Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handelshøyskolen ved UiA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handelshøyskolen ved UiA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Handelshøyskolen ved UiA
Campus Kristiansand og Campus Grimstad Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap deles fra og med januar 2014 i to fakultet, Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen ved UiA

2 = Handelshøyskolen ved UiA
Fra 1. januar 2014 Handelshøyskolen i Kristiansand/ Institutt for økonomi + Institutt for arbeidsliv og innovasjon i Grimstad = Handelshøyskolen ved UiA Ca studenter Ca. 70 ansatte Landets tredje største handelshøyskole

3 Hvorfor handelshøyskole?
Nasjonal og internasjonale trend innenfor økonomiutdanningene EQUIS-akkreditering Nasjonalt brukes nå navnet Handelshøyskole på alle institusjonene som tilbyr siviløkonomutdanningen Internasjonal brukes navnet Business Schools – både for institusjoner innenfor og utenfor universitetene

4 Noen fakta om Handelshøyskolen ved UiA
Bachelor i markedsføring og ledelse er ny i vår portefølje, første opptak var høsten 2013 Har gitt siviløkonomutdanning i mer enn 20 år Mange gode muligheter for utveksling Mange av programmene har egen linjeforening. Mercurius (sivøk) er den største og eldste av disse. Bachelorprogrammet i rettsvitenskap følger samme studiemodell som UiB med Problembasert læring som pedagogisk plattform. Executive Master of Business Administration Betalingsstudium som tilbys via EVU Merk: Første opptak på BACMARK var lokalt, neste opptak gjennom Samordna opptak (vil ikke finnes på Samordna før de åpner for opptak til studieåret )

5 Studieprogram i Kristiansand
Økonomi og administrasjon, bachelor Regnskap og revisjon, bachelor Økonomi og administrasjon – siviløkonom, 5-årig masterprogram Økonomi og administrasjon – siviløkonom, 2-årig masterprogram International Management, PhD-program Markedsføring og ledelse, bachelor (nytt i 2013) Rettsvitenskap, bachelor Opplevelsesbasert reiseliv, bachelor Knut Dagfinn Finstad, fikk toppkarakterer på mastervitnemålet i 2012. Han skrev masteroppgave om risikospredning på Oslo Børs. Jobber nå som transaksjonsrådgiver i Ernst & Young i Oslo. Toppkarakterer: 32 av 33 mulige A-er på vitnemålet! (Fikk B på det ene emnet.)

6 Studieprogram i Grimstad
HR og organisasjonsutvikling, årsstudium Økonomi og administrasjon, bachelor Innovasjon og kunnskapsutvikling, master Industriell økonomi og teknologiledelse, master MASTINDØK eies av TEKREAL, men instituttet har faglig ansvar for programmet

7 Bachelor i økonomi og administrasjon Kristiansand og Grimstad Samme studieplan ulike søkerkoder i Samordna opptak og ulike opptaksgrenser De to første årene av bachelor økonomi og administrasjon undervises både i Kristiansand og Grimstad, på 3- året har Grimstad HR-studiet, de resterende breddene undervises i Kristiansand (økonomisk styring, strategi og ledelse, markedsføring, regnskap og revisjon, og regnskap for regnskapsførere)

8 Økonomi og administrasjon, bachelor
Nesten alle virksomheter har en økonomi- og administrativ funksjon. Regnskap og controlling, revisjon, økonomiske analyser og utredninger, markedsføring, salg og kunderelasjoner, innkjøp og logistikkfunksjoner samt personaladministrasjon. Med regnskap og revisjon som bredde vil du oppfylle utdanningskravet for å kunne søke godkjenning som autorisert regnskapsfører eller registrert revisor. Utdanningen gir også et godt grunnlag for å starte egen virksomhet. Studiet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i økonomi og administrasjon (Siviløkonom) ved UiA i tillegg til tilsvarende masterutdanninger i Norge og i utlandet.

9 Regnskap og revisjon, bachelor
Hovedområdene er revisjon, regnskap, skatterett og rettslære. Sammen med godkjent praksis gir den deg grunnlag for å søke om godkjenning som autorisert regnskapsfører eller registrert revisor. En registrert revisor utfører revisjon i privat sektor. Det vil si kontrollere og bekrefte revisjonspliktige selskapers årsregnskap. En autorisert regnskapsfører registrerer transaksjoner og presentere og dokumentere regnskaper på en korrekt og pålitelig måte for den virksomheten vedkommende er ansatt i, eller for andre bedrifter. Arbeidsmarkedet er svært godt for revisorer, og lønnen er god. kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i økonomi og administrasjon – siviløkonom, ved UiA, og til masterprogram i regnskap og revisjon ved andre institusjoner Kompetanse som er etterspurt i mange bransjer i alle deler av landet.

10 To veier til mastergrad
og siviløkonomtittel: Opptak til 5-årig master program (Samordna opptak) Opptak til 2-årig masterprogram etter fullført bachelorprogram (Lokalt opptak) MERK: Spesielle krav i matematikk for opptak til det 5-årige løpet: R1/[S1 + S2], mens det kun kreves generell studiekompetanse for opptak til bachelor

11 Økonomi og administrasjon 5-årig masterprogram = bachelor + master Med opptak til 5-årig masterprogram behøver du ikke søke opptak til de to siste årene.

12 Økonomi og administrasjon, master
Spesialisering i finans, økonomisk styring eller internasjonal ledelse og strategi. Mange og gode utvekslingsavtaler Det er svært lav arbeidsledighet blant nyutdannede siviløkonomer, det er derfor et trygt utdanningsvalg. Jobber i det private næringsliv, som innenfor bank, forsikring, revisjon og konsulentvirksomhet. Jobber i offentlig forvaltning, som departementer, universiteter og høyskoler eller i ideelle organisasjoner. Varierte arbeidsoppgaver – alt fra økonomisk styring, regnskap og finans, til strategi, ledelse og merkevarebygging. Studentene velger mellom tre spesialiseringer Finansiell økonomi, Økonomisk styring og prosjektledelse, International Management and Strategy (undervises i sin helhet på engelsk) Gir grunnlag til å søke om opptak på PhD International Management

13 InternationalManagement
Oversikt økonomistudiene Ph.d. InternationalManagement Master i Innovasjon og kunnskapsutvikling Master Toårig øk. adm.- siviløkonom Femårig master øk. adm.- siviløkonom Bachelor Øk. adm. Kristiansand Øk. adm. Grimstad Regnskap og revisjon

14 Markedsføring og ledelse, bachelor
Nytt program høsten 2013 For deg som vil jobbe med markedsføring, salg, merkevareledelse, reklame, PR, markedsanalyse og/eller ønsker å lede markeds- og salgsavdelinger. Du lærer hva kundene er opptatt av, og hvordan du kan synliggjøre virksomhetens produkter og kompetanse i markedet. Godt utgangspunkt for å starte egen virksomhet.

15 Opplevelsesbasert reiseliv, bachelor
Produktutvikling og markedsføring innenfor reiselivs- og opplevelsesnæringene Utveksling til f. eks Australia, Hawaii og Spania Kvalifiserer til arbeid i virksomheter som utvikler og driver reiselivsattraksjoner, i organisasjoner som bidrar til koordinering og markedsføring av reiselivstilbud, og i offentlig planlegging og tilrettelegging av næringsutvikling rundt reiseliv. Kan danne grunnlag for å etablere egen virksomhet, for eksempel som hotellentreprenør, turistguide, eller festival-, event- og reisearrangør. Ikke en utdanning for tradisjonelle stillinger på reisebyrå eller turoperatører Fullført bachelorprogram kvalifiserer deg til å søke om opptak på ulike masterprogram i reiseliv. Det kvalifiserer også til å søke om opptak til master i Music Management og master i innovasjon og kunnskapsutvikling ved UiA.

16 Opplevelsesbasert reiseliv, bachelor
Studentene kan søke på bedriftsstipend Jeg jobber som bedriftsstipendiat i Visit Sørlandet/Arena USUS. Her skal jeg hospitere i tre forskjellige bedrifter, Kino Sør, Vest-Agder Museet og Clarion Hotel Ernst. Dermed får jeg erfaring fra flere aktører samtidig som jeg jobber med satsingsområder for Arena USUS, nemlig CRM, digital strategi og samfunnsansvar. I jobben får jeg god bruk for kunnskapen jeg fikk ved å ta bachelor i opplevelsesbasert reiseliv. Det er et spennende og innovativt program som følger utviklingen i reiselivet. Inger L. Hutchinson, Bedriftsstipendiat med bachelor i opplevelsesbasert reiseliv UiA og Vest-Agder fylkeskommune har i fellesskap opprettet en bedriftsstipendiatordning (2 stillinger, 100 % i 12 måneder) tilknyttet Opplevelsesbasert reiseliv, bachelorprogram. I første omgang søkes det etter bedrifter med relevante utviklingsprosjekt. Når prosjekter/bedrifter er plukket ut, vil studenter ved studiet få mulighet til å søke på stipendiatstillingene. Arena Usus er et klyngenettverk for bedrifter innen reiseliv, opplevelse- og kulturnæringen på Sørlandet.

17 Rettsvitenskap, bachelor
Stillinger i privat næringsliv: industri, reiseliv, bank og forsikring Stillinger i lokal og sentralforvaltning: kommune eller fylkeskommune, Skatteetaten, NAV, vei- og samferdselsforvaltning, og politi og domstol Til både bruker/kunderettede og bedriftsinterne oppgaver For å bli advokat, dommer eller politijurist må du ta master i rettsvitenskap Bachelor fra UiA gir fritak fra de tre første årene i femårig master ved Det juridisk fakultet i Bergen NB! Forutsetter opptak til Bergen med grunnlag i karakterene fra videregående + tilleggspoeng

18 HR og organisasjonsutvikling, årsstudium
Både private bedrifter og offentlige virksomheter trenger personer som kan arbeide med personalledelse eller HR (human resources). Aktuelt for de som har mange år i arbeidslivet de som tar bredden som del av sin bachelorgrad ved UiA (f.eks. som bredde i bachelor i kommunikasjon, eller økonomi og administrasjon) Studiet har en regional/lokal forankring i og med at studentene koples til en virksomhet i tillegg til at praksis inngår emne om ‘coaching’. Toårig økonomisk-administrativ utdanning eller annen relevant høyere utdanning av tilsvarende omfang eller ett år høyere ut- danning og tre års relevant praksis.

19 Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram
Opptakskrav: - Bachelor grad (180stp) eller - 2-årig integrert studium eller fordypning på 80stp i ledelses eller samfunnsfag. - krav til samfunnsvitenskapelig metode - karakterkrav på C eller bedre. Studiet utdanner kandidater som kan arbeide med å fremme innovasjonsaktivitet i samfunnet, samt utvikle samhandling mellom offentlige og private aktører. Kandidatene vil også ha relevant kunnskap for å arbeide med innovasjons- og læreprosesser i større organisasjoner.

20 Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram
"Innovasjon er et bredt begrep som det kan være vanskelig å definere og gjennomføre uten den nødvendig kunnskapen. Her lærer vi å tilrettelegge for optimal utnyttelse av kompetanse og nytenkning, og mulighetene for jobb i ulike næringer er mange." Jørgen Soot Kristiansen, masterstudent "Et dagsaktuelt studie som sikrer en unik kompetanse! Det var først etter at jeg begynte på masteren jeg forstod hvor komplekst og spennende innovasjonsbegrepet egentlig er, og hvor viktig det er å stimulere innovasjonsaktiviteter. Spesielt med tanke på at man i dag opererer i et marked hvor livssyklusen på produkter og tjenester blir kortere, og den globale konkurranseintensiteten er økende.« Kine Storbukås, masterstudent

21 STUDIUM KONTAKTPERSON
Grimstad HR og organisasjonsutvikling, årsstudium Økonomi og administrasjon, bachelorprogram Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram Jorunn Våle Tel Kristiansand Opplevelsesbasert reiseliv, bachelorprogram Rettsvitenskap, bachelorprogram Regnskap og revisjon, bachelorprogram Markedsføring og ledelse, bachelorprogram Økonomi og administrasjon - Siviløkonom, 2-årig masterprogram 5-årig masterprogram International Management, PhD Programme Anne Line Omsland Tel Gro Anita Homme Tel Nertila Stringa Tel *) MASTINDØK eies av TEKREAL, men studieansvaret tilhører ØKSAM **) HV-MASTLED har studieavgift og administreres av fakultetets EVU-enhet


Laste ned ppt "Handelshøyskolen ved UiA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google