Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMMUNEN- EN AKTØR I GRUNNBEREDSKAPEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMMUNEN- EN AKTØR I GRUNNBEREDSKAPEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMMUNEN- EN AKTØR I GRUNNBEREDSKAPEN
- når terrenget ikke stemmer med kartet

2 Beredskapen er satt under lupen
Brannanalyse 110 sentralene Hovedredningssentralene Sivilforsvar, HV og Politireserve Politianalysen Profesjonelle Forsterkningsressurser

3 Kommunal beredskap NOU 2013-5 Når det virkelig gjelder..
”..Kommunene har et grunnleggende ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet..” ”..Alle uønskede hendelser som finner sted, skjer i en kommune og alle kriser og katastrofer som oppstår, vil berøre eller vil måtte håndteres av en kommune.” ”..Kommunene utgjør det lokale fundament i den nasjonale beredskapen, og er derfor viktige bærebjelker i det norske beredskapsarbeidet.”

4 Kommunens beredskapsoppgaver og ansvar
Lov om kommunal beredskapsplikt (sivilbeskyttelsesloven) Lov om helsemessig og sosial beredskap Plan & bygningslov Brann & eksplosjonsvern Forurensningslov Strålevern/ atomberedskap Helse og omsorgstjeneste lov Lov om næringsberedskap Klimaendringer Samordne lokalt – beredskapsråd Storulykkesbedrifter Øvelser CIM-krisestøtteverktøy Krisekommunikasjon ROS- analyse overordnet plan helhetlig forebyggende samvirke klima forankring systematisk sektorovergripende

5 Status i Nordland 85% 59%

6 TILSYN OG OPPFØLGING - Avvik og merknader i perioden 09/2010 – 05/2013
Ingen avvik Merknad Lukket avvik 25 21 4 3 Plan for lukking av avvik Tilbyr veiledning Interkommunalt samarbeid

7 Masteroppgave ved Universitetet i Stavanger, 2012
«..kommunene preges av en rekke mål- og interessekonflikter, samt utfordringer knyttet til det å prioritere riktig ressursbruk i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.» «..innføring av krisestøtteverktøy vil kreve at kommunen setter av ressurser. Dersom kommunen prioriterer dette, er det avgjørende at de får støtte i form av metodikk og kompetanse som gjør dem i stand til å bruke krisestøtteverktøyet. «..det sannsynlig at enkelte kommuner aldri vil ha forutsetninger for å ta dette i bruk. Dette handler primært om kommunens størrelse, antall ansatte, kommunens prioritering og de ansattes kompetanse innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.» Status Nordland Kommuner Fått tilgang Tatt i bruk Hatt opplæring 44 17 13 8

8 Beredskapskoordinator
Andre 3 100% 20 0-10% Rådmann Andre

9 Kommunale utfordringer
Beredskapsfaglig kompetanse Koordinatoren Oversikt Politisk og administrativ forankring Utnytte enheter og fagmiljø Eksterne samarbeidsparter (samvirke) Ansvar, kultur, holdninger og gjennomføringsevne Sverige 2006: 250 mill. til kommunalt beredskapsarbeid Krav til utdanning og øvelse av personell Motivasjon/ sanksjon: Tilbakebetaling av deler/hele tilskuddet


Laste ned ppt "KOMMUNEN- EN AKTØR I GRUNNBEREDSKAPEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google