Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Fjellturismekonferansen 2012 R EISEMÅLSUTVIKLING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Fjellturismekonferansen 2012 R EISEMÅLSUTVIKLING."— Utskrift av presentasjonen:

1 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Fjellturismekonferansen 2012 R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING

2 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Et hårete mål 90% miljøsertifiserte reiselivsbedrifter innen utgangen av 2016

3 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING

4 Likheter & ulikheter

5 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Innledende kartlegging Miljøpolicy Operative mål Handlingsplaner Iverksetting og drift Sertifisering Årlig rapport Miljøledelse = holdninger, kunnskap og system Kontinuerlig forbedring - En prosess

6 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Støtteordning - miljøsertifisering •Gjelder alle kommersielle reiselivsbedrifter i Buskerud, inkludert store bedrifter. •I perioden 2012-2013 er bedrifter med internasjonale markeder prioritert. •Maksimal støttesats –Inntil 50 % av eksterne kostnader (eks. mva.) til sertifiseringen, begrenset oppad til kr 20 000.-

7 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Støtteordning – miljøsertifisering #2 •Gjelder for: –Norsk økoturisme –Svanemerket –Miljøfyrtårn –ISO 14001 •Trer i kraft 1. oktober 2012

8 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Prioriterte destinasjoner i fase 1 - 2012-2013 •Tidlig i fase 1 –Geilo –Hemsedal –Gol •Mot slutten av fase 1 –Nore og Uvdal –Norefjell

9 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Miljøsertifisert = Bærekraftig?

10 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Miljøsertifisering •Sparer din bedrift for kostnader •Gjør bedriften aktuell også for den voksende gruppen miljøbevisste private forbrukere •Er et krav hos stadig flere industrielle kjøpere av varer og tjenester bærekraftig destinasjon •Er et skritt på veien mot en mer bærekraftig bedrift – og en mer bærekraftig destinasjon

11 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Bærekraftig Destinasjon Hvorfor, Hva og Hvordan

12 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Bærekraft som overordnet premiss •Verdigrunnlag •Integrering •Ingen nisje

13 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING •«Regjeringen vil satse på økt omfang av merke- og sertifiseringsordninger som stimulerer bedriftene til en bærekraftig utvikling og samtidig forteller kundene – de tilreisende – at Norge er et reisemål som tar bærekraft på alvor» •«En merkeordning for destinasjoner vil være et viktig bidrag til arbeidet med å legge bærekraft som en overordnet strategi for utvikling av norsk reiselivsnæring» Reiselivsstrategien Destinasjon Norge 2012 Fra nasjonal reiselivsstrategi

14 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Bærekraft = Helhet

15 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Merkeordning for destinasjoner – hvor legger vi lista?

16 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Referansegruppe •Svanemerket •Miljøfyrtårn •Direktoratet for Naturforvaltning •NHO Reiseliv •Virke (tidl. HSH) •Norsk Kulturarv •Buskerud Fylkeskommune •Riksantikvaren og Miljøverndepartementet med fra høsten 2012

17 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING •Utvikle sertifisering/merking for destinasjoner med bærekraftfokus (test ut 2012) •Koble og koordinere med internasjonal standard •Introdusere første utgave i 2013 for alle destinasjoner •Finne løsninger på drift og teknisk •Plan for synliggjøring av merket •Bruke indikatorer for målinger Innovasjon Norges rolle

18 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Mål: en internasjonal, nasjonal ordning Destinasjon med tiltak og måling Nasjonal godkjenning av destinasjon Internasjonal akkreditering av ordning

19 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Politisk implementering av bærekraftige konsept A A Bevaring av natur, kultur og miljø 1.Kulturell rikdom 2.Landskapets fysiske og visuelle integritet 3.Biologisk mangfold 4.Rent miljø og ressurseffektivitet Styrking av sosiale verdier 5. Lokal livskvalitet og sosial verdiskapning 6.Lokal kontroll og engasjement 7.Jobbkvalitet for reiselivsansatte 8.Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet Økonomisk levedyktighet 9.Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning 10.Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter E E C C D D Bevaring av natur, kultur og miljø 1.Kulturell rikdom 2.Landskapets fysiske og visuelle integritet 3.Biologisk mangfold 4.Rent miljø og ressurseffektivitet Styrking av sosiale verdier 5. Lokal livskvalitet og sosial verdiskapning 6.Lokal kontroll og engasjement 7.Jobbkvalitet for reiselivsansatte 8.Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet Økonomisk levedyktighet 9.Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning 10.Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter E E C C D D Tilstrekkelig forankring på destinasjonen B B

20 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING 4 bærekraftpiloter

21 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Bærekraftig Destinasjon Trysils vurdering av ordningen •Komme i forkant av andre reisemål og kommuner •Positiv omdømmebygging og konkurransefortrinn •Profilere Trysil som ansvarlig, bærekraftig reisemål •Styrke kompetansen og forankringen av bærekraftarbeidet •Sikre kontinuerlig bærekraftig utvikling

22 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Forankring er viktig •Vedtak i styret i Destinasjon Trysil SA –Styret vedtar å igangsette sertifiseringsprosessen for Trysil som bærekraftig destinasjon ihht fremlagte fremdriftsplan. I dette arbeidet er det viktig å få kartlagt fremtidige ressurskrav og avklare ansvarsforhold for videreføring av sertifiseringsordningen. •Vedtak i Trysil kommunestyre 24 april: –Trysil kommunestyre anbefaler at Trysil kommune deltar i sertifiseringsarbeidet som beskrevet i framdriftsplanen, og stiller nødvendig personellressurser til disposisjon. –Rådmannen vil komme tilbake med ny sak med forslag på hvordan oppgaven skal videreføres, framtidige ressurskrav og ansvarsforhold etter at prosjekt Bærekraftig reiseliv er avsluttet.

23 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Suksesskriterier – en oppsummering •God forankring •Prioritet på arbeidsressurser og beslutninger •Prosjektledelse og struktur •Klart ansvar for resertifisering (hvert 3. år) •Kommunikasjon på destinasjon og med Innovasjon Norge

24 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Kartlegging av destinasjonen 2. KRAV Absolutte kriterier for kommune(r)/ destinasjons- selskap 3. PROSESS Arbeid på samtlige 5 områder. Maks 18 mnd. 4. SERTIFISERING Resertifisering innen 36 mnd. Lokal / regional finansieringMulig nasjonal finansiering? Ikke merke / symbol”Vi er i gang””Godkjent” Internt merke Eksternt merke Prosessen

25 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Start med fase 2 – absolutte krav A - Politisk implementering av bærekraftige konsept B – Tilstrekkelig forankring på destinasjonen

26 B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Jan Erik Dietrichson Mobil: 958 01 000 Mail: jan.erik@re-plan.no


Laste ned ppt "B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING R EISEMÅLSUTVIKLING • R EISELIVSRÅDGIVNING • B ÆREKRAFTIG R EISELIVSUTVIKLING Fjellturismekonferansen 2012 R EISEMÅLSUTVIKLING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google