Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering Admin konferanse Brussel 23 -24 april 2008 Komkapt(m) P.I.Myrrusten Major Frode D. Minge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering Admin konferanse Brussel 23 -24 april 2008 Komkapt(m) P.I.Myrrusten Major Frode D. Minge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering Admin konferanse Brussel 23 -24 april 2008 Komkapt(m) P.I.Myrrusten Major Frode D. Minge

2 Organisasjonskart FPT Sjef FPT (121) P- seksjonen (76) HMS (5) Velferd (7) FIF HR og Org (10) FBOT (6) TMO (7) Stab (9)

3 FPT’s rolle •Forvalter stadig tjenestegjørende personell på Gruppe II-nivå (tom oblt/kk) –Gruppe 1 forvaltes av PØS •FPT forvalter det bestående –Lover, forskrifter, avtalefestet regelverk etc •FPT lager ikke policy, men kan gi innspill •FPT sitter der planer møter virkeligheten

4 Personellseksjonen (76) Tilsetting, kompetansestyring og disponering (53) Hær/HVSjø Luft Felles Int.ops. Arbeidsvilkår og regelverk (10) Ressurs, omstilling og avgang (14)

5 Gruppe Felles •Samme oppgaver og ansvar som Hær/HV, Sjø og Luftgruppen, men for alle fellesavdelingene i Forsvaret •Håndterer alt personellet som tjenestegjør i fellesavdelingene •Ansvarlig for uttak av personell til FOP •Bidrar i uttak av personell til stipendiat •Er ikke med i uttak av personell til stabs- og masterutdanningen (utenom FOP)

6 Stillingsbeskrivelsen •Stillingsbeskrivelsen er den god nok slik den er i dag ? •Får vi de søkerne vi ønsker ? •Kan de som får jobben utføre oppgavene godt nok ? •Geilenkirchen.docGeilenkirchen.doc •NATO.mhtNATO.mht •CAOC.mhtCAOC.mht

7 •Egen påtegning –Beskrive egen kompetanse opp mot stillingens krav og oppgaver –Beskrive det som ikke klart kommer frem av rulleblad •Nærmeste sjefs påtegning –En vurdering av søker opp mot stillingens krav og oppgaver –Beskrivelse av hvordan søker har løst tilsvarende oppgaver Søknadsprosessen

8 •Fysisk test –Befalstest året før eller innen søknadsfrist –Hvis sykmeldt eller fritatt så skal dette beskrives av søker og avdeling •Refs/dom/etterforskning siste 10 år –Skal beskrives av søker –Skal påtegnes/beskrives av egen avd Søknadsprosessen

9 •Sperrefrist –er arbeidsgiversverktøy for å skape kontinuitet. –kan anvendes ulikt i forhold til forskjellige stillinger søkt av samme søker –skal normalt tjenestegjøre 3 år i samme stilling –benyttes ikke mot høyere grad eller på personell som er eller forventes å bli BUS –eies av administrasjonen, men kan anbefales opphevet av lokal avdeling •Moderat kjønnskvotering –Staten praktiserer moderat kjønnskvotering, derved også Forsvaret –Innebærer at kvinner vil gå foran hvis søkernes realkompetanse er tilnærmet lik Søknadsprosessen

10 Disponeringsprosessen Forslag til innstilling Vurdering FPT Dialog med Nivå 1 Uttale Stilling Villighet Råds behandling Kunngjøring resultat Godkjenning FSJ

11 Andre aktuelle saker •Tjenesteuttalelser skal gis til alt tjenestegjørende personell •Villigheter pr søknad/person –bekrefte mottatt villighet •BUS –Kopi av BUS Master.xlsKopi av BUS Master.xls

12 Disponeringsomgangen 2009

13 Disponeringsomgangen 2008 •Runde 2/2008 •Ekstraordinær runde nr 4/2008 •BUS runde 2/2008 •Avdelingsbefalsrunden 2008 •Utløp plikttjeneste 2008 •..\Status Søknadsrunde 2 2008.doc..\Status Søknadsrunde 2 2008.doc

14 Disponeringsomgangen 2009 •Runde 1/2009 (avdsjef(+PE?)) •VOU runden 2009 •Runde 2/2009 –Inklusive GOU 2009 •Intopsrunde 3/2009 •Intopsrunde 4/2009 •BUS runde 1/2009

15 Disponeringsomgangen 2009 •Runde 3/2009 •Intopsrunde 1/2010 •Intopsrunde 2/2010 •Yrkestilsettingsrunden 2009 •BUS runde 2/2009 •Utløp plikttjeneste 2009 •Avdelingsbefalsrunden 2009 •Kopi av Resultat runde 2-2008.xlsKopi av Resultat runde 2-2008.xls

16 Runde 1/2009 •Avdelingssjefs + PE stillinger •Tidsplan som VOU runden •Innmeldingsskriv ut….. •Kunngjøres 2 juni (uke 23) •Søknadsfrist 25 juni (uke 26) •Punsjefrist 27 juni (uke 26) •Rådsbehandles 15-19 sept (uke 38) •Ferdig 1 okt

17 VOU runden •Tidsplan som runde 1/09 •Kunngjøres 2 juni (uke 23) •Søknadsfrist 25 juni (uke 26) •Punsjefrist 27 juni (uke 26) •Rådsbehandles 15-19 sept (uke 38) •Ferdig 1 okt

18 Runde 2/2009 •Hovedrunden (inklusive GOU?) •P-dispforum28 mai (uke 22) •Innmeldingsskriv ut før sommeren •Innmelding av stillinger29 august (uke 35) •Kunngjøring10 sept (uke 37) •Søknadsfrist 6 okt (uke 41) •Punsjefrist 8 okt (uke 41) •Intervju/Nivå 1 uttale22 okt (uke 43) •Innstillinguke 42-46 •Rådsbehandlinguke 47-48-49 •Kvalitetssikringuke 50 •Ferdig senest15 des (uke 51)

19 GOU/2009 •Tidsplan som runde 2/2009 •Eller runde 2/2009 inneholder GOU runden (øremerker stillinger til KS)

20 Intopsrunde 3/2009 •Kunngjøringuke 33 •Søknadsfristuke 37 •Uttaksmøte uke 38 •Kunngjøring av resultatuke 38

21 Intopsrunde 4/2009 •Kunngjøringuke 45 •Søknadsfristuke 48 •Uttaksmøte uke 49 •Kunngjøring av resultatuke 50

22 BUSrunde 1/2009 •Ferdig 6 feb 09

23 Runde 3/2009 •Innmeldingsskriv utfør jul •Innmelding av stillinger 23 januar (uke 4) •Innmelding av BUS personell23 januar (uke 4) •Kunngjøring9 feb (uke 7) •Søknadsfrist 2 mars (uke 10) •Punsjefrist 4 mars (uke 10) •Intervju/Nivå 1 uttale16 mars (uke 12) •Innstillinguke 11-12-13-14 •Rådsbehandlinguke 15-16 •Kvalitetssikringuke 17 •Ferdig senest1 mai (uke 18)

24 Intopsrunde 1/2010 (Omhandler stillinger ut 2010) •Ansvarlig •Kunngjøringuke 9 •Søknadsfristuke 12 •Uttaksmøte uke 14 •Kunngjøring av resultatuke 14

25 Intopsrunde 2/2010 •Kunngjøringuke 19 •Søknadsfristuke 23 •Uttaksmøte uke 24 •Kunngjøring av resultatuke 24

26 Yrkestilsettingsrunden/2009 •Innmeldingsskriv ut •Innmelding av stillinger uke 49/08 •Kunngjøringuke 4/09 •Søknadsfrist uke 7 •Punsjefrist uke 7 •Innstillinguke 8-9-10 •Rådsbehandlinguke 11 •Kvalitetssikringuke 12 •Kunngjøringuke 13

27 Utløp plikttjenesterunden 2008 •Kartlegging uke 14-19 •Forenklet medarbsamt uke 18(1 mai) •Registrering P3 uke 19(9 mai) •Uttaksmøte/rådsbeh uke 22 •Kunngjøring av resultat uke 22/23

28

29

30 Du får nå opp en rapport over de stillingene som personen har søkt. Hold knappene Ctrl+Alt+Prt Sc inne samtidig – da tar du ett ”snap-shot” av skjermen din. Dersom du nå lager en e-post til kandidaten, kan du trykke Ctrl+V samtidig, og lime rapporten inn i e- posten. Alternativt kan du benytte metoden som beskrevet i de videre bildene. Slik får søker en bekreftelse på at de korrekte stillingene er registrert i P3.

31

32


Laste ned ppt "Orientering Admin konferanse Brussel 23 -24 april 2008 Komkapt(m) P.I.Myrrusten Major Frode D. Minge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google