Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trygve Hillestad Consulting Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trygve Hillestad Consulting Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

4 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Offentlig ansvar Kommunen Lov av 25. juni 2010 nr 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) Ved ulykker og katastrofer der bare materielle verdier står på spill, er det kommunen som må ta initiativ for å sikre eller berge disse. Slike situasjoner kan også skje etter at HRS/LRS har avsluttet en aksjon etter en ulykke Når politiet er ansvarlig for ledelsen, er kommunen sin oppgave å støtte og stille ressurser til disposisjon for politiet Kommunen sin innsats må derfor samordnes og koordineres nøye med HRS/LRS og/eller innsatsleder. Når HRS, LRS og/eller lokalt politi har lederansvaret, skal all informasjon internt og eksternt koordineres med dem Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

5 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Offentlig ansvar Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 1. Formål Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører. Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

6 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Tillit og omdømme er avhengig av hvordan man håndterer sitt juridiske og sitt moralske ansvar! Dette må skje i relasjon til omverdenens oppfatning og forventning! Dårlig håndtering av en alvorlig hendelse kan svekke god tillit og et godt omdømmet! «Samfunnet aksepterer at en alvorlig hendelse kan inntreffe, men dårlig håndtering aksepteres ikke!» Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

7 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Offentlig ansvar Hovedredningssentralene (HRS) og Lokal redningssentral (LRS) Ved ulykker og katastrofer der liv og helse er i fare er det den organiserte redningstjenesten under ledelse av Hovedredningssentralene (HRS) i Stavanger og Bodø, og Lokal Redningssentral (LRS) i aktuelt politidistrikt som er ansvarlig for redningsarbeidet. LRS i vår sammenheng er Hordaland politidistrikt, som igjen vil delegere hele eller deler av ansvaret til lokal politileder/lensmann. Det er politiet sitt ansvar å sette i verk og organisere rednings- og hjelpeinnsats der det er fare for liv og helse, og å sette i verk tiltak for å hindre eller avgrense skade ved ulykkes- og katastrofesituasjoner til annen styresmakt eventuelt tar over. I akuttfasen vil det bli etablert lokal innsatsledelse. Innsatsleder er politiet, eller annen ansvarlig instans (brannvesen/brannsjef til politiet er på plass). Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

8 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Offentlig ansvar Fylkesmannen Fylkesmannen har ansvar for samordning ved kriser og katastrofer i fredstid i arbeidet med å hindre skade på materielle verdier og samfunnsviktige funksjoner Politimesteren har ansvar for samordning i akuttfasen frem til Fylkesmannen overtar, noe han selv bestemmer om han vil gjøre, men helst innen 24 timer En eventuell samordning setter likevel ikke til side ansvaret som den enkelte person, virksomhet eller kommune har Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

9 …når fylkes-/rikssveien er blokkert?
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? …når fylkes-/rikssveien er blokkert? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

10 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? I slike situasjoner…..? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

11 ….eller i slike situasjoner?
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? ….eller i slike situasjoner? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

12 Skal, eller skal ikke kommunen organisere?
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Skal, eller skal ikke kommunen organisere? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

13 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Hvem eier hendelsen? Hvem trekker grensen(e)? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering 13 13

14 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Hvem eier hendelsen? Hvem trekker grensen(e)? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering 14 14

15 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Elektrisk strøm: Strømleverandørene har ansvar – og tar betalt – for levering av elektrisk strøm til abonnentene via ledningsnettet Drikkevann: Kommunene har ansvar – og tar betalt – for levering av drikkevann, både renset og råvann, til abonnentene via ledningsnettet Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

16 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Ved svikt i levering av vann i ledningsnettet: Kommunen har ansvar for levering av rent vann eller råvann med alternative tiltak som: Tankvogner Midlertidig ledningsnett/slanger Rent drikkevann i flasker ved spesielle behov Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

17 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Ved svikt i levering av elektrisk strøm i ledningsnettet: Har strømleverandørene tilsvarende ansvar for alternativ strømlevering i form av aggregat? Hvis ikke, er det da et kommunalt ansvar at borgere generelt får alternativ strømforsyning, minimum til lys og varme? Hvem har ansvar for strømforsyning til hjemmeboende syke og uføre uten nær familie, og som ikke er en del av kommunenes helsetjeneste, og som er for dårlig til å klare seg selv i en slik situasjon? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

18 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Ved svikt i levering av elektrisk strøm i ledningsnettet: Betalingsterminaler i butikker/bensinstasjoner virker ikke Drivstoffpumpene virker ikke Nettlinjene mellom betalingsterminalene og engroslagrene med bla. dagligvarer virker ikke Strekkodeleser i dagligvarebutikkene virker ikke De ansatte kan ikke prisene på dagligvarer Ingen får krite – ingen får ut mat og drikke Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

19 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Ved svikt i levering av elektrisk strøm i ledningsnettet: Hvordan løse utfordringen slik at den enkelte borger får: Handle mat når betalingsterminaler ikke virker? Handle drivstoff når pumpene ikke virker? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

20 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Ved svikt i levering av elektrisk strøm i ledningsnettet: Hvem er ansvarlig for at etableres egne nettlinjer med egen, sikker strømforsyning slik at: Betalingsterminaler og strekkodelesere minimum i dagligvarebutikker og bensinstasjoner virker? Også opp mot egne lagre og bankenes servere? At drivstoffpumpene virker? Har strømleverandørene et overordnet ansvar? Er det et kommunalt ansvar? Er det Post- og teletilsynet sitt ansvar? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

21 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Ansvar knyttet til arealplanlegging: En kommune har et ansvar hvis det går galt ved fremtidig bygging i risikoområder Har en kommune tilsvarende ansvar ved ulykker i nyetablert: Næringsvirksomhet (brann, eksplosjon – Type Sløvåg)? Gårdsdrift (Brann, eksplosjon, siloer uten oksygen? Friluftsområde (skred/ras)? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

22 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Offentlig ansvar - ØKONOMI § 4. Beredskapsplan Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner. Beredskapsplanen skal som et minimum inneholde: a)en plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som har fullmakt til å bestemme at kriseledelsen skal samles. b)en varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. Kommunen skal informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i krisehåndteringen. c)En ressursoversikt som skal innholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser. Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører om bistand under kriser. d)evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen. e)plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte. Beredskapsplanen kan utarbeides som en handlingsdel til kommunedelplanen i henhold til plan- og bygningsloven. Hvem betaler kostnader for beredskap og bistand? Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører om bistand under kriser. Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

23 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Hvorfor ikke pålegge oljeselskapene prioritert levering av drivstoff til nødetatene, helsetjenesten ol? Helsedirektoratet: Ønsket tidl. i år oversikt over kommunenes lagerbeholdning for drivstoff til nødstrømsaggregater Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

24 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Ble det ytt make overfor involverte, pårørende, frivillige og vitner i Oslo og nordre Buskerud? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering 24 24

25 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Ytes det make i alle landets kommuner? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering 25 25

26 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Offentlig ansvar - ØKONOMI Forskrift om kommunal beredskapsplikt En ressursoversikt som skal innholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser. Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

27 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Et nasjonalt, kommunalt LIKHETSPRINSIPP! Et enhetlig, kommunalt beredskaps-Norge! Bør det utarbeides en nasjonal mal som konkret beskriver kommuners totale ansvar og rolle og som deretter tilpasses lokalt? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering 27 27

28 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Tillit og omdømme er avhengig av hvordan man håndterer sitt juridiske og sitt moralske ansvar! Dette må skje i relasjon til omverdenens oppfatning og forventning! Dårlig håndtering av en alvorlig hendelse kan svekke god tillit og et godt omdømmet! «Samfunnet aksepterer at en alvorlig hendelse kan inntreffe, men dårlig håndtering aksepteres ikke!» Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

29 Trygve Hillestad Consulting
Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

30


Laste ned ppt "Trygve Hillestad Consulting Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google