Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi og samfunn 1 Case 1 - Askøy. Teknologi og samfunn 2 Bakgrunn – Overgang til ny arealplan  Hordaland fylkeskommune har fått henvendelse fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi og samfunn 1 Case 1 - Askøy. Teknologi og samfunn 2 Bakgrunn – Overgang til ny arealplan  Hordaland fylkeskommune har fått henvendelse fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og samfunn 1 Case 1 - Askøy

2 Teknologi og samfunn 2 Bakgrunn – Overgang til ny arealplan  Hordaland fylkeskommune har fått henvendelse fra Askøy kommune om å si noe om framtidig boligtypebehov basert på en befolkningsvekst på 3,3 % til 2018  Panda gir pr. i dag ikke noen opplysinger om boligtypebehovet for den enkelte kommune  Sintef og Pandagruppen har arbeidet med en metode som kan gi opplysinger om boligtypebehov  Dette blir unik informasjon som ikke finnes i andre modeller!  Vi har testet denne metoden i vår test-benk som står utenfor Panda-modellen

3 Teknologi og samfunn 3 Metode - Boligbehovsberegninger Husholdningsfrekvenser - (Kom,Hushold,Kjønn,Age5) Boligbehovsfrekvenser - (Kom,Hushold,Kjønn,Age5) Boligtypefrekvenser - (Kom,Hushold,Kjønn,Age5) Befolkningsprognoser Panda - (Kom,Kjønn,Age5) Boligbehov - (Kom) Boligbehov - (Kom, boligtype) Nyhet!!!

4 Teknologi og samfunn 4 Boligbehov Askøy 2008 og 2018 Boligtype20082018 Differans e Årlig boligbygging 1 = Frittliggende enebolig eller våningshus tilknyttet gårdsdrift1689594702575257 2 = Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig21318182750951 3 = Horisontaldelt tomannsbolig351071220220 4 = Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer4180254747 5 = Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning5195252586 9 = Uoppgitt96997283 Sum9167126133445345

5 Teknologi og samfunn 5 Boligtypebehov 2008-2018

6 Teknologi og samfunn 6 Husholdningsvekst 2008-2018

7 Teknologi og samfunn 7 Aldersbestemt boligbehov 2008-2018

8 Teknologi og samfunn 8 Hvor skal aleneboende bo?

9 Teknologi og samfunn 9 Er dette et metodisk problem?  Hordaland fylkeskommune mener at innbyggernes preferanser i dag ikke reflekter deres egentlige boligbehov. Det er boligmassen som avgjør om de bor i enebolig osv. Er det slik?  Er det sannsynlig at framtidige aleneboende i Askøy ønsker å bo i enebolig?  Kan andre kommuner være eksempel-kommuner for hvordan kommunens framtidige boligtypebehov skal være?  La oss si at boligtypefrekvensene fra Bergen reflekterer Askøy sine framtidige boligtypepreferanser

10 Teknologi og samfunn 10 Eksempel Askøy vs. Bergen: Aleneboende menn i aldersgruppen 15-19 år og deres boligtypepreferanser:

11 Teknologi og samfunn 11 Boligbehov Askøy - boligtypefrekvenser fra henholdsvis Bergen og Askøy

12 Teknologi og samfunn 12 Diskusjon  Vil dette være nytting innspill til arealplanarbeidet kommunalt og evt. andre planer?  Kan vi gjennom denne metoden synliggjøre f.eks generasjonsvekslinger og andre demografiske endringer sin effekt på boligtypebehovet?  Er det sannsynlig at dagens preferanser holder seg stabilt (jfr. Askøy problematikken) i framtiden?

13 Teknologi og samfunn 13 Case 2 - Trondheim

14 Teknologi og samfunn 14 Boligtypebehov i Trondheim mot 2040 Vi har sett på to ulike prognosealternativ for Trondheim: 1.Ren demografisk framskrivning 2.Målstyring nettoflytting siste fire år - Vi har kun befolkningsdata for 2008 og 2040 - Beregningene tar ikke høyde for boligavgang

15 Teknologi og samfunn 15 Aldersfordelt boligbehov mot 2040

16 Teknologi og samfunn 16 Husholdningsfordelt boligbehov

17 Teknologi og samfunn 17 Boligtypefordelt boligbehov

18 Teknologi og samfunn 18 Eldrebølgen i Trondheim - Boligbehov i aldersgruppen 70+ mot 2040

19 Teknologi og samfunn 19 Har vi endelig funnet svaret på generasjonsvekslingsproblematikken? Menn i alderen 50-54 år i husholdningstype ”Par med hjemmeboende barn 0-17 år” Menn i alderen 60-64 år i husholdningstype ”Par uten hjemmeboende barn ” Denne gruppen i dag Denne gruppen om 10 år

20 Teknologi og samfunn 20 Metode - Boligbehovsberegninger Husholdningsfrekvenser - (Kom,Hushold,Kjønn,Age5) Boligbehovsfrekvenser - (Kom,Hushold,Kjønn,Age5) Boligtypefrekvenser - (Kom,Hushold,Kjønn,Age5) Befolkningsprognoser Panda - (Kom,Kjønn,Age5) Boligbehov - (Kom) Boligbehov - (Kom, boligtype) -Alderskategorier -Husholdningstyper

21 Teknologi og samfunn 21 Diskusjon – hvilken statistikk er interessant?  Aldersfordelt boligbehov?  Husholdningsfordelt boligbehov?  Boligtypefordelt boligbehov?  Nettoflyttingsfordelt boligtypebehov? Hvilket boligtypebehov representer nettoflyttingen til kommunen?  I utgangspunktet skal kun boligtypefordelt boligbehov rapporteres ut av Panda-modellen


Laste ned ppt "Teknologi og samfunn 1 Case 1 - Askøy. Teknologi og samfunn 2 Bakgrunn – Overgang til ny arealplan  Hordaland fylkeskommune har fått henvendelse fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google