om tjenesten var utført hjemme” Informasjonstjenester, samarbeid, faglige nettverk

5 Helsepolitisk utvikling i EU
Pasientrettighetsdirektivet Harmonisering av helsesystem – bedre internasjonalt samarbeid Alle typer helsetjenester inngår, pleie-og omsorg for barn og eldre er unntatt Sykehusbehandling krever forhåndsgodkjenning Medlemsland kan nekte forhåndsgodkjenning etter visse kriterier

6 Europeiske trender Modernisering av utdanningssystemer – Bolognaprosessen – European Qualifications Framework – Direktiv 36 – gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner

7 Direktiv 36 – gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner
Omfatter 7 profesjoner, bl.a. leger,sykepleiere, jordmødre og farmasøyter Hovedinstrument som regulerer profesjonen Juridisk bindende – mangel på implementering – konsekvenser

8 Direktiv 36 – gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner
Fullført allmenn grunnutdanning, minimum 10 år Utdanningen skal tilsvare 4600 timer eller/og 3 års utdanning, tilsvarende bachelorgrad Minst 33% av timene skal være teori og 50% klinisk praksis på fulltids basis Direktivets anneks: spesifisert liste over fag

9 Direktiv 36 – gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner
Hovedtrekk fra evalueringsrapporten: - øke grunnutdanningskravet fra 10 til 12 år - klargjøre varighet på utdanning ift år og timer - revisjon av listen over obligatoriske fag - språkkrav - må komme til enighet om definisjon av CPD

10 Direktiv 36 – gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner
Konsultasjonsprosess 2010/2011 Grønnbok og endringer høst 2011 1-3 faser, post 2014 Endringsforslag: - Omfang – Lengde - Innhold - Continuous professional development – CPD - Godkjenningsordningen - Health Professional Card - HPC

11 Europeiske trender Gis riktig utdanning og opplæring for fremtidige jobber? Bedre evner til å forutsi fremtidige behov for kompetanse og endre utdanning/opplæring deretter

12 Forskning Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation Starter fra januar 2014 Nytt, integrert finansieringssystem som skal dekke tidligere rammeprogram og programmene for innovasjon og konkurranse Samles under en paraply med felles nytt rammeverk

13 Forskning Forsknings- og innovasjonsfinansieringen skal ha et tydelig fokus på globale utfordringer Tilgjengelighet og deltakelse vil bli forenklet RN4Cast – rammeprogramsprosjekt. Muligheter for videreføring Sykepleie som tema i det nye forskningsprogrammet?

14 Europeiske trender Rammene for helsepolitisk utvikling legges i EU systemet Påvirkningsmuligheter gjennom politiske beslutningsprosesser og programdeltagelse


Laste ned ppt "Europeiske trender og utviklingstrekk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google