Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemskap og mangfold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemskap og mangfold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemskap og mangfold
DISTRIKT Medlemskap og mangfold ”Fra ord til handling” Rolf Erik Halvorsen D-Leder Medlemskap / Mangfold Rotary året Groruddalen Rotary Klubb Rolf-Erik Halvorsen

2 IR-PRESIDENT GARY C. K. HUANG
Den viktigste utfordringen er øking av medlemsmassen. Målet er nye medlemmer i hans rotaryår. Distrikt 2310 har en overordnet strategi på 3% for rotaryårene 2013 – 2015. Vår målsetting for rotaryåret 2014 – 2015 Er ETT medlem netto pr. klubb Pr er vi 2277 rotarianere fordelt på 54 klubber. Groruddalen Rotary Klubb Rolf-Erik Halvorsen

3 Groruddalen Rotary Klubb
DISTRIKT En utfordring må tas imot med positivitet og lyst – NB ! Fra ord til handling Groruddalen Rotary Klubb Rolf-Erik Halvorsen

4 Groruddalen Rotary Klubb
DISTRIKT ROTART INTENATIONAL HAR 3 FOKUSOMRÅDER Støtte og styrke klubbene i utviklingen av økt medlemsutvikling. Fokusere og øke gode prosjekter. Øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary Groruddalen Rotary Klubb Rolf-Erik Halvorsen

5 HVA ER KLUBBENS STRATEGI ?
DISTRIKT HVA ER KLUBBENS STRATEGI ? Hver enkelt klubb er unik og har sin særegenhet – derfor bør den enkelte klubb bruke de tiltak som passer klubben og miljøet Men hvem tar ansvaret for at utfordringen blir aktivt fokusert? Groruddalen Rotary Klubb Rolf-Erik Halvorsen

6 Distrikt 2310 2013 - 2014 ARBEIDSGRUPPE ?
( Dette ble benyttet av rode 2. ) Noe av det første gruppen kom fram til var at utfordringen med å få nye medlemmer var 2 delt. Både interne og eksterne tiltak var knyttet til hverandre. Groruddalen Rotary Klubb Rolf-Erik Halvorsen

7 Groruddalen Rotary Klubb
Klubbens ” indre liv ” INTERNT ! Hvordan tar vi vare på klubbens ”indre liv” slik at vennskap, tradisjoner og regler blir ivaretatt. Styret har ansvaret for klubbens miljø og at det aktivt legges til rette for at medlemmene og nye medlemmer ” finner sin plass ” Groruddalen Rotary Klubb Rolf-Erik Halvorsen

8 Groruddalen Rotary Klubb
Interne fokusområder Fadderordningen : Fadderordningen er avgjørende for at det enkelte medlemmet sees og tas på alvor. Fadderskapet for et medlem gjelder så lenge medlemskapet opprettholdes. Groruddalen Rotary Klubb Rolf-Erik Halvorsen

9 Groruddalen Rotary Klubb
Interne fokusområder Revitalisering av yrke som en ”grunnmur” og ”adelsmerke” for Rotary. Gjennom foredrag og rekruttering skal yrke bringes tilbake som et vesentlig fundament. Dersom yrkeserfaring blir et tydeligere premiss for rekruttering vil medlemsmassen bli mer balansert mellom kvinner og menn. Groruddalen Rotary Klubb Rolf-Erik Halvorsen

10 Groruddalen Rotary Klubb
Interne fokusområder Prosjekter Klubben bør etablere lokale og eksterne prosjekter som er samlende for klubben. Det anbefales at et prosjekt har en tidshorisont på maksimalt 3 år. Groruddalen Rotary Klubb Rolf-Erik Halvorsen

11 Eksterne fokusområder
Aktiv medlemsverving kan skje fra 35 – års alderen. Verving av kvinner bør prioriteres. Viktig er å fokusere på mangfold og etnisk bakgrunn, uansett kjønn. Klubbmiljøet må være strukturert slik at gjester føler seg velkommen. Personlige relasjoner er vel den ”enkleste” måten å verve på…………… Men vi må ” tørre å spørre ” Groruddalen Rotary Klubb Rolf-Erik Halvorsen

12 Groruddalen Rotary Klubb
Kommunikasjon Kommunikasjon mellom klubbene styrker Rotary. Utveksle programmer informere om arrangementer, bruke klubbens og andre klubbers ressurs- personer som foredragsholdere, ”inter-City ” møter o.s.v. At kanskje klubbene i roden etablerer en ”kommunikasjons-gruppe som kan samarbeide om eksterne henvendelser Groruddalen Rotary Klubb Rolf-Erik Halvorsen

13 Groruddalen Rotary Klubb
DISTRIKT Henvendelsen via sosiale medier må bli sterkere også den lokale og riksdekkende pressen. Dette vil ha en stor betydning for omdømmebygging og ha en stor effekt på ” HVA ER ROTARY ” Groruddalen Rotary Klubb Rolf-Erik Halvorsen

14 DISTRIKT 2310 2014 - 2015 ØNSKER SAMTLIGE KLUBBER ET
AKTIVT ROTARYÅR MED TOPP SPEED I MEDLEMSVERVING Groruddalen Rotary Klubb Rolf-Erik Halvorsen


Laste ned ppt "Medlemskap og mangfold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google