Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsmøte 25.02.14. Paneldebatt – frittstående verksteder  I hvilken grad opplever de frittstående verkstedene at det er enkelt/lett å få tilgang til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsmøte 25.02.14. Paneldebatt – frittstående verksteder  I hvilken grad opplever de frittstående verkstedene at det er enkelt/lett å få tilgang til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsmøte 25.02.14

2 Paneldebatt – frittstående verksteder  I hvilken grad opplever de frittstående verkstedene at det er enkelt/lett å få tilgang til produsentens tekniske informasjon? (De som synes det er vanskelig rekker opp hånda…)

3 Medlemsmøte 25.02.14 Paneldebatt – frittstående verksteder  Er årsaken at vi ikke har nødvendig kunnskap om hvordan vi skal finne frem til aktuell informasjon, er den rett og slett for vanskelig tilgjengelig (bevisst eller ubevisst), eller hva er årsaken…?

4 Medlemsmøte 25.02.14 Paneldebatt – frittstående verksteder  I forbindelse med garanti, der frittstående verksteder har utført vedlikehold, er det ofte spørsmål om hvorvidt det frittstående verkstedet kan dokumentere at vedlikeholdet er utført i henhold til produsentens anvisninger. Hvor gode er de frittstående verkstedene på å kunne dokumentere dette, og hvilke rutiner har de frittstående etablert i forhold til dette?

5 Medlemsmøte 25.02.14 Paneldebatt – frittstående verksteder  Ref. forrige spørsmål; Rent juridisk er garantispørsmålet ikke avhengig av om vedlikeholdet er utført på merkeverksted eller frittstående verksted, forutsatt at vedlikeholdet er utført i henhold til produsentens anvisninger. Juridisk sett har altså en forbruker/bileier de samme rettighetene uavhengig av frittstående-/merkeverksted, men er det i praksis lettere for en forbruker/bileier å få gjennomslag for garanti dersom bilen er vedlikeholdt på et merkeverksted, kontra et frittstående verksted?

6 Medlemsmøte 25.02.14 Paneldebatt – frittstående verksteder  Hva med årlig rustkontroll? Kan frittstående foreta – og foretar man – rustkontroll? Hva med garantisaker og ansvar i tilknytning til disse kontrollene versus den enkelte kunde? Risiko ??

7 Medlemsmøte 25.02.14 Paneldebatt – frittstående verksteder  Når det gjelder konkurransen mellom frittstående verksteder og merkeverksteder, hvilke faktorer tror panelet vil være mest avgjørende i forhold til denne konkurransen i tiden fremover; ensidig pris på den ene siden, eller kvalitet og kompetanse på den andre siden (eller en kombinasjon av disse?)? Eller er forhold som tilgjengelighet, servicegrad, kundebehandling og andre forhold som dreier seg mer om kunde enn bil viktigst…?

8 Medlemsmøte 25.02.14 Paneldebatt – frittstående verksteder  Er det i fremtiden mulig (og lønnsomt) å utføre vedlikehold og reparasjoner på "alle" bilmerker, eller finnes det en grense for dette? Kan man være alt – for alle – overalt – og hele tiden ?? Eller sagt på en annen måte; Vil det i fremtiden være tilstrekkelig lønnsomt å skulle ha nødvendig kompetanse, utstyr, verktøy, teknisk litteratur, deler, logistikk osv. for flere (alle ??) merker? Eller er spesialisering og/eller nisje veien å gå? …eller??

9 Medlemsmøte 25.02.14 Paneldebatt – frittstående verksteder  Hva kan merkeverkstedene lære av de frittstående verkstedene, og hva kan de frittstående lære av merkeverkstedene…?

10 Medlemsmøte 25.02.14 Paneldebatt – frittstående verksteder  Er det rom for både frittstående og merkeverksteder i morgendagens marked? Og er situasjonen annerledes i urbane områder (som Oslo- regionen) når det gjelder konkurranseforholdet?

11 Medlemsmøte 25.02.14 Paneldebatt – frittstående verksteder  Hvilken kompetanse og hvilke fortrinn er viktigst for overlevelse og suksess for frittstående i morgendagens marked? Hva må vi gjøre mer av / mindre av…? Hva gjør vi ? Hvor går vi ?

12 Medlemsmøte 25.02.14 Paneldebatt – frittstående verksteder  Spørsmål fra salen og/eller sluttkommentarer fra panelet??

13 Medlemsmøte 25.02.14 Oppsummering

14 Medlemsmøte 25.02.14


Laste ned ppt "Medlemsmøte 25.02.14. Paneldebatt – frittstående verksteder  I hvilken grad opplever de frittstående verkstedene at det er enkelt/lett å få tilgang til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google