Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A. M. Al-Araki. •Lokalisering •Et problem må lokaliseres så korrekt som mulig slik at det kan drøftes der det først og fremst eksisterer. Aktuelle spørsmål.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A. M. Al-Araki. •Lokalisering •Et problem må lokaliseres så korrekt som mulig slik at det kan drøftes der det først og fremst eksisterer. Aktuelle spørsmål."— Utskrift av presentasjonen:

1 A. M. Al-Araki

2 •Lokalisering •Et problem må lokaliseres så korrekt som mulig slik at det kan drøftes der det først og fremst eksisterer. Aktuelle spørsmål er: •I hvilken avdeling i organisasjonen befinner problemet seg eller hvor i omgivelsene kan det lokaliseres? •Hvor presist kan problemet lokaliseres i denne konteksten? •Identifisering •Identifisering består av å finne frem til problemets bestanddeler. Sentrale spørsmål er; •Hva består problemet i, hvordan arter det seg, hvor godt kan vi beskrive det og hva er drivkraften bak problemet? •Hvordan kan problemet i seg selv beskrives, og i hvilken kontekst oppstår det? •Hvor kompleks er konteksten problemet diskuteres i? •Hvilken teknikk kan vi bruke for å identifisere variablene problemet består av? (MØVK, SOAS, SWOT etc)

3 •Sammenligning •Aktuelle spørsmål er: •Har andre hatt tilsvarende problem? •Hvordan har de i så fall taklet det? •Analyse; •Sentrale spørsmål er; •Hva er resultatet hittil etter gjennomgang av fasene ovenfor? •Skal problemet avgrenses? •Hvilke årsakssammenhenger kan vi avlede? •Trenger vi et verktøy/modell for å sortere problemets bestanddeler •Kan problemet illustreres geometrisk (i Oktografen)?

4 •Samsvar med virkeligheten •Aktuelle spørsmål er: •Er analysen troverdig og i samsvar med virkeligheten slik vi opplever den? •Er løsningsforslagene vi har valgt gjennomførbare? •Hvordan vil situasjonen endre seg når problemet er løst og hva blir konsekvensene? •Hvordan vi organisasjonssystemene kommunisere etter gjennomføringen? •Eiendomsforhold ; •Sentrale spørsmål er; •Hvem eier problemet? •Hvem sitt ansvar er det?

5 •Implementering •Aktuelle spørsmål er: •Trenger vi hjelpemidler som ROS-analyse, Gantt-diagram, PERT, CPM eller lignende i gjennomføringsfasen? •Hvem har ansvar for at problemet blir løst? •Hvilke tiltak skal iversettes? •Evaluering •Sentrale spørsmål er; •Oppnådde vi målene eller ønskene vi satte oss? •Kan vi dokumentere at problemet er løst? •Evalueringen kan skje både under veies og ved slutten. Under veis tar de form av resultatvurderinger som baner vei for for videre implementering.

6 •Anvend verktøyet LISAS EIE på den foreliggende organisasjonsgjennomgangen og diskuter problemstillinger som: •Er problemet lokalisert – Hvor er det? •Er problemet identifisert – Hva består det av? •Hvordan ser problemet ut sammenlignet med andre organisasjoner? •Er problemet analysert. Finnes det årsakssammenhenger. Hva slags verktøy er brukt/kan brukes? •Er analysen troverdig og i samsvar med virkeligheten? •Hvem eier problemet? •Hvordan kan en løsning implementeres? Trengs det verktøy i implementeringsfasen? •Hvordan kan evalueringen gjøres?


Laste ned ppt "A. M. Al-Araki. •Lokalisering •Et problem må lokaliseres så korrekt som mulig slik at det kan drøftes der det først og fremst eksisterer. Aktuelle spørsmål."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google