Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsavtalene status og fremtid •Kvalitet i helsetjenestene •Det handler om kvalitet-medvirkning og prioritering •Brukermedvirkning i samhandlingsavtalene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsavtalene status og fremtid •Kvalitet i helsetjenestene •Det handler om kvalitet-medvirkning og prioritering •Brukermedvirkning i samhandlingsavtalene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsavtalene status og fremtid •Kvalitet i helsetjenestene •Det handler om kvalitet-medvirkning og prioritering •Brukermedvirkning i samhandlingsavtalene •Handlingsplan for brukermedvirkning ved Helse-sunnmøre

2 •”Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene” • Helhetlige pasientforløp som organiserende prinsipp Kvalitet i helsetjenestene

3 •. …for å møte pasientenes behov, nå og i fremtiden –Målet er å sikre kvalitet i tjenestene. De skal være :  virkningsfulle (fører til helsegevinst)  trygge og sikre (unngår utilsiktede hendelser)  involverer brukerne og gi dem innflytelse  samordnet og preget av kontinuitet  utnytter ressursene på en god måte  tilgjengelig og rettferdig fordelt Kilde:”Og bedre skal det bli” Det handler om - kvalitet, medvirkning og prioritering

4 Brukermedvirkning i samhandlingsavtalene •Brukerutvalget er representert i administrativt samhandlings utvalg og ellers i utvalg som er satt ned i forbindelse med samhandlingsavtalene •Hvordan er brukermedvirkningen ivaretatt i kommunene –Brukes råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne,eldreråd ? –Hvordan kan vi sammen ivareta brukermedvirkningen på best mulig måte i det videre arbeide ?

5 ”Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikke aner ” Arne Garborg

6 Handlingsplan for brukermedvirkning i Helse Sunnmøre HF •Skal gi retningslinjer for ledere på alle nivå,ansatte og brukere •Skal skape forståelse for at brukermedvirkning er nødvendig •Skal gi brukerne reell innvirkning inn mot spesialisthelsetjenesten i Helse Sunnmøre på system- og individnivå •Skal gi klare ansvarsforhold når det gjelder hvem som gjør hva for å sikre den gode kvaliteten på helsetjenestene •Skal inneholde tiltak for systematisk forbedringsarbeid. Alle tiltak i planen skal kunne etterprøves når det gjelder gjennomføring og resultater

7 Det handler om å jobbe sammen for pasientens/brukerens beste!


Laste ned ppt "Samhandlingsavtalene status og fremtid •Kvalitet i helsetjenestene •Det handler om kvalitet-medvirkning og prioritering •Brukermedvirkning i samhandlingsavtalene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google