Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte vg3 Onsdag 26.09.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte vg3 Onsdag 26.09.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte vg3 Onsdag

2 Foresattes bidrag Forskning sier at:
Når du som forelder bryr deg, blir eleven mer motivert og trives bedre på skolen Har du et godt forhold til skolen, påvirker det elevens resultater – positiv omtale av skolen er viktig Foreldre er en viktig ressurs for elevenes skolegang At foreldre spør om skolen/lekser/planer viser at de anser skolen som viktig Foreldreengasjement på vgs kan bidra til å hindre frafall Onsdag

3 Hva har dere behov for nå
Hva har dere behov for nå? Hva bør vi snakke om for at dere skal oppleve dette som et godt møte?

4 Hva kjennetegner elevene som lykkes best?
Har nesten ikke fravær Møter forberedt – gjør lekser Har med seg det de skal Melder seg på i timene Deltar på alle vurderinger Evner å vurdere sitt eget arbeid Tar til seg tilbakemeldinger Jobber med framovermeldinger Har støtte hjemmefra Onsdag

5 ”Et brennende hjerte for elever”
Det handler om å bry seg om – og å vise at elevene er betydningsfulle Å se den enkelte elev dreier seg om å stille høye, men realistiske krav og forventinger til den enkelte elev - det er da de blir sett Onsdag

6 MK: utvikling standpunkt
Onsdag

7 ST: utvikling standpunkt
Onsdag

8 Skolens bidrag Onsdag

9 Fravær 2012 – tall 2011 i parentes
Lambertseter videregående skole 5,2 % (5,3) Elvebakken videregående skole 5,5 % (6,9) Oslo Katedralskole 5,8 % (5,7) Ullern videregående skole 6,6 % (6,9) Oslo Handelsgymnasium 7,1 % (8,1) Foss videregående skole 7,3 % (6,6) Berg videregående skole 7,7 % (6,8) Nordstrand videregående skole 7,8 % (8,4) Stovner videregående skole 8,4 % (10,0) Bjerke videregående skole 8,5 % (7,6) Fagerborg videregående skole 8,9 % (11,5) Fyrstikkalléen skole (vg) 9,1 % (9,8) Skolegruppe G 9,3 % (9,6) Persbråten vgs 9,5 % (11,4) Holtet videregående skole 9,9 % (9,1) Ulsrud videregående skole 9,9 % (10,4) Etterstad videregående skole 10,2 % (14,9) Bjørnholt skole 11,2 % (10,7) Hartvig Nissens skole 12,0 % (12,4) Eikelund videregående skole 12,3 % (0,7) Hellerud videregående skole 12,4 % (11,9) Sogn videregående skole 13,4 % (12,7) Manglerud videregående skole 14,1 % (13,9) Sofienberg videregående skole 14,1 % (12,2)

10 Andel elever med over 15 d og/eller 30 timer
Lambertseter videregående skole 20,00 % Elvebakken videregående skole 23,10 % Oslo Katedralskole 23,80 % Ullern videregående skole 25,50 % Oslo Handelsgymnasium 27,30 % Nordstrand videregående skole 32,00 % Stovner videregående skole 35,50 % Berg videregående skole 35,80 % Bjerke videregående skole 36,50 % Foss videregående skole 37,60 % Fyrstikkalléen skole (vg) 37,60 % Skolegruppe G 40,3 % (41,3 % i fjor) Nydalen videregående skole 40,50 % Etterstad videregående skole 42,40 % Ulsrud videregående skole 44,30 % Persbråten videregående skole 44,60 % Fagerborg videregående skole 46,80 % Holtet videregående skole 49,40 % Hellerud videregående skole 52,50 % Bjørnholt skole (vg) 52,50 % Hartvig Nissens skole 52,60 % Sogn videregående skole 52,80 % Manglerud videregående skole 55,50 % Sofienberg videregående skole 56,30 %

11 Minst en forekomst av karakter 1 Vg1-Vg3 standpunkt + eksamen
Etterstad videregående skole 13,20 % Skolegruppe G 13,4% Bjerke videregående skole 14,10 % Bjørnholt skole (vg) 14,80 % Berg videregående skole 15,40 % Holtet videregående skole 15,70 % Fyrstikkalléen skole (vg) 16,90 % Stovner videregående skole 18,00 % Persbråten videregående skole 21,60 % Sogn videregående skole 27,50 % Ulsrud videregående skole 28,20 % Manglerud videregående skole 29,40 % Hellerud videregående skole 33,80 % Elvebakken videregående skole 2,90 % Oslo Handelsgymnasium 3,40 % Oslo Katedralskole 4,20 % Lambertseter videregående skole 4,50 Foss videregående skole 4,60 % Ullern videregående skole 4,80 % Sofienberg videregående skole 9,70 % Fagerborg videregående skole 10,50 % Hartvig Nissens skole 11,70 % Nydalen videregående skole 12,40 % Nordstrand videregående 13,00%

12 Lærer forteller hva elever må gjøre for å bli bedre i faget
Sofienberg videregående skole 63,6 % Etterstad videregående skole 58,2 % Ullern videregående skole 58,0 % Sogn videregående skole 55,2 % Hartvig Nissens skole 54,7 % Elvebakken videregående skole 54,2 % Holtet videregående skole 54,1 % Stovner videregående skole 54,0 % Oslo Katedralskole 53,8 % Oslo Handelsgymnasium 52,4 % Bjørnholt skole (vg) 51,2 % Nordstrand videregående skole 51,0 % Skolegruppe G 49,7 % Ulsrud videregående skole 49,4 % Foss videregående skole 48,3 % Hellerud videregående skole 47,4 % Berg videregående skole 47,2 % Fyrstikkalléen skole (vg) 46,5 % Bjerke videregående skole 44,5 % Manglerud videregående skole 44,5 % Lambertseter videregående skole 44,1 % Fagerborg videregående skole 41,0 % Nydalen videregående skole 39,2 % Persbråten videregående skole 35,5 %

13 Når nærvær er viktig Hva gjør vi når fraværet blir for høyt?
Kontaktlærer snakker med og gjør avtaler med eleven Rådgiver/avdelingsleder har møter med eleven Tar kontakt med foresatte (selv om eleven er over 18) hvis vi er bekymret for at eleven ikke vil fullføre/bestå Nærværsfaktorer: Hjertet av Ullern Onsdag

14 Varsel om fare for ikke vurdert (IV)
Hva er det? Hvilke konsekvenser har det? Når sender vi varsel om fare for IV? Hvorfor sender vi det hjem til elever over 18? MobilSkole

15 Hva veier tyngst?

16 Eksamen MK Alle skal opp i norsk skriftlig hovedmål 28. mai
Alle skal opp i praktisk eksamen i mediefag - felles programfag Alle skal opp i ett trekkfag; muntlig, praktisk eller skriftlig Dette kan være : Muntlig: Norsk, matematikk, historie, naturfag Skriftlig: Norsk sidemål eller matematikk Praktisk: Valgfritt programfag (mediefag)

17 Skriftlig eksamen ST Offentliggjøring av trekk 7. mai
Første eksamensdag, skriftlig: tirsdag 21. mai Alle skal opp i norsk hovedmål 28. mai Alle skal opp i to skriftlige trekkfag, hvorav ett kan være sidemål Alle programfag er skriftlige trekkfag Siste skriftlige eksamen på Ullern: 3. juni Onsdag

18 Muntlig eksamen Muntlig eksamen uke 23 eller 24: Datoer kommer
Onsdag

19 Hva er et førstegangsvitnemål?
Resultat fra de tre årene på videregående skole Skolen sjekker at eleven oppfyller krav Eleven kan ta opp igjen fag underveis på videregående, men ikke endre i etterkant for å komme i denne søkerkvoten (f. eks. dersom stryk til sommeren). Frist oppmelding til privatisteksamen på våren: 1. februar Tom. det året du fyller 21 år Egne søkerkvoter innen høyere utdanning i Norge 50% av studieplassene på norske universitet og høyskoler Siv Onsdag

20 Førstegangsvitnemål vs. ordinær kvote
Karakterpoeng (gjennomsnittskarakter x 10) + Realfagspoeng + Språkpoeng + Kjønnspoeng + Poeng for opptaksprøver = Skolepoeng ORDINÆR KVOTE Skolepoeng (Karakterpoengene inkluderer forbedringer og nye fag) + Tilleggspoeng for høyere utdanning/ førstegangstjeneste/ folkehøgskole + Alderspoeng = Konkurransepoeng Onsdag

21 Avslutning vg3 onsdag 19. juni: Sett av datoen!


Laste ned ppt "Foreldremøte vg3 Onsdag 26.09.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google