Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sidsel Nerheim Kari Rønsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sidsel Nerheim Kari Rønsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Krav og funksjonsskjema, - Et verktøy som passer godt inn i en ergoterapeutisk tilnærming
Sidsel Nerheim Kari Rønsen Ergoterapispesialist i arbeidshelse Bedriftsergoterapeut

2 HELSE NETF støtter seg til et syn på helse som inkluderer utvikling i positiv retning basert på personens egen deltagelse. Helsesynet i ergoterapi knyttes til personers evner og muligheter til å utføre ønskede aktiviteter i sine omgivelser også til tross for sykdom og skade (NETF/ Nils Erik Ness: Helse gjennom aktivitet 1999)

3 Helse knyttes derfor til personens;
Samhandling med omgivelsene (Tilpasning, deltagelse, og påvirkning) Evne til mestring, problemløsning og ta ansvar for eget liv Ressurser, talenter og kapasitet Opplevelse av meningsfullhet og velvære Sykdom og konsekvenser av sykdom og skader for dagliglivets gjøremål

4 GRUNNSYN I ERGOTERAPI Mennesket har behov for å være i aktivitet
Mennesket kan ha problemer og utfordringer med aktivitet Aktivitet er et middel og mulighet til å fremme helse

5 Som man roper i skogen… - en medisinsk individuell tilnærming
Hva er galt med deg? Har du en funksjonshemming som begrenser dine daglige aktiviteter? Hindrer funksjonshemmingen deg i å gå ut så ofte du ønsker? Hvor vanskelig er det for deg å komme deg rundt i nabolaget på egen hånd? ( Eli Knøsen,-06. Hva vil det si å være funksjonshemmet)

6 Med en samfunnsorientert problemstilling spør vi kanskje:
Hva er galt med samfunnet? Begrenser andre menneskers holdninger (eller fysiske hindringer) dine daglige aktiviteter? Er det problemer knyttet til transport og/ eller økonomi som hindrer deg i gå ut så ofte som du ønsker? Hvilke problemer i omgivelsene gjør det vanskelig for deg å kunne bevege deg rundt i nabolaget på egen hånd? ( Eli Knøsen,-06. Hva vil det si å være funksjonshemmet)

7 Omgivelsenes funksjonskrav Personens funksjonsforutsetning
GAP modellen: Høy funksjon Omgivelsenes funksjonskrav F U N K S J O Fysiske Psykiske Sosiale GAP Aktivitetstap Personens funksjonsforutsetning Fysiske Psykiske Sosiale Lav funksjon

8 ERGOTERAPI- helse gjennom aktivitet i vid forstand.
Hjem Arbeid Fritid Fysisk Psykisk Sosialt

9 KRAV vs. ARBEIDSEVNE jobbkrav Arbeidsevne fritid Personlige gjøremål
arbetsformåga fritid Personlige gjøremål

10 KRAV vs. ARBEIDSEVNE jobbkrav fritid Personlige gjøremål

11 KRAV vs. ARBEIDSEVNE jobbkrav fritid Personlige gjøremål

12 KRAV vs. ARBEIDSEVNE jobbkrav Arbeidsevne fritid Personlige gjøremål
arbetsformåga fritid Personlige gjøremål

13 Omgivelsenes funksjonskrav Personens funksjonsforutsetning
GAP modellen: Høy funksjon F U N K S J O Behandling Opplæring Hjelpemidler Omgivelsenes funksjonskrav Personens funksjonsforutsetning Universell utforming Tilrettelegging Hjelp og bistand

14 krav jobbkrav fritid Personlige gjøremål

15 Krav og funksjonskjema områder som vurderes
Inventory of functional abilities (Nederland) basert på ICF mentale funksjoner sosiale funksjoner tilpasning til fysisk miljø dynamisk bevegelse statisk arbeid arbeidstid

16 Gjennomføring Leder og ansatt vurderer først hva som er krav som bør være vanlige å stille til jobben. Deretter går de gjennom den ansattes funksjon BHT bistår i prosessen Der det er uenighet mellom arbeidsgiver og ansatt eller diskrepans mellom krav og funksjon kan man se på tiltak for å tilrettelegge.

17 Krav / Funksjon Arbeidskrav Personlig funksjon
1 ikke relevant for stillingen 2 det som normalt forventes av friske personer i yrkesaktiv alder 3 høyere krav til funksjonsnivå Personlig funksjon 1 lavere enn forventet hos friske i yrkesaktiv alder 2 Lik det som forventes av yrkesaktive 3 Langt over det som forventes

18

19 Oppsummering

20 Eksempel Vaktmester 55 år
Klemskade i arbeid som rammet finger høyre hånd. Er høyrehendt. Var 100% sykmeldt 6 mnd, nå i 20 % Nedsatt sensibilitet finger Nedsatt kraft høyre hånd

21 fokusere oppmerksomhet dele oppmerksomhet hukommelse
MENTALE FUNKSJONER fokusere oppmerksomhet dele oppmerksomhet hukommelse innsikt i egen dyktighet handle målrettet handle selvstendig tempo

22 syn - hørsel - språk - skriving - lesing
SOSIALE FUNKSJONER syn - hørsel - språk - skriving - lesing takle emosjonelle problemer hos andre uttrykke personlige følelser forholde seg til konflikter samarbeid transport

23 TILPASNING TIL FYSISK MILJØ
varme - kulde - trekk hudkontakt vernetiltak støv, røyk, gass og damp støy vibrasjon

24 bruk av hender og fingre arbeid ved tastatur rekkevidde
DYNAMISK BEVEGELSE bruk av hender og fingre arbeid ved tastatur rekkevidde gjentatte strekkinger i arbeid framoverbøying gjentatte framoverbøyninger

25 gjentatt håndtering av lette gjenstander
DYNAMISK BEVEGELSE vridning av kroppen dra og skyve - bære gjentatt håndtering av lette gjenstander gjentatt håndtering av tunge gjenstander hodebevegelser gå - klatre - gå trapper - sitte på huk

26 jobbe i knestående stilling jobbe i framoverbøyd stilling
STATISK ARBEID sitte stå jobbe i knestående stilling jobbe i framoverbøyd stilling arbeid over skulderhøyde arbeid med hodet i en bestemt posisjon

27 ARBEIDSTID tider i døgnet timer per dag timer per uke

28 DER DET IKKE ER NOEN FUNKSJONSNEDSETTELSE?
SUPERT ! ! ! - da får man bekreftelse på at det er mye som ikke er noe problem ! - Dette kan være en ressurs i jakten på tilrettelegging.

29 KRAV OG FUNKSJONSKJEMA - områder som IKKE vurderes
Kompetanse Erfaring Utdanning Atferd Jobbtilfredshet

30 Arbeidsmiljøet Dette vurderes i utgangspunktet ikke.
Kan komme opp som et resultat av andre spørsmål. Misforhold mellom krav og kontroll i arbeidsmiljøet kommer i liten grad fram. Ufrysing, mobbing osv. kommer ikke fram.

31 KONTRAINDIKASJON Hvis det er konflikt mellom leder og ansatt. Hvis den ansatte er uønsket.

32 Om potten er hel eller knust, vitner den allikevel om pottemakerens
dyktighet! Morris L. West


Laste ned ppt "Sidsel Nerheim Kari Rønsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google