Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål og Planer for året 2009/2010. Agenda for Presidentens time Føringer fra Rotary International Føringer fra Distrikt 2260 Organisering av distriktet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål og Planer for året 2009/2010. Agenda for Presidentens time Føringer fra Rotary International Føringer fra Distrikt 2260 Organisering av distriktet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål og Planer for året 2009/2010

2 Agenda for Presidentens time Føringer fra Rotary International Føringer fra Distrikt 2260 Organisering av distriktet og klubben Organisasjonsplan for Onsøy Rotary De enkelte komiteer

3 The Four-Way Test Om saker vi tenker sier og gjør : Er det sant? Er det rettferdig overfor dem det angår? Vil det skape forståelse og bedre vennskap? Vil det være til det beste for alle det angår?

4 Onsøy Rotarys Rammebetingelser Rotarys verdier og føringer fra Rotary Int. Rotarys internasjonale motto: ”The future of Rotary is in your hands” Rotarys fremtid ligger i dine hender Føringer fra distriktet Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- prosjekter Distrikts- programmer

5 5 Rotaryåret 2009-2010 RI-Presidentens tema og føringer: Rotary er en frivillig organisasjon Enhver rotaryklubb er selvstendig Klubbene er det viktigste i Rotary Rotarys fremtid ligger i dine hender Distrikt 2260 JOHN KENNY RI PRESIDENT 2009-2010

6 6 Rotaryåret 2009-2010 Distrikt 2260 Prioriterte oppgaver: Flere medlemmer ved årets slutt Samarbeide mellom klubber Kontinuitet i vår virksomhet Fokusområder: Rent vann og bedre sanitære forhold Bedre helse og mindre sult Lese- og skriveopplæring

7 7 Rotaryåret 2009-2010 RIs strategiske plan har syv prioriteringer: Utrydde polio Fremme anerkjennelse for Rotarys innsats og forbedre Rotarys image Øke Rotarys evne til å hjelpe andre Øke medlemsbasen globalt både i antall og i kvalitet Fremheve Rotarys unike yrkestjeneste Utvikle ledertalenter innen Rotary Implementere strategiprosessen for å sikre kontinuitet Distrikt 2260

8 Føringer fra Distriktet VISJONER: Rotary Distrikt 2260 har som visjon: Å representere et tverrsnitt av yrker i befolkningen blant ressurspersoner som i Kraft av sin personlighet og væremåte bidrar til å fremme høy yrkesetikk og Positive idealer Å gagne andre ved å bidra aktivt til nærmiljøets utvikling, støtte ungdom under Utdannelse, yte kunnskap og økonomisk bistand til viktige lokale, nasjonale Og internasjonale prosjkter og tiltak innenfor Rotarys mange programområder. Å være et prioritert forum i lokalsamfunnet og representere et nettverk for Rotarys medlemmer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

9 Føringer fra Distriktet MÅL Aktive klubber Rotary Distrikt 2260 har som mål Avholde klubbsamråd minst to ganger der klubbens attraktivitet virkelig diskuteres Ha et arrangement der hele familien er engasjert Ha en deltaker med i minst et av Distriktsprogrammene Hatt et arrangement som er åpent for lokalsamfunnet Hatt samarbeid med en eller flere klubber i samme område om et felles prosjekt

10 Føringer fra Distriktet Medlemsutvikling Rotary Distrikt 2260 har som mål: Antall medlemmer økt til 2150 (2118 i mars 2009? At gjennomsnittsalderen er redusert til 61 år (61,7 i mars 2009) At andel kvinnelige medlemmer er økt til 15% (13,2% i mars 2009) At ingen medlemmer har færre enn 25 medlemmer (5 i mars 2009) At ingen klubber er uten kvinnelige medlemmer (5 i mars 2009) At mangfoldet i medlemsmassen er økt med hensyn til yrke, Alder, etnisk bakgrunn, livssyn og interesser Støtte til Rotary Foundation Bidratt med minst kr. 300.- per medlem i gjennomsnitt i Annual Giving Bidratt med minst kr. 140.- per medlem i gjennomsnitt til Polio Plus Spre kjennskap om Rotary Sørge for positiv omtale i et lokalt media minst en gang hvert halvår Hatt minst et prosjekt som gjør klubben godt kjent i lokalmiljøet

11 Onsøy Rotarys Presidents føringer: Vårt hovedfokus skal være: Ta vare på og utvikle klubbens sosiale aspekt. Opprettholde frammøte ved å ha attraktive møteprogram, hyggelige klubbarrangement og et inkluderende miljø Utvide medlemstallet med minst 4 medlemmer Delta i lokale arrangement som kan synliggjøre Rotarys formål og fremme dens attraktivitet.

12 Samarbeidsoppgaver i Fr.stad Regionen Intercitymøter: Fellesarrangement:

13 Matchende organisering Guvernør-assistent Onsøy Rotarys Styre Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- prosjekter Distrikts- programmer Administrasjon Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- prosjekter Distrikts programmer Rotary Distrikt 2260

14 Medlemsutvikling og rekruttering klubbaftener Komiteledere: Finn Alexandersen Kari Graham Prosjekt:Miljø og klubbarrangementer. Prosjekt:Pistolskyting Prosjekt:Nye medlemmer

15 Prosjektleder:Arild Bjørn Hansen Arbeidsmål for 2009/2010 AGjennomføre faste møter BMøter med tradisjon: Presidentens dag, Kamerataftener, Senior Ego med mer. CFrie møter: Bedriftsbesøk, temaforedrag, yrkesforedrag og møte med Rotarystoff. D:3 min på ”alle” møter. Opplæring og Kommunikasjon Prosjekt: Klubbprogrammer inkl 3 min

16 Rotary Foundation Komiteleder:Even Olin Jensen Prosjekt:Informasjon om Rotary Foundation Prosjekt:Auksjon Prosjekt:Paul Harris

17 Samfunnsprosjekter Komiteleder:Tord Christiansen Arbeidsmål 2009/2010: Prosjekt:Kulturdagene på Gressvik

18 Distriktsprogrammer Komiteleder:Lars Langaker

19 Distriktsprogrammer Prosjekt:Tall Ships Races Tall ships race - fantastisk arena for ungdomsutveksling Rotaryklubbene i Fredrikstad har videreført initiativet fra 2005 med å invitere søsterklubber over hele verden til å bruke Tall Ships' Races til ungdomsutveksling Prosjektleder:Sverre Authen Bjørn Jørstad Arbeidsmål for 2009/2010: Fortsatt deltagelse av ungdommer fra Fredrikstad

20 Distriktsprogrammer Prosjekt:Rotaract Rotaract is a Rotary-sponsored service club for young men and women ages 18 to 30. Rotaract clubs are either community or university based, and they’re sponsored by a local Rotary club. This makes them true "partners in service" and key members of the family of Rotary. Prosjektleder:Lise Frydenberg Arbeidsmål for 2009/2010:


Laste ned ppt "Mål og Planer for året 2009/2010. Agenda for Presidentens time Føringer fra Rotary International Føringer fra Distrikt 2260 Organisering av distriktet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google