Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Matbransjens Opplæringskontor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Matbransjens Opplæringskontor"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Matbransjens Opplæringskontor
Marit Finseth Løberg daglig leder Besøksadresse: Ringgata 235, (Hamar Katedralskole) 2305 Hamar Postadresse: Postboks 1008, 2305 Hamar Telefon: Mobil: E-post:

3 Om oss Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland ble etablert i Opplæringskontoret er et tverrfaglig opplæringskontor som dekker alle fagområdene til våre medlemsbedrifter. Vi er registret som en forening, og næringsmiddelbedrifter i Hedmark og Oppland kan søke om medlemskap. Vi er opprettet i medhold av opplæringslova og forskrift til denne, og har til formål å: • Utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere, gjennom å koordinere, kvalitetssikre og effektivisere medlemsbedriftenes fagopplæringsvirksomhet. • Legge til rette for eksamensforberedende kurs slik at voksne arbeidstakere med allsidig praksis får tatt fag-/svennebrev. • Tilby, arrangere og gjennomføre bransjerelaterte kurs for medlemsbedriftene. • Bidra til å markedsføre fag og bransje, for å øke rekrutteringen av faglært arbeidskraft til bransjen. • Ivareta et godt samarbeid med de videregående skoler som har kontorets fag.

4 Matbransjen Matbransjen er Norges nest største industrisektor med ca.
ansatte. I tillegg er matbransjen en fremtidsrettet industri med mange spennende fagområder og ny teknologi. Å jobbe i matbransjen innebærer både arbeid med mat, men også med maskiner og utstyr. Derfor er det viktig at den som ønsker seg en utdanning i matbransjen, ønsker å jobbe med teknologi i tillegg til mat. Det er et stort behov for nyansatte i hele bransjen. Både innen fagbrevnivå, teknikernivå, bachelor- og masternivå.

5 Medlemsbedrifter Matbransjens Opplæringskontor er representert gjennom en lang rekke store bedrifter. Her finner du aktører som har brede karrieretilbud og muligheter, og den faglige variasjonen er stor. Ved å sikte seg inn mot matbransjen i Innlandet, får du tilgang til jobbmuligheter innenfor noen av landets største bedrifter og du får jobbe med kjente merkevarer.

6

7 Mange yrker – Mange muligheter
Matbransjen byr både på teknologi, prosess og håndverksfag. Kjøttfagene er i stor grad basert på håndverk, mens Industriell matproduksjon og Produksjonsteknikeren har en mer prosess-orientert utdanning. Ønsker du å bli produksjonsteknikker, er det viktig at du har teknisk interesse og forståelse, i tillegg til at du liker å jobbe med mat.

8 Veien til fag- og svennebrev
industriell produksjon Teknikk og Industriteknologi Industrimekanikerfaget Lærling i Produksjonsteknikkfaget VG1 VG2 VG3 – Opplæring i bedrift

9 Fagoperatør i produksjonsteknikk
Aktuelle arbeidssteder for en produksjonsteknikker er små og mellomstore industribedrifter. En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Sentrale arbeidsoppgaver: Styring, herunder kontroll og justering av produksjonen Utføring, i form av tilrettelegging, start og stopp Omlegging, reparasjon og vedlikehold Feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystemer

10 Industrimekaniker Som industrimekaniker kan du få jobb innenfor blant annet matindustrien, kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling. Sentrale arbeidsoppgaver: Forståelse og tolking av tegninger, spesielt sammenstillingstegninger Bruk av alle typer håndverktøy ved montering og demontering av maskinelementer Bruk av oppvarming og nedkjøling ved montering og demontering av maskinelementer Bruk av verktøymaskiner for produksjon og tilpassing av maskinelementer Reparasjonssveising Foreta elektriske fra- og tilkoblinger ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid etter gjeldende forskrifter for slikt arbeid.

11 Vil du være med å produserer kjente merkevarer alle har et forhold!

12 Lærling i Matbransjen Vi tilbyr
Vi tilbyr mange læreplasser innen mange fagområder! Du får god oppfølging under læretiden! Du får tilbud om kurs og kompetanseutvikling som lærling! Vi tilbyr

13 Møt folk i bransjen Ruben Siv Maria Lærling hos TINE i Kjemi og prosessfaget og IMP

14 Oppfølging under læretiden
Vår viktigste oppgave er å følge opp lærlingene og kvalitetssikre opplæringen. Dette gjør vi sammen med våre medlemsbedrifter ved å gi god opplæring og oppfølging under læretiden. Vi har også etablert et godt kvalitetssystem som ivaretar kravene i opplæringsloven og forskrift til denne.

15 Oppfølging under læretiden
Lærekontrakt Faglig leder Opplæringsplan Opplæringsbok Oppstartsamling Vurderingssamtaler Fag- og svenneprøven Sluttsamling Avslutningsmiddag med fag- og svennebrevutdeling

16 Kurs og kompetanseutvikling
Kompetanse er viktig i matbransjen. Derfor ønsker vi å tilby våre medlemsbedrifter et bredt spekter av bransjerelaterte kurs. Som lærling i Matbransjens Opplæringskontor får du tilbud om å gå på de samme kursene gratis når du er lærling. Dette gjør deg svært ettertraktet på arbeidsmarkedet når du er ferdig med læretiden din.

17 Kurs under læretiden Varmearbeider Elsikkerhet HMS Hygienisk design
Lean Truckfører HACCP Liftfører

18 Utdanning etter fag- og svennebrev
Veien videre er mangfoldig, og inneholder noe for alle. Mesterbrev, fagskole, høgskole eller universitet; veien ligger åpen for deg som vil bygge videre på den kompetansen du allerede har.

19 Etter og videreutdanning
Matbransjen kan tilby mange muligheter innen etter- og videreutdanning. Aktuelle områder er: - grunnkurs ledelse - kvalitetsledelse - organisasjon og ledelse - hygiene og mattrygghet - diplomutdanning i kjøttfag - fagkurs innen sensorikk, HACCP, emballasje, produktutvikling .

20 Matbransjen Store bedrifter med ordnede arbeidsforhold!
Forholdsvis godt betalte jobber! Produserer god mat alle har et forhold til!

21 Kompetansebehovet i matbransjen
Ottar Olden Meierisjef ved TINE Meieriet Brumunddal

22 Ønsker du å bli lærling i matbransjen ønsker vi deg velkommen som lærling!
Takk for meg  Marit Finseth Løberg Daglig leder

23 Nå skal du få bli kjent med
Ragnar Erland Magnus Jens Erik


Laste ned ppt "Matbransjens Opplæringskontor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google