Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny på arbeidsmarkedet Mål med jobbsøkerkurset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny på arbeidsmarkedet Mål med jobbsøkerkurset."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny på arbeidsmarkedet Mål med jobbsøkerkurset.
Få god kjennskap til hvordan man praktisk tilnærmer seg arbeidsmarkedet Bli kjent med rettigheter som søker og ansatt Hvordan bruke fagforeningen i denne prosessen

2 Tilsettingsbrev / Arbeidsavtale
Fra utlysning til ansettelse Utlysning offentlig eller internt Telefonisk henvendelse Søknad med CV Grovsortering av søkere Rett til å få tilsendt utvidet søkerliste Utvelgelse til intervju Beskjed telefonisk eller i brevs form Intervju Evt. telefonisk oppfølging av intervju Innstilling Uttalelse fra tillitsvalgt Ansettelsesvedtak Tilsettingsbrev / Arbeidsavtale

3 Utlysning Offentlig eller internt Aviser Fagblad Internett
Oppslag på studiestedet Venner og bekjente

4 Annonse-tekst (eksempel) Snørose barne- og ungdomshjem
er en barneverninstitusjon med 6 plasser, 5 langtidsplasser og en korttids-/kriseplass. Institusjonen har til sammen 10,7 stillingshjemler. Institusjonen har ledig 100% fast stilling fra for: Miljøterapeut: Søker må ha sosial – og helsefaglig utdanning på bachelornivå. Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i døgninstitusjon med barn/unge. Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Søker må ha gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig. Ved tilsetting kreves politiattest. Lønn etter avtale. Nærmere opplysning kan fåes hos styrer Marie Monsen på telefon Søknad vedlagt kopier av attester og vitnemål, samt referanser sendes: Snørose barne- og ungdomshjem, 0000 Vinterland.

5 Jobbsøknad Noen må få lyst til å snakke med deg!
Navn, adresse og telefon Dato Overskrift Hvor og når du har lest eller fått informasjon om stillingen. Hvilken stilling du søker Hva i din bakgrunn er relevant for stillingen ”Salgs”-argument og motivasjon Bruk nøkkelord fra utlysningen! Vennlig avslutning, underskrift og antall vedlegg

6 Curriculum Vitae - Livets løp Den objektive faktabeskrivelsen
Systematisk og kronologisk Nøkkelkvalifikasjoner Utdanning, eksamensår og innhold Arbeidserfaring; ansvarsområder og kunnskap Relevante kurs, språk og IT Nummererte vedlegg og referanser

7 Personalia (navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato,
CV - Curriculum Vitae Personalia (navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, sivil status, eventuelle barn) Utdannelse/eksamen du har tatt. Start med vdg. skole Arbeidserfaring Kurs (legg ved kursbevis) Kunnskaper i fremmede språk Evt. lengre reiser du har hatt/evt. avtjent verneplikt Tillitsverv, medlemskap i klubber og foreninger Interesser, aktiviteter i fritiden Referanser NB! En CV kan også bli for lang. Har du hatt en masse småjobber eller kurs som ikke er interessante for arbeidsgiver, kan du vurdere å kutte ut noen av dem. Sørg likevel for at det ikke blir større hull i kronologien slik at det ser som om du i perioder ikke har gjort noe.

8 Intervju Faser i et intervju: Er jeg den rette for denne jobben?
Er denne jobben den rette for meg? De som kommer til intervju er formelt kvalifisert for jobben Faser i et intervju: Forberedelse Gjennomføring Testing Oppfølging

9 Forberedelse til intervju
Utlysningstekst og egen søknad må være godt kjent Innhent opplysninger om arbeidsstedet, stillingen m.v. Bruk gjerne web, tidsskrifter og lignende Tenk gjennom hva du har å tilby denne arbeidsplassen. Tidspunkt for intervjuet bør ikke endres.

10 Intervju - gjennomføring ....den strukturerte samtalen....
Møt presis Minimaliser ”unoter” Notèr stikkord og viktige spørsmål Vær aktiv, men unngå avbrytelser Spør når det passer inn i samtalen Pent antrekk Ha med søknaden Oppsummèr

11 Spørsmål som gjerne blir stilt under intervjuet
Hvorfor søker du stillingen? Hvilke kvalifikasjoner har du som tilfredsstiller våre krav? Hvorfor er du rett person til jobben? Hva er dine sterke/svake sider? Er du flink til å samarbeide? Hvordan takler du stress? Beskriv deg selv… Hva forventer du av jobben? Hvorfor sluttet du i nåværende/forhenværende jobb? Hva synes dine tidligere arbeidsgivere om deg? Er du lojal? Hva slags ambisjoner har du? I tillegg til arbeidsgiver bør en tillitsvalgt være tilstede under intervjuet!

