Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Os Fjell Askøy Lindås Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Os Fjell Askøy Lindås Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Os Fjell Askøy Lindås Bergen
Boligstudien 2010 Boligmarkedsanalyse gjennomført for Bergen tomteselskap AS Os Fjell Askøy Lindås Bergen Analysen er gjennomført av: PROGNOSESENTERET AS Kåre Elnan (prosjektleder) Heidi Bjørneng (seniorkonsulent) Tlf:

2 Boligmarkedet ut av skapet?

3 De basale driverne …

4 7 av 10? Husholdningsutviklingen … som fot i hanske… ?
… på lang sikt … 7 av 10? … som fot i hanske… ?

5 Befolkningsutviklingen
1820: 1 mill. pers, < 10% i byene levealder: K: 48 år M: 45 år 1885: 2 mill. pers

6 sentraliseringen -

7 Befolkningsutviklingen
1900: 2,2 mill 1925: 2,7 mill 1950: 3,2 mill 1975: 4,0 mill 2008: 4,7 mill 2020: 5,4 mill

8 Demografi

9 Befolkning Befolkning pr

10 Befolkningsprognoser
Endring i befolkningen frem til 2015

11 Flytting 2004 – 2008 i Bergen kommune
Flyttevolum `08: Bergen: Os: 2 059 Fjell: 2 336 Askøy: 2 948 Lindås: 1 443

12 Inn-, ut- og nettoflytting
Viktigste rekrutteringsområder til og fra Bergen, snitt `04 -`08

13 1.1.2009 fordelt på husholdningstype
Husholdninger fordelt på husholdningstype

14 Fordelt på eldste person i husholdningen 1.1.2009
Husholdninger Fordelt på eldste person i husholdningen

15 Eksisterende boligmasse
bebodde og ubebodde boliger

16 Igangsetting av boliger
2001 – 2009, prognoser for

17 Boligbygging og befolkningsutvikling
Relativ boligbygging

18 Boligomsetningen i Bergen
Nøkkeltall for omsetning av boliger i Bergen

19 Boliger til salgs på FINN.no
Antall brukte boliger til salgs på

20 Boligprisutvikling

21 Boligetterspørsel Frem mot 2015

22 Boligetterspørsel Frem mot 2015

23 Telefonundersøkelsen

24 Respondentene i undersøkelsen fordelt på områder og aldersgrupper
Bosted & alder Respondentene i undersøkelsen fordelt på områder og aldersgrupper

25 Husholdningsstørrelse, antall soverom, areal og salgspris
Dagens bosituasjon Husholdningsstørrelse, antall soverom, areal og salgspris

26 Foretrukket bostedskommune ved flytting fra dagens bolig
Kommunepreferanser Foretrukket bostedskommune ved flytting fra dagens bolig

27 Foretrukket bostedskommune ved flytting fra dagens bolig
Områdepreferanser Foretrukket bostedskommune ved flytting fra dagens bolig

28 Andel med flytteplaner
Har du planer om å flytte fra dagens bolig i løpet av 1 år?

29 Boligtype – neste bolig
Hvilken type vil du flytte til neste gang (de med flytteplaner)?

30 Antall soverom – neste bolig
Hvor mange soverom har man behov for i neste bolig?

31 Størrelse – neste bolig
Omtrent hvor stor bør din neste bolig være?

32 Boligmønsteret & preferansene
Hvordan bor man i dag, og hvordan vil man bo i fremtiden Hvordan man bor kontra hvordan man ønsker å bo: Grafene nedenfor viser hvordan husholdningene i undersøkelsen er bosatt i dag (venstre graf), kontra hvordan de foretrekker å bo i fremtiden(høyre graf). Totalt sett er det en teoretisk underdekning på mer enn leiligheter, og en tilsvarende ”overdekning” på nesten eneboliger, og i overkant av småhus.

33 Boligmønsteret & preferansene
Betydelige forskjeller mellom aldersgruppene Hvordan man bor kontra hvordan man ønsker å bo: Det er store forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder forholdet mellom hvordan man bor og hvordan man ønsker å bo i fremtiden. I de yngste aldersgruppene er det en betydelig ”underdekning” av eneboliger, og tilsvarende ”overdekning” av leiligheter. I aldersgruppene 40 år og eldre ser vi imidlertid et motsatt bilde, med en kraftig ”overdekning” av eneboliger, og ”underdekning” av leiligheter.

