Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonaliseringskonferansen 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonaliseringskonferansen 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonaliseringskonferansen 2012
Hva kan en norsk Kina-student brukes til – en bruksanvisning Rune Svarverud

2 Litt historikk, Norge Norge i Kina fra Norsk forretningsliv (skipsfart, handel, ingeniører, bankvesen osv.) i Kina fra 1860-tallet. Systematiske kinastudier ved UiO fra Politisk, historisk og kulturell interesse. Undervisningsstab på 4 fra 1980-tallet. Kraftig økning i studenttall fra 2003 (fra ca. 10 til 100 nye studenter per år). Staben økt til 5 i Studentenes interesse hovedsakelig innen samfunn, kultur og språk. Bergen Konfusiusinstitutt opprettet i 2007, tilbyr språkkurs ved UiB fra 2008 NTNU startet et kurs i kinesisk kultur høsten 2011 ”Krisen i humaniora” ⇒ NTNU har vurdert å stanse tilbudet, UiB er uavklart (NOKUT) og UiO har ingen mulighet til å utvide I tillegg: BI har utveksling til Kina for ca. 60 studenter i internasjonal markedsføring hvert år. Disse lærer kun litt språk i Kina.

3 Hvor utdannes norske Kina-studenter i 2012?
Universitetet i Oslo: Bachelor (3 år) med 120 sp i kinesisk språk (80sp) og om Kina (40 sp). 1 semester i Kina inkludert i studieløpet. Mulig å studere 1 år i Kina mellom bachelor og master med Lånekassefinansiering 3 ulike spesialisering på master (2 år): 1) samfunn og politikk 2) kultur og historie 3) lingvistikk Universitetet i Bergen: 2 emner i språk à 15 sp som ikke inngår i studieprogram (ca. 10 studenter per år) NTNU: Ett emne à 7,5 sp Kinesisk kulturkunnskap BI: Internasjonal markedsføring, i praksis uten språk Kina: Noen tar høyere utdanningen i Kina Ungdomsskoler og videregående skoler: Valgfag i STERK vekst!

4 Hvilken kompetanse har en norsk Kina-student (fra UiO)?
Bachelor: Flytende i dagligspråk. Veldig godt rustet til å lære seg fagspråk. Bredt orientert om samfunn, politikk, kultur og historie gjennom engelske og kinesiske kilder. Master: Spesialisert seg enten mot samfunn, mot språk/lingvistikk, eller mot kultur/historie. Ytterligere utviklet sitt muntlige og skriftlige kinesiske språk. Trening i å behandle kinesiske kilder, forholde seg kritisk til alle slags kilder og å skrive akademisk om Kina. Noen har også vært 6 mnd. som trainee i Kina.

5 Hvilken kompetanse har ikke en norsk Kina-student
Det lar seg ikke gjøre å studere kinesisk språk mer enn i 80 sp på bachelornivå pga. rigid gradsstruktur Det finnes ingen tilbud som kombinerer Kina-studier (språk og kultur) med fag som bedriftsøkonomi, juss, management eller ingeniørfag i Norge Det er pt ingen norske universiteter som er i stand til å påta seg større nasjonalt ansvar for Kina-studier pga. ”krisen i humaniora”. Intet tyder på at Norge vil kunne utvide opptaket ut over dagens ca. 50 studieplasser (høyere utdanning blir en propp for studenter med kinesisk fra vgs)

6 Hva med dem vi liker å sammenligne oss med?

7 Hvor mye kinesisk språk lærer Kina-studentene i andre europeiske land?
Danmark: 4 år med integrerte språkstudier på bachelor kombinert med studieopphold i Kina. Sverige (Stockholm): Krever min. 1 semester med kinesisk før opptak til bachelor. Språkstudier i Kina integrert i bachelor. Tyskland: Store variasjoner mellom ulike læresteder med ulikt fokus, noen med fokus på moderne Kina andre med et mer tradisjonelt sinologisk fokus. Storbritannia (SOAS): Tilbud om 4-årig bachelor inkludert ett års studier i Kina Italia, Nederland og Belgia: Omtrent som Norge med 3-årig bachelor og mulighet for ett år i Kina mellom bachelor og master, men generelt med større del kinesisk språk i bachelor (mindre ”støttegruppe”)

8 Hvor i Europa kan man kombinere Kina-studier med bedriftsøkonomi, management eller ingeniørfag?
Norge: nada Danmark: Copenhagen Business School og Syddanske Universitet (Sønderborg) Sverige: Linköping (ingeniørfag) Tyskland: Hamburg og Duisburg-Essen Storbritannia: Minst 5 steder, bla. SOAS i London og Leeds Belgia: Både Ghent og Leuven Nederland: Leiden Italia: Venezia (og noen flere?)

9 Hva etterspørres av norsk næringsliv?
Språk – kinesisk er fortsatt forretningsspråk i Kina Kulturforståelse – både generell og forretningskultur Behovet for kandidater med språk og annet relevant fag er økende Utfordring: tar lang tid å beherske språket, må kombineres med relevant fag, må planlegges tidlig Hvilke fagkombinasjoner: internasjonal ledelse, økonomi, business administration, regnskap, statsvitenskap, juss, ingeniørfag og andre tekniske fag. Jobbmuligheter: Norske bedrifter i Kina, men også i økende grad kinesiske bedrifter i Norge (Kilde: Innovasjon Norge Kina)

10 ”Humaniora alene er ikke nok”
”Språk og kulturkunnskap er svært viktig, og selv om det er et skrikende behov for realfags-utdannede, er ikke det ensbetydende med at det ikke er behov for folk fra humaniora. Men man må som regel kunne noe mer en det, og jeg vil oppfordre alle studenter til å skaffe seg arbeidserfaring i løpet av studiene.” John G. Bernander, adm.dir. NHO i Morgenbladet 2/3-2012 Er det rimelig at vi overlater dette til hver enkelt student?

11 Hva burde vi hatt i Norge?
Muligheter for at studentene lærer mer språk innenfor rammene av en bachelorgrad Studietilbud som kombinerer kinesisk språk og kultur med bedriftsøkonomi, management, marketing, ledelse, juss og ingeniørfag Muligheter for å øke den nasjonale kapasiteten for å utdanne studenter med kinesisk språk og kultur i fagkretsen

12 Hvor er Norge om 5-10 år? På samme sted som i dag hvis budsjettkurvene i humaniora fortsetter å peke nedover og ingen tar nasjonalt ansvar Kinesisk er nylig spilt inn som forslag til nytt nasjonalt SAK-område (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon). Kanskje kan dette medføre en bedre arbeidsdeling og nasjonal planlegging av studietilbudet? Universitetene, høyskolene, BI, NHH, NHO, Innovasjon Norge og andre burde finne måter å samarbeide på for å legge til rette for mer yrkesrettede studieløp med kinesisk Det virker allikevel urealistisk at Norge skal nå opp på nivå med våre naboland innen 5-10 år

13 Takk for meg! 谢谢


Laste ned ppt "Internasjonaliseringskonferansen 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google