Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målinger generelt •I et moderne samfunn brukes målinger i mange ulike sammenhenger •Eksempler: –Sammenligne priser, lønninger –Høyde: størrelse på klær.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målinger generelt •I et moderne samfunn brukes målinger i mange ulike sammenhenger •Eksempler: –Sammenligne priser, lønninger –Høyde: størrelse på klær."— Utskrift av presentasjonen:

1 Målinger generelt •I et moderne samfunn brukes målinger i mange ulike sammenhenger •Eksempler: –Sammenligne priser, lønninger –Høyde: størrelse på klær –Reise: måle på kart •reist hvor langt/hvor mye gjenstår •bensinforbruk •hvor mye gjenstår, hvor mye bensin må fylles

2 Hva er det å måle? •Det å måle er prosessen med å tilordne tallverdier eller symboler til attributter tilhørende entiteter i den virkelige verden for å beskrive entiteten i forhold til veldefinerte regler. •Eks.: Pris presenteres i kroner (tallverdi), høyde kan være målt i centimeter (tallverdi), størrelse på klær kan være XS, S, M, L, XL, XXL (symboler) •Entitet kan være –Et objekt, en ting –En hendelse •Attributt: Egenskaper til entiteten vi er interessert i •Ønsker å tilordne tall/symboler for å kunne sammenligne entiteter

3 Vi må være presise når vi måler •Dersom ”farge” er en attributt til et rom er det da slik at et rom med blå vegger er ”blått”? •Nøyaktigheten til en måling avhenger av nøyaktigheten på måleinstrumentet så vel som av definisjonen på målet •Håle høyde på en person, vil variere avhengig av om personen har sko på seg eller ikke •Vi ønsker å bruke målingene til noe, for eksempel beregninger, sammenligninger. Hva slags manipuleringer kan vi gjøre med målingene? Er det meningsfylt å si at en person er dobbelt sø høy som en annen? Hva med å si at det er dobbelt så varmt i Paris som i Oslo?

4 Softwaremålinger •Vi er fortsatt ikke flinke nok til å gi konkrete målsettinger for et softwareprodukt som skal utvikles, f.eks –brukervennlighet –pålitelighet –vedlikeholdbarhet •Hva menes, hvordan kan vi avgjøre om målsettingen er nådd. •Gilbs prinsipp om diffuse målinger: Prosjekter med uklar målsetting vil ikke nå sine mål klart •Hvordan dele kostnader i designkostnader, testkostnader etc.

5 Softwaremålinger •For å få mer orden på utvikling av store og komplekse softwaresystemer må målinger spille en mye mer sentral rolle innen softwareutviklingsmiljøer •Tom DeMarco: You can not control what you can not measure. •Det er ikke nok å måle for å måle. Vi må vite hva vi ønsker å oppnå ved å måle. Ethvert måleprogram må knyttes opp mot hvilke formål målingene har.

6 Eksempler - ledere ønsker •Å måle –kostnaden til ulike utviklingsprosesser –produktiviteten til staben –kvalitet på de utviklede produktene –finne ut hvor mye man må teste for å oppnå en bestemt pålitelighet –hvilke faktorer påvirker kvalitet, kostnad og produktivitet –evaluere virkningen av ulike metoder, teknikker og verktøy. Er UML ”bedre” enn SA?

7 Utviklere ønsker •Å måle –hvordan kvaliteten på systemene utvikler seg over tid (endringer, feilrettinger) –kvalitet og ytelse for å sikre seg at kravene er målbare •Å vite –Er kravene testbare? –Har vi funnet alle feil? –Har vi møtt alle produkt og prosesskrav? –Hva vil skje fremover?

8 Hvorfor måle •Ønsker å måle –for å forstå –for å kontrollere det som skjer –for å forbedre oss •To hovedtyper målinger: –Vurdering/måling av faktiske egenskaper (assessment) –Prediksjon av fremtidige egenskaper basert på måling av observerte egenskaper (prediction). Advarsel: store unnøyktigheter/feilkilder •Tom DeMarco corrolar: You can neither predict nor control what you can not measure

9 Software metrics inngår i •Cost and effort estimation •Productivity measures and models •Data collection •Quality Models and measures •Reliability models •Performance eveluation and models •Structural and complexity metrics •Capability-maturity assessments •Management by metrics •Evaluation of methods and tools


Laste ned ppt "Målinger generelt •I et moderne samfunn brukes målinger i mange ulike sammenhenger •Eksempler: –Sammenligne priser, lønninger –Høyde: størrelse på klær."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google