Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UML & object models av gruppe 8

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UML & object models av gruppe 8"— Utskrift av presentasjonen:

1 01.10.02 UML & object models av gruppe 8
Presenteres av : Hege-Kristin Johansen Herman Kolås Resten av gruppen : Marit Finden Marianne Ates Tom Vidar Lunde André Johansen Jonas Lillevold

2 UML Unified Modeling Language
Modellerings-språk som brukes til planlegging av programmmer Brukes til å beskrive program/system : både beskrivelse av klasser og hvordan ulike instanser virker UML er generell UML er uavhengig av språk som skal brukes i implementeringen UML deles inn i diagrammer

3 UML- diagrammer Typiske UML-diagrammer Use Case diagram Class diagram
State diagram Pakke diagrammer Interaction diagram - 2 typer - Sequence diagram - Collaboration diagram Component diagram Deployment diagram Activity diagram

4 Requirements Design Coding
UML bruker case-beskrivelser og diagrammer UML Activity diagrams UML State diagrams UML Pakke diagrams Object models Status Requirements Specification UML Component diagrams UML Class diagrams UML Object diagrams Scenarioer Class structure Interaction UML Sequence diagrams UML Collaboration diagrams UML Deploymentdiagrams Arbeidsflyt diagrammer Klasse definisjoner og relasjoner * UML brukt i utviklingsprosessen

5 UML-diagrammer Use Case diagram
Forklarer spesielle funksjonaliteter systemet har til hensikt å utføre ved å modellere dialogen mellom bruker, eksterne systemer, og andre entiteter i utviklingsprosessen. Use-case navn Aktør navn Assosiasjon (navn)

6 UML-diagrammer Class diagram
beskriver type objekter og deres statiske relasjoner. Egentlig vil vi skildre assosiasjoner mellom objekter og relasjoner mellom typer-subtyper. Diagrammene skal illustrere egenskapene : for hvert objekt for objektenes individuelle oppførsel restriksjoner på hver klasse eller objekt

7 UML-diagrammer Class diagram - notasjon Assosiasjon Komposisjon
Aggregering Avhengighet Navigering

8 UML-diagrammer Class diagram Klasse Assosiation Classes Selger
Klassenavn Egenskap Egenskap : data_type Egenskap : data_type=int_value Operation Operation(arg_list) : resultat_type Selger 1 motta 1..* 1 inkluderer har Bestilling Bestilt produkt Kunde

9 UML-diagrammer State diagram
viser den mulige statusen et objekt kan ta. [ time<= 7 ] 2. viser handlingen som utløser transaksjonen fra en status til den neste. Autorisering Autorisert 3. viser ”actions” som kommer fra enhver status endring. [ Betaling ok ] [ Betaling ikke ok ] Anskaffelse / kjøpe Avvist Start Stopp

10 UML-diagrammer Pakke diagram
Viser systemet som små pakker, som igjen kan utvikle seg til et større sett av klasser Eksternt System 2. Viser avhengigheten mellom klassene Produkt 3. Hjelper oss til å forstå avhengighet og lage våre tester deretter. Vedlikehold Kunder

11 UML-diagrammer Pakke diagram 1 0 ..1 Parkering pris Vedlikehold
rabatt_pro pris( ) Vedlikehold av bil liter Parkerings-plass sted er_ledig( )

12 UML-diagrammer Interaction diagram
Blir brukt til å beskrive hvordan operasjoner og oppførsel blir håndtert av objektene i designen. 2 typer : Sequence Diagram Collaboration Diagram

13 UML-diagrammer Sequence diagram 5. Operation (parameter liste)
1. event 2.operation 3.operation (parameter liste) 4. Operation (parameter liste) Object 1: Class name Object 2: Object 3: : Class name Actor name: Actor Class ”Script text” Mer ”script text” 5. Operation (parameter liste)

14 UML-diagrammer Collaboration diagram Kunde Parkeringsplass Kjøpe
3. parkering_paa(sted) 4. ny_anskaffelse( kunde, parkering, dato, sted) Parkeringsplass Kjøpe 2. neste_ledig( ) 5. ny_parkering( kunde, sted) Bensinstasjon Parkering

15 UML-diagrammer Component diagram Deployment diagram
Komponent Komponent 2 Navn på link Node 1 Node 2 Deployment diagram

16 UML-diagrammer Activity diagram
Til å modellere flyten av prosedyrene og aktivitetene i en klasse. Når tilstanden blir brukt til å avgjøre hvilke aktiviteter som skal påkalles, vil aktivitets diagrammet bruke en decision-node til å representere valgene.

17 UML-diagrammer Activity diagram Aktivitet A Aktivitet B Aktivitet C
Output X Aktivitet A Aktivitet B Aktivitet C Aktivitet D

18 UML-oppsummering UML brukes for å gjøre det lettere å kontrollere objektene, klassene og handlingene. Ved å bruke UML-notasjon kan vi visualisere relasjonene i systemet. UML er uavhengig av implementeringsspråk.


Laste ned ppt "UML & object models av gruppe 8"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google