12 Testing Arbeidsmiljøloven (AML) Utføres gjerne av konsulentfirma
Dine rettigheter Testing Arbeidsmiljøloven (AML) Gir klare retningslinjer for hvilke rettigheter du har som søker og ansatt. Loven slår fast at arbeidsgiver ikke har rett til å stille spørsmål om politiske, religiøse eller kulturelle spørsmål når du er på intervju. Han eller hun kan heller ikke spørre om du er organisert, eller om du er homofil og/eller lever i en homofil samlivsform. Etnisk bakgrunn skal heller ikke være avgjørende for om du får jobben eller ikke. Enkelte arbeidsgivere ønsker å få ytterligere informasjon om deg som mulig framtidig ansatt og bruker ulike tester for formålet Utføres gjerne av konsulentfirma Personbeskrivelse Ferdighetstester Grunnlag for en utdypende samtale Be om tilbakemelding

13 Innstilling Administrativ tilsetting Partsammensatt tilsetting
Gjøres på bakgrunn av: Utdanning Arbeidserfaring Personlig egnethet Uttalelse fra tillitsvalgte

14 Ansettelse Ansettelsesvedtak Tilsettingsbrev c Kontraktforhandling
Klageadgang Tilsettingsbrev c Kontraktforhandling Arbeidsavtale

15 Arbeidsavtalen skal være skriftlig opplyse om partenes identitet
oppgi arbeidsplass beskrive arbeidet oppgi starttidspunkt ved midlertidig ansettelse, oppgi forventet varighet regulere oppsigelsesfrister oppgi gjeldende eller avtalt lønn og andre godtgjøringer oppgi arbeidstid oppgi eventuell prøvetid opplyse om gjeldende tariffavtaler gjenspeile endringer i arbeidsforholdet

16 Dine rettigheter ARBEIDSAVTALE
Arbeidsmiljøloven slår fast at enhver arbeidstaker skal ha en skriftlig arbeidskontrakt, uansett hvor kort eller lang tid arbeidsforholdet gjelder for, jf. § 14 – 5 Arbeidsavtalen skal innholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet

17 Dine rettigheter (forts.)
ARBEIDSAVTALE Hvem er arbeidsgiver? Den som ansetter har juridisk ansvar for deg som ansatt Hvor ligger arbeidsplassen? Krever jobben at du skal være mobil, må det stå i kontrakten at arbeids- sted varierer etter behov Arbeidsoppgavene dine Når begynner arbeidsforholdet? Ved midlertidig arbeid skal også forventet varighet stå i kontrakten Eventuell prøvetid

18 Dine rettigheter (forts.)
Rettigheter til ferie og feriepenger Er det spesielle regler for når ferien skal avvikles, må dette stå i kontrakten Din og arbeidsgivers oppsigelsesfrister Din lønn og eventuelle goder i jobben Din arbeidstid Daglig og ukentlig arbeidstid Lengde av pauser Avtale om særskilte arbeidstidsordninger (turnus og lignende) Hvilken tariffavtale som er gjeldende

19 Om lønnskrav ved jobbstart
Skill mellom lønnsKRAV og lønnsØNSKE Forhandlingstidspunkt: i intervju i kontrakt-forhandlingsperioden

20 …mer om lønn… Minstelønn Begynnerlønn Lønn etter 10 år
Lønn for nødvendig videreutdanning Ansiennitet Ulike tillegg Andre godtgjøringer

21 Hvorfor fagforening? Ved tilsetting ….og videre
Uttalerett og ivaretakerrolle Midlertidig tilsettings lovlighet Ansiennitets-beregning ….og videre Lønnsforhandling Redusert arbeidstid Yrkeskadesaker Usaklig oppsigelse Endring i stilling

22 Det å være ny…. Gjør avtaler om: Opplæring Fadderordning Veiledning
Jevnlige medarbeidersamtaler


Laste ned ppt "Ny på arbeidsmarkedet Mål med jobbsøkerkurset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google