Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for pedagogikk, UiA, 2012 ! Ved professor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for pedagogikk, UiA, 2012 ! Ved professor"— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for pedagogikk, UiA, 2012 ! Ved professor
Astrid Birgitte Eggen Rammeplan for barnehagen, hva så? Grethe Steen Rønning

2 Pedagogikk/ Utdanningsviten- skap som praksis og forskningsfelt
Lærings- psykologi Skole- og utdannings- historie Pedagogikk/ Utdanningsviten- skap som praksis og forskningsfelt Læringsteori Læreplanteori og Evalueringsteori Styrings- og ledelsesteori Kunnskapsteori Allmenn- og fagdidaktikk Vitenskapsteori Utdannings- filosofi Kunnskaps- sosiologi

3 Instituttleder: Professor Astrid Birgitte Eggen
E Instituttkonsulent: Tonny Kvestad Pedersen E

4 Undervisningsprogram
Praktisk pedagogisk utdanning for videregående (PPU). Torstein Willie Pedagogikkdelen av grunnskolelærerutdanning, både 1-7 og Åse Haraldstad Pedagogikkdelen av førskolelærerutdanningen. Ny koordinator fra 2013. Årsstudium: Småbarnspedagogikk. 60stp. Bachelor i spesialpedagogikk (opptak hvert tredje år, neste gang 2013, nytt program) Anne Dorthe Tveit Spesialpedagogikk I og II (60 studiepoeng) Bachelor i pedagogikk (opptak hvert år nytt program høsten 2012) Ilmi Willbergh Årsstudiet i pedagogikk Master i pedagogikk (opptak hvert år, nytt program høsten 2012)Turid Skarre Aasebø PhD under utvikling; forventet oppstart Ragnar Thygesen Etter og videreutdanningstilbud: Spesialpedagogikk som videreutdanningstilbud for lærere (spes ped I og II, totalt 60 stp) Anne Dorthe Tveit Comparative education (35 stp) Lans Cameron. (Vil gjennomgå liten revisjon). Skoleledelse (del av master i ledelse, 20 stp) Astrid Birgitte Eggen. Samarbeid med ØKS. Veiledning. Petter Mathiesen For mentorer, praksislærere. Div tilbud.

5 Grunnskolelærerutdanning, master
Doktorgradsprogrammet: Undervisning som kunnskaps- og forskningsfelt i barnehage, skole, lærerutdanning og arbeidsliv Master i pedagogikk; to spesialiseringer didaktikk og spesialpedagogikk Grunnskolelærerutdanning, master Først hovedstrukturen Gjennomstrømning av studiene. Bach spes ped stort sett mellom 7o og 80 % på normert tid Bach ped 43 % på normert tid Master ped % Førskolelærer-utdanning Grunnskole-lærerutdanning Bachelor i pedagogikk Bachelor i spesialpedagogikk Praktisk pedagogisk utdanning

6 Undervisning som kunnskaps- og forskingsfelt i barnehage, skole, lærerutdanning og arbeidsliv
Et Phd program for utvikling av forskningskompetanse i tilknytning til profesjonsutdannelsene med vekt på pedagogikk Fire søyler: Pedagogisk grunnlagsproblematikk innenfor profesjonsområdet Allmenndidaktikk og empirisk didaktikk Skoleutvikling med vekt på evaluering og elevvurdering Spesialpedagogikk inkludert rådgivning


Laste ned ppt "Institutt for pedagogikk, UiA, 2012 ! Ved professor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google