Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for landskapsplanlegging ILP

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for landskapsplanlegging ILP"— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for landskapsplanlegging ILP

2 Vi har 5 studier ved ILP 1. bachelor i landskapsingeniør (3 år)
2. master i eiendomsutvikling (2 år) 3. master i eiendomsfag (5 år) 4. master i landskapsarkitektur (5 år) 5. master i by- og regionplanlegging (5 år) Institutt for landskapsplanlegging

3 Bachelor i landskapsingