Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
Den innovative og kreative oversettelsen – et utslag av evnen til å visualisere Fagspråklig oversettelse står for 90% av det som oversettes i verden. Problemer: forstå budskapet i originalteksten finne en dekkende formulering på målspråket Kreativitet når vi løser oversettelsesproblemer STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

2 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

3 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
En kølle og en ball koster til sammen NOK 110,- Kølla koster NOK 100,- mer enn ballen. Hvor mye koster ballen? 10? = 120 5! = 110 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

4 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
System 1 er den automatiserte tenkemåten: Rask Intuitiv Metaforisk Følelsesbasert Impresjonistisk Rutinebasert Styrer i stor grad våre valg og vurderinger Finner forklaringer eller assosierer ut fra informasjon som er tilgjengelig, men ikke nødvendigvis relevant. Den store helten! STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

5 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
System 2 er den reflekterende tenkemåten: Langsom Grundig Evaluerende Logisk Fokusert I system 2 hentes vanskelig tilgjengelig informasjon opp fra langtidsminnet som input for resonnementer. System 2 validerer eller rasjonaliserer ideer og følelser generert i system 1. System 2 tar over når ting begynner å bli vanskelige for oss. STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

6 Kognitiv belastning ved prosessering
2 + 2: lett 17 x 24: tung STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

7 Kreativitet i oversettelse
Oversettelse er krevende problemløsning som fordrer stor kreativitet. Paris-skolen på 60-tallet: kreativitet er en premiss for å skrive gode oversettelser. Kreativt samsvar Stengsel: bundet mandat til meningen i originalen Frihet: skape egne løsninger Pre-eksisterende samsvar = ferdiglagede løsninger STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

8 Pre-eksisterende samsvar
STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

9 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
Kreativt samsvar Jean Delisle (1981): Å skape kreativt samsvar kan i blant føles som å forholde seg til en likning med to ukjente. STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

10 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
KOGNITIV LINGVISTIKK Visualisering Imagery (billedbruk): en kognitiv evne til å visualisere en situasjon fra flere sider Teorien om den konseptuelle metaforen og metonymien Lakoff & Johnson: Metaphors We Live By (1980) TKMM ser på vårt konseptuelle system, vår måte å tenke på, som hovedsakelig metaforisk og metonymisk. Konseptuelle metaforer: likheter mellom forskjellige områder Konseptuelle metonymier: likheter mellom tilgrensende områder STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

11 Den konseptuelle metaforen
De to søstrene har et varmt forhold til hverandre. VENNSKAP ER VARME STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

12 Den konseptuelle metonymien
STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

13 Den konseptuelle metonymien
Bruk stemmemuskelen! STEMME STÅR FOR MENING MUSKEL STÅR FOR STYRKE Neurons that fire together, wire together. STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

14 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
Eksperiment Oversette Tenke høyt Ble filmet Dataregistreringsprogrammet Translog STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

15 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
Le retour des bonnes manières On les croyait désuètes, balayées par l’ouragan post-soixante-huitard, promises à une mort imminente par la recrudescence des incivilités. On les imaginait figées, tout juste bonnes à illustrer les manuels d’éducation pour jeunes filles de bonne famille. Erreur. Liftées, épurées, les bonnes manières sont à nouveau plébiscitées par les Français. Les bonnes manières sont un signe d’intégration. Mais elles restent aussi, plus sournoisement, un mode de tri social. Raison de plus pour maîtriser les codes. Les entreprises exigent aujourd’hui de leurs employés qu’ils sachent communiquer. Le «BSAM» (bonjour-sourire-au revoir-merci) est enseigné partout. Conseillère en image personnelle, Hélène Choumiloff veille au grain. Ses « élèves » sont des cadres de sexe masculin de plus de 40 ans. Leur objectif : éviter les gaffes au cours des dîners d’affaires. « Beaucoup de mes clients se sont faits à la force du poignet. C’est l’ascension sociale qui crée la gêne », constate la conseillère. Pendant les exercices, dans la rue ou au restaurant, elle traque les failles. L’apprentissage peut durer trois mois. Les élèves sont très motivés. S’il est désormais bien vu de laisser au placard cravate et costume trois pièces le vendredi, nul ne tolère, désormais, les infractions au code de bonne conduite. Laurence Albert. l’Express – Société, 4 janvier 2001 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

16 Versjon som bygger på pre-eksisterende samsvar:
Conseillère en image personnelle, Hélène Choumiloff veille au grain. Ses élèves sont des cadres de sexe masculin de plus de 40 ans. Leur objectif : éviter les gaffes au cours des dîners d’affaires. «Beaucoup de mes clients se sont faits à la force du poignet. C’est l’ascension sociale qui crée la gêne», constate la conseillère.  Versjon som bygger på pre-eksisterende samsvar: Rådgiver i personlig image, Hélène Choumiloff er påpasselig. Hennes elever er over 40 år gamle mannlige kadre. Deres formål: unngå brølere under forretningsmiddager. «Mange av mine klienter har kommet seg opp. Det er den sosiale stigningen som skaper ubehaget», konstater rådgiveren. STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

17 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
se sont faits à la force du poignet (* har gjort seg gjennom håndleddskraft) Konseptuell metonymy: BRUK AV HÅNDLEDD STÅR FOR KRAFTUTØVELSE Konseptuell metafor: Å VÆRE AMBISIØS ER Å VÆRE FYSISK STERK STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

18 l’ascension sociale (* den sosiale oppstigningen)
Å KOMME SEG OPP OG FREM I SAMFUNNET PÅ ER Å STIGE STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

19 Annes Translogdata: se sont faits à la force du poignet
[*37.55] Mange avxxxxxxxx«Mange av mine kunder er kommet seg frem medxxxx ved*xxxx med al*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx har albuet seg frem******,* Mange av mine kunder har albuet seg frem, BRUK AV ALBUER STÅR FOR KRAFTUTØVELSE Å VÆRE AMBISIØS ER Å VÆRE FYSISK STERK STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

20 Birgittes Translogdata: se sont faits à la force du poignet
[*23.25] Mange av mine [*20.72] klien*ter* ****har*****slått *****seg frem i livet**. Mange av mine klienter har slått seg frem i livet. STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

21 Birgittes høyttenkningsprotokoll fra pausen på 23.25 sekunder
Ja, det er også et litt sånn der blomstrende uttrykk: se faire à la force du poignet. Det betyr vel at de har slått seg fram i livet på en måte. Det blir en sånn «self-made man», det skal jeg da ikke bruke, tror jeg, men (Stryker seg over haken). Ja, men vi får se. STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

22 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
Birgittes høyttenkningsprotokoll fra de tre pausene på 4, 5 og 5 sekunder Ja, det her se sont faits à la force du poignet (klør seg i hodet), har slått seg frem i livet. Jeg bruker det i første omgang fordi det avspeiler dette med at poignet … (slår ut med knyttneven). STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

23 Birgittes visualisering
BRUK AV KNYTTNEVER STÅR FOR KRAFTUTØVELSE Å VÆRE AMBISIØS ER Å VÆRE FYSISK STERK STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

24 Annes Translogdata: l’ascension sociale
[*20,23] det er*****den sosiale *xxxxxxxxxxx*klatringen på den sosiale stigen som**g*e*xx s [*20.30] jenerer folk,*»**koxx fastslpårxxx år**rdxrådgiveren. «det er klatringen på den sosiale stigen som sjenerer folk,» fastslår rådgiveren. Å KLATRE RANGSTIGEN ER Å KLATRE OPP EN STIGE STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

25 Birgittes Translogdata: l’ascension sociale
[*18.29] Det er*********deres sosiale .………… ****som gjør* dem beklemt*», fastsl*år konsulenten**. «Det er deres sosiale … som gjør dem beklemt», fastslår konsulenten. STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

26 Birgittes høyttenkningsprotokoll:
Ja, så var det denne ascension sociale oppstigning, det kan man jo ikke si da - deres sosiale, nei, jeg får slå opp på ascension da og se om jeg får noen gode idéer. (Slår opp og leser høyt fra ordboken): oppstigning, oppgang, oppsving, oppkomst, fremgang, stigning; den sosiale stigning, deres sosiale (stryker seg over haken) klatring, klatring. Men det er litt negativt lada, synes jeg. Klatring, det er deres sosiale klatring, nei, stigning (klør seg i hodet). Nei, det er nå vanskelig. Fremgang som gjør dem beklemt […] STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

27 Anchoring - forankring
Man tar et tilfeldig utgangspunkt for en vurdering → ”anker” Erfarne dommere: Lese en historie om en kvinne anholdt for grovt butikktyveri Kaste en terning Dømme kvinnen til fengsel i flere eller færre måneder enn tallet på terningen viste Angi lengden på dommen butikktyven burde få Terningkast 9 → dom på 8 måneder Terningkast 3→ dom på 5 måneder STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

28 GPA (grade point average) 1 - 4
STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

29 Eksamensbesvarelse til statsautorisert translatøreksamen 2009
Forsikringsavtale – det franske Departementet for økonomi, næringsliv og sysselsetting Le contrat d’assurance présente les caractéristiques suivantes : il est consensuel (résultant d’un accord de volonté), aléatoire (sa réalisation est subordonnée à la survenance d’un événement incertain), synallagmatique (faisant naître des obligations réciproques entre l’assureur et l’assuré) […] Forsikringsavtalen har følgende karakteristika : den er basert på samtykke (som følge av en konsensus), den er tilfeldig (dersom en tvilsom hendelse inntreffer kommer realiseringen i annen rekke), den har en gjensidig forpliktelse (den utløser gjensidige forpliktelser mellom forsikringsselskapet og den forsikrede) […] STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

30 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
Forankring incertain forstått som ”usikker” → ”tvilsom” réalisation forstått som ”realisering” subordonnée» forstått som ”underlagt” → ”i annen rekke” […] forsikringsselskapet forpliktet seg til å betale erstatning for en skade. STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

31 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

32 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

33 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

34 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
Forsikringsavtalen kjennetegnes av følgende særtrekk: konsensus (som følge av samtykke), tilfeldighet (utbetalingen utløses bare ved en uventet hendelse), gjensidighet (innebærer gjensidige forpliktelser for forsikringsselskapet og forsikringstaker) […] Forsikringsavtalen kan karakteriseres som følger: den er basert på enighet (inngått som en frivillig avtale), den er tilfeldig (for at den skal komme til anvendelse må det inntreffe en uforutsett hendelse), den er gjensidig bebyrdende (den stiller gjensidige krav til forsikringsselskapet og den forsikrede) [...] STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

35 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
KONKLUSJON The way to block errors in System 1 is simple in principle: recognize the signs that you are in a cognitive minefield, slow down, and ask for reinforcement from System 2. (Daniel Kahneman 2011: 417) STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

36 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
Bønn til Vår Herre Lord, give me the strength to change what can be changed, the courage to accept what cannot be changed and the wisdom to know which is which. Takk for oppmerksomheten! STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

37 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

38 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

39 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo

40 STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo
STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo


Laste ned ppt "STF 100 år - Antin Fougner Rydning - Universitetet i Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google