34 Eierform til neste bolig
Hvilken eierform vil du ha til neste bolig?

35 Kjøpsverdi – neste bolig
Omtrent hvor mye tror du det vil koste å kjøpe en slik bolig du har skissert?

36 Forholdet mellom kjøps- og salgsverdi

37 Hvor mye av kjøpsprisen ved kjøp av neste bolig må lånefinansieres?
Lånefinansiering Hvor mye av kjøpsprisen ved kjøp av neste bolig må lånefinansieres?

38 Månedlige bokostnader
Månedlige bokostnader i dag, og maksimale bokostnader Månedlige bokostnader: Bokostnadene blant respondentene i undersøkelsen er beregnet til 7 125,- kroner pr. mnd. i dag. Disse kan økes med mer enn 80%, til nesten ,- kroner pr. mnd. uten at dette vil gå ut over annet normalt forbruk. Grafen lengst ned på siden viser hvor mye de enkelte grupperingene i undersøkelsen kan øke sine relative bokostnader med, uten at dette vil gå ut over annet normalt forbruk.

39 Hvor mye av kjøpsprisen ved kjøp av neste bolig må lånefinansieres?
Inntekt & gjeld … Hvor mye av kjøpsprisen ved kjøp av neste bolig må lånefinansieres? Inntekt og gjeld: Gjennomsnittsinntekten i undersøkelsen er beregnet til ca kroner. Aldersgruppen år har høyest inntektsnivå med et gjennomsnitt på kroner, mens pensjonistene har et inntektsnivå på i overkant av kroner pr. år. Husholdningenes gjeld er beregnet til nesten kroner i gjennomsnitt. Husholdningenes gjeldsgrad er beregnet til 1,4. Gjeldsgraden er høyest i aldersgruppen år (2,2) deretter avtagende med økende alder.

40 Kjøpsevne …. Kjøpsevne:
Beregning av EGENKAPITAL Husstandenes egenkapital er dels beregnet med basis i forholdet mellom kjøpesum og lånefinansiering ved kjøp av neste bolig, dels med basis i forholdet mellom salgspris på nåværende bolig og husstandens samlede gjeld. Kjøpsevne: Tabellen under viser beregnet kjøpsevne for neste bolig blant respondentene i undersøkelsen. Gjennomsnittlig kjøpsevne er beregnet til nesten 3,4 mkr. Beregning av LÅNEEVNE Husstandenes låneevne er dels beregnet med basis i forholdet mellom inntekt og hvor mye man kan låne på inntekten (snitt 2*inntekt), dels med basis i hvor høyt lån man kan betjene ved maksimale bokostnader. Vi har i denne beregningen lagt til grunn en nominell lånerente på 7,5% (annuitet), samt 25 års nedbetalingstid.

41 Konklusjoner I Boligmarkedet i Bergensregionen er preget av en betydelig grad av etterspørselspress. Lav formidlingstid, høy etterspørsel i kombinasjon med høy kjøpekraft vil bidra til fortsatt stigende boligpriser. Det er en stor grad av ubalanse i boligmarkedet, med betydelig overdekning av eneboliger, samt tilsvarende underdekning av leiligheter. Befolkningsøkningen på nesten personer pr. år i Bergensregionen frem mot 2015, vil kunne gi en økning i boligetterspørselen på nesten nye boliger pr. år, hvorav nesten i Bergen. Nesten 30% av befolkningsøkningen vil komme i aldersgruppen 65+, der 2 av 3 bor i enebolig, men nesten alle vil bo i leilighet neste gang!

42 Konklusjoner II Boligbyggingen i Bergensregionen har de to seneste årene ligget på et nivå som er alt for lavt, sett i forhold til befolkningsveksten. Viktigste virkemiddel for å skape større grad av likevekt i boligmarkedet i Bergensregionen, vil være å tilrettelegge for bygging av leiligheter tilpasset godt voksne kjøpergrupper. Leilighetsbyggingen bør skje i nærhet til regionssentra, lokalt og i de større sentrumsområdene. Standard og kvaliteter må tilpasses konkretiserte målgrupper. Leilighetsbygging tilpasset voksne ressurssterke boligkjøpere, vil dels tilfredsstille en stadig økende andel eldres direkte boligbehov, dels frigjøre brukte (ene)boliger i etablerte boområder, tilpasset yngre boligkjøpere med barn.

43 De neste 10 årene?

44 Hvordan vil vi ha det?

45 … takk for meg …


Laste ned ppt "Os Fjell Askøy Lindås Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google