Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Student ved UiAs lærerutdanninger 14. november 2013 Rådgiver Connie Goul.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Student ved UiAs lærerutdanninger 14. november 2013 Rådgiver Connie Goul."— Utskrift av presentasjonen:

1 Student ved UiAs lærerutdanninger 14. november 2013 Rådgiver Connie Goul

2 2 Ulike lærerutdanninger ved UiA Barnehagelærerutdanning (0-6 år) 3 år Grunnskolelærerutdanning (1-7 trinn) 4 år Grunnskolelærerutdanning (5-10 trinn) 4 år Grunnskolelærer master 5 år Praktisk-pedagogisk utdanning allmennfag (8-10 trinn og videregående skole)1 eller 2 år Praktisk-pedagogisk utdanning yrkesfag 2 år deltid (videregående skole)

3 3 lærerutdanning ved UiA forts… Faglærerutdanning i musikk (1-10 trinn og videregående skole) Faglærerutdanning i drama (1-10 trinn og videregående skole) Lektorutdanning 8-13 (8-10 trinn og videregående)

4 4 Hva kjennetegner lærerutdanningene? Profesjonsutdanninger med tydelig sammenheng mellom teori og praksis Styrt av nasjonale rammeplaner/forskrifter Praksis, arbeidskrav, prosjekter og en stor del av undervisningen er obligatorisk Daglig tilstedeværelse i praksis er 6,5 – 8 timer Heltidsstudier med 37,5 t arbeidsuke Vanligvis e n studiedag i uka Undervisningstid mellom kl 8.15 -17.00

5 5 Studentutfordringer Følge progresjonen.Praksis-eksamen-forsinkelse. Faglig nivå Samarbeid med medstudenter Varierte undervisningsformer God studiestrategi. Planlegging og struktur Studentenes ansvar å holde seg informert og holde frister osv. Urealistiske forventninger om tilrettelegging og fritak Ryddig privatliv ;)

6 6 Gla’ i barn? Lyst til å undervise! Holder det? Motivert for å lede barn, elever og ansatte Læring og omsorg Lederollen. Fysisk og psykisk krevende yrker Morsomme og krevende utfordringer hver dag! Høyt tempo God rollemodell; fra elev til student til ansvarlig yrkesutøver Teamarbeid Veileder for foreldre Være kreativ, uredd og lite selvhøytidelig

7 7 Barnehagelærerutdanning Bachelorgrad, 3 år heltid i Kristiansand og Grimstad. Generelle opptakskrav 100 dagers obligatorisk praksis 6 obligatoriske kunnskapsområder. Fordypning Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid. Kunst,kultur og kreativitet. Språk, tekst og matematikk. Barns utvikling, lek og læring. Samfunn, religion, livssyn og etikk. Natur, helse og bevegelse.

8 8 Arbeidsmuligheter Barnehagelærer i barnehage Pedagogisk leder i barnehage Styrer/leder i barnehage eller SFO Med videreutdanning: miljøterapeut, støttepedagog, saksbehandler i kommune, fylke osv Jobbe i grunnskolen? – mulig med videreutdanning Stor variasjon på arbeidsmarkedet

9 9 Grunnskolelærerutdanning 1. -7. trinn 4-årig studieprogram i Grimstad og Kristiansand. Spesielle opptakskrav 100 dagers obligatorisk praksis 3 obligatoriske emner (norsk, matematikk, pedagogikk og elevkunnskap + naturfag i Grimstad) Flere valg i 3. og 4. studieår

10 10 Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn 4-årig studieprogram i Kristiansand 100 dagers obligatorisk praksis 1 obligatorisk emne Valgemner i 2., 3. og 4. studieår Alle lærerstudenter får tilbud om å ta ett semester i utlandet Progresjonskrav

11 11 Praktisk – pedagogisk utdanning (PPU) Opptakskrav: Bygger på fagstudier (minst 180 stp) Heltid (1år) og deltid (2 år) for allmennfaglærere i Kristiansand Deltid (2 år) for yrkesfaglærere i Kristiansand 60 dagers obligatorisk praksis Obligatoriske emner: 30 stp pedagogikk og 30 stp fagdidaktikk(2 fag) eller 30 stp yrkesdidaktikk Store endringer i opptakskrav


Laste ned ppt "Student ved UiAs lærerutdanninger 14. november 2013 Rådgiver Connie Goul."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google