Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo, Desember 19, 2000 PILOTSKIP - NY HURTIGRUTE Miljøoptimalisert Design av Hurtigruter TFDS / DNV / NFR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo, Desember 19, 2000 PILOTSKIP - NY HURTIGRUTE Miljøoptimalisert Design av Hurtigruter TFDS / DNV / NFR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo, Desember 19, 2000 PILOTSKIP - NY HURTIGRUTE Miljøoptimalisert Design av Hurtigruter TFDS / DNV / NFR

2 PILOTSKIP - NY HURTIGRUTE Hovedmål og retningslinjer Prosjektets faser Prosjektets aktiviteter Resultater Videre aktiviteter Innhold:

3 PILOTSKIP - NY HURTIGRUTE Prosjektet er gjennomført med støtte fra NFR basert på følgende hovedmål og retningslinjer: Initiere, dokumentere og implementere miljøtiltak på nye hurtigruter under planlegging hos TFDS. Basis for prosjektet er eksisterende design av hurtigrute: ”Polarlys” Tiltak skal være av teknisk art, driftsrutiner, prosedyrer og opplæring holdes utenfor prosjektet

4 PILOTSKIP - NY HURTIGRUTE Prosjektets faser: Fase 1: Forberedelse mot byggekontrakt og spesifikasjon og bestilling av utstyr Fase 2: Oppfølging og implementering ombord under byggeperioden og ved overtakelse Fase 3: Oppfølging og verifikasjon av oppnådde utslippsverdier sammenlignet med referanseskip Fase 4: Erfaringsoverføring til neste generasjon hurtigrute Kun fase 1 er dekket av hittil bevilgede midler

5 PILOTSKIP - NY HURTIGRUTE Prosjektets aktiviteter: Kartlegging av utslipp etc. fra referanseskip. Et PC-basert miljøregnskapsprogram har blitt installert og implementert ombord i hurtigruteskipet ”Polarlys” Spesifikasjonsgjennomgang av eksisterende “Outline Specification” med hovedvekt på spesifisering av nødvendige krav for å oppnå miljøgevinst for hvert enkelt system Spesifikasjonsgjennomgangen ble utført med kommentarer kommunisert med rederiet under prosjektets gang, samt i rapport utgitt 2000-01-13.

6 PILOTSKIP - NY HURTIGRUTE Prosjektets aktiviteter: Tidsnød i forhold til kontraktsinngåelse gjorde at de følgende aktiviteter ble utført av rederiet ut i fra deres teknisk/komersielle vurderinger uten tilbake rapportering til forskningsprosjektet: Design review av to alternative fremdriftsanlegg Design review av SCR-anlegg for fremdrifts-/generator-motorer Innenfor prosjektet ble det derfor i samråd med NFR/MarMil besluttet å beholde midlene til disse aktivitetene i prosjektet innenfor en endring av aktivitet.

7 PILOTSKIP - NY HURTIGRUTE Prosjektets aktiviteter: Identifikasjon og optimalisering av miljøteknologier for cruiseskip og ferger. Dette arbeidet ble rapportert i rapport ”Optimised Environmental Technologies for Cruise and Ferry Vessels”, datert 2000-03-03 Oppfølging ved verifikasjon av de spesifiserte valg av løsninger sett i forhold til et miljø perspektiv. Byggespesifikasjon for ny hurtigrute er vurdert i forhold til anbefalinger gitt i rapporten ”Optimised Environmental …. ” Resultatet er rapportert i rapporten ”Verification of Environmental Impact from New Coastal Express Ferries”, datert 2000-12-12

8 PILOTSKIP - NY HURTIGRUTE Resultater Ved inngåelse av kontrakt for ny hurtigrute mellom TFDS og byggeverksted (Fosen Mek. Verksted) er det lagt vekt på miljørelaterte spørsmål ved innføring av klassenotasjonen Clean Design. Dette inkluderer blant annet: Reduserte NOx utslipp til max. 60% av tillatt verdi IMO’s NOx Technical Code Bruk av tinnfritt bunnstoff Brennstoff tanker plassert i beskyttet posisjon

9 PILOTSKIP - NY HURTIGRUTE Resultater Sammenligningen mellom byggespesifikasjoner og optimaliserte miljøteknologier viser at klassenotasjonen Clean Design ikke nødvendigvis betyr at optimale løsninger er valgt i alle henseende, men at innføringen av notasjonen har bragt den teknologiske utviklingen et godt stykke på veien. TFDS uttalte ønske om miljøvennlighet kommer frem gjennom det fortsatte arbeidet med byggeprosjektet, særlig i forbindelse med innkjøp av ennå ikke bestemt utstyr slik som: Sort og gråvannsbehandlingsutstyr Incinerator Frekvensstyring av større elektriske komponenter

10 PILOTSKIP - NY HURTIGRUTE Resultater

11 PILOTSKIP - NY HURTIGRUTE Resultater

12 PILOTSKIP - NY HURTIGRUTE Videre aktiviteter For å komplettere bildet, og verifisere fremkomne resultater, etter avslutningen av fase 1 anbefales å fortsette prosjektet med de tidligere beskrevne oppgaver: Fase 2: Oppfølging og implementering ombord under byggeperioden og ved overtakelse Fase 3: Oppfølging og verifikasjon av oppnådde utslippsverdier sammenlignet med referanseskip Fase 4: Erfaringsoverføring til neste generasjon hurtigrute


Laste ned ppt "Oslo, Desember 19, 2000 PILOTSKIP - NY HURTIGRUTE Miljøoptimalisert Design av Hurtigruter TFDS / DNV / NFR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google