Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialektisk relasjonsteori

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialektisk relasjonsteori"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialektisk relasjonsteori
Voksen- barn relasjoner

2 Støtte barns selvutvikling
Utvikling av det bevisste jeg gjennom å bli anerkjent av andre Gjennom avhengighet kan vi bli autonome

3 Definisjonsmakt Den voksne har en mektig posisjon vis-a-vis barn
Vi kan bruke vår maktposisjon på en måte som fremmer barnets selvstendighet, Troen på seg selv, Respekt for seg selv og andre

4 Hvordan de voksne setter ord på barns handlinger og opplevelser
Hva de voksne reagerer på eller ikke reagerer på.

5 Anerkjennelse Selvtillit Selvstendighet Toleranse
Medmenneskelig respekt

6 Grunnleggende holdning av likeverd intergrert i hele personligheten

7 *forståelse basert på empatisk innlevelse i den andres fenomenologiske felt

8 Lytting Åpen for den andre Høre mer enn bare ord Ta inn konteksten
Gi avkall på å kontrollere den andre Ta inn et budskap som kan gi personlige utfordringer

9 Bekreftelse Gjenta Speile Formidle akseptering
Forståelse for nonverbale signaler Stille åpne spørsmål Oppgi kontroll

10 Etikk Bevisstgjøring av sine egne handlemåter
Vite hvor du kommer fra, hvor du er på vei og hvem du er ansvarlig for (Martin Buber). Hva slags menneskesyn har du? Ethvert menneske

11 Refleksjon for å utvikle virksomheten sammen med barna
for å utvikle yrkesrollen

12 * Hvilke syn har du på dokumentasjon?
Hva lærte du om det? * Hva tenker du om arbeidet med utvikling av aksjoner gjennom refleksjon? * Hvordan ser du på pedagogens rolle?


Laste ned ppt "Dialektisk relasjonsteori"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google