Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING"— Utskrift av presentasjonen:

1 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING
Nødvann: Interesse og muligheter for regionalt samarbeid? Definisjoner - Nødvannsforsyning - Reservevann 1

2 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING
Nødvann Drikkevannsforskriftens §11 (1): Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige tiltak og utarbeide driftsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder av drikkevann under normale forhold. Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige beredskapsforberedelser og utarbeide beredskapsplaner jf. lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap og forskrift av 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid, for å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig. 2

3 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING
Bakgrunn GVD Orientering prosjektstyret 8.des. 2011 EWK (Containersystem nødvann)- aktuelt? Prosjektbeskrivelse - kartlegging GVD utstyr / beredskapsopplegg - behov for mer / annet utstyr? - hva gjør andre? - våre naboer i ”regionen”, mulig samarbeid? 3

4 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING
Kartlegging GVD Spørreundersøkelse mars 2012 Vannforsyning generelt, reservevann, ROS- analyser, beredskap, nødvann, utstyr Sondering med andre regioner Osloregionen, Vestfold, Grenland…… 4

5 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING
Utvikling nødvann GVD Lister over utstyr (separat, felles / utlån) klargjort for drikkevann ROS-analyse hendelser (spes. grenseland kommune- IKS) Belyse roller og ansvar! Beredskapsøvelser Større, tyngre utstyr bør vurderes….. 5

6 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING
Osloregionen 4 kommuner- +++, Nedre Romerike vannverk Nødvannsforsyning: Leveranse til å dekke min.behovet uten ledningsnett Rapport foreligger Igangsetting……? 6

7 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING
GVD-samarbeidet 9 kommuner 2 Interkommunale selskap Nødvannsforsyning med større ”enheter”- aktuelt med samarbeid ? Hva gjør de andre…..? 7

8 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING
Vestfold Vestfold interkommunale vannverk (VIV) 12 kommuner (+ Sande, Svelvik) ROS-analyse (kommuner- VIV) Noe utstyr i kommunene…… Ingen ”stor-løsninger”….. Positivt til samarbeidsløsninger…… 8

9 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING
Hva nå? Oslo i gang……… Godt Vann Drammensregionen Vestfold interkommunale vannverk, 10 kommuner Grenland Muligheter og begrensninger… 9

10 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING
Tabell 1: Oversikt over innbyggerantall og tilgjengelig nødvannsutstyr i dag samt ønskelig nødvannsutstyr i Osloregionen, Vestfold, GVD og Grenland. REGION Antall innbyggere (omtrent) Samlet nødvannsutstyr tilgjengelig i dag Fremtidig felles nødvannsutstyr? Tanker / kanner Mobile nødstrøms-aggregater Godt Vann Drammensregionen (GVD) Èn tank 2000 liter 4 tankbiler brann 1 tankbil Vei og Park 9 stk > 20 kVA 1 stk container, vinter = 30m3? 16 tanker 1000 liter 1 stk mellom kVA 1 transporttank? 29 kanner > 10 liter 12 stk < 10 kVA 1000 kanner, liter? 540 engangskanner Vestfold Osloregionen 5 stk container, vinter = 150 m3 (Nedre Romerike vannverk, 3 stk transportank, m3 Oppegård, Ski, Bærum og 5000 kanner, liter Oslo kommune) Grenland 1 stk container, vinter = 30m3 (Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal) BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING 5- 8 enheter samlet……? 10

11 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING
Veien videre…. Bredt, regionalt samarbeid.… Omfattende samarbeid: STORT, PROFESJONELT, LAVE KOSTNADER Arrangere et møte for å drøfte…… Lage en mulighetsanalyse….? Politisk behandling ? 11


Laste ned ppt "BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google