Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AKTIVITETSFOKUSERTE TILTAK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AKTIVITETSFOKUSERTE TILTAK"— Utskrift av presentasjonen:

1 AKTIVITETSFOKUSERTE TILTAK
for barn med cerebral parese eller andre motoriske forstyrrelser Fokus på meningsfull aktivitet og deltagelse, på kort og lang sikt (Åldstedt 2006, Valvano 2004) Finne riktig strategi for å fremme utvikling og læring , og passende grad av utfordring - mestringsopplevelse Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, 2007 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007.

2 Aktivitetsfokuserte tiltak
Barn som henvises til ergoterapi har ofte håndmotoriske vansker som medfører begrensninger i aktivitet og innskrenkninger i deltagelse (ICF 2001; 2003) Hva vil ergoterapeuten gjøre? Type tiltak / metode? Hvilken arena? Dosering – hvor ofte / hvor lenge? Lillian Åldstedt 2007 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007.

3 Utgangspunkt: hva vil, må og forventes barnet å mestre
Kartlegging av funksjonelle muligheter og begrensninger - aktivitet og deltagelse - kroppsfunksjon og struktur - omgivelser Økologisk analyse Åldstedt 2006, Amundson 2005) Lillian Åldstedt 2007 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007.

4 Håndmotoriske tiltak ved store og sammensatte vansker
Fokus på opplevelse og erfaring Gi grunnleggende sanse- og bevegelseserfaring i meningsfull aktivitet Tilrettelegg for mestringsopplevelse Lillian Åldstedt 2007 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007.

5 EKSEMPEL PÅ TILTAK - LEIREGRUPPE
Tosidig/ensidig Samordning høyre/venstre Grepsutvikling Stabilisering Kraft Rytme Motorisk plan M.m. L.Åldstedt 2007 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007.

6 SKRIVEFORBEREDENDE TILTAK
Skjemategning Bruk av grunnformer Fargelegging Begynnende skrivetegning skrive bokstaven sin eller navnet sitt Skrivedans Lillian Åldstedt 2007 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007.

7 Arena /Dosering / Varighet
Håndmotorisk trening relateres til mål i IOP Gjennomføres av e.t., evt. av spes.ped. SFO, foreldre for å øke mengden Langsom utvikling Evt. kompensatoriske hjelpemidler parallelt Lillian Åldstedt 2007 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007.

8 Når er barnet klar for skriveopplæring
Visuomotoriske forutsetninger VMI – Visual-Motor Integration Test (Beery 1992, 1997) Mestrer 9 første oppgaver – 5 ½ år - I O + / firkant \ X trekant Barnet kan være klar for skriveopplæring (Weil & Amundson 1994) Kognitiv funksjon – evne til problemløsning, - arbeide målrettet over tid m.m.) Lillian Åldstedt 2007 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007.

9 MÅLRETTET FERDIGHETSTRENING
Kjennetegnes ved at målet er klart definert av barnet og at barnet deltar i utformingen av funksjonelle strategier Bygger på kognitiv og motorisk læringsteori. Polatajko (2004) CO-OP for barn med dyspraksi Eliasson (2002) ”målinriktad träning for barn med CP” Lillian Åldstedt 2007 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007.

10 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007.
CO-OP – Polatajko (2004) Goal Konkret, evaluerbart Plan Terapeuten guider barnet til selv å legge en plan / strategi Do Verbalisering – barnet snakker seg gjennom bevegelsene/ deloppgavene Check Barnet sjekker seg selv Lillian Åldstedt 2007 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007.

11 Målinriktad träning (Eliasson 2002)
Basert på motorisk læringsteori Målformulering ved bruk av GAS (King et al 1999) 3 stadier i innlæringen Verbale - kognitive fase Motoriske fase Automatiske fase Lillian Åldstedt 2007 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007.

12 Skrivetrening - mål for delfunksjoner
Sittestilling Automatisere støttefunksjon Grep – grepsutbygger Automatisere fingerbevegelse Lillian Åldstedt 2007 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007.

13 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007.
SKRIVETRENING bokstavutforming startpunkt/retning plassering av skrift størrelse, tempo m.m. Verbal og visuell instruksjon Verbalisering Automatisering Lillian Åldstedt 2007 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007.

14 Kompensatoriske tiltak
Data – bruke av begge hender Drill-Pro Touch, merking av tastatur Målrettet ferdighetstrening i bruk av data Lillian Åldstedt 2007 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007.


Laste ned ppt "AKTIVITETSFOKUSERTE TILTAK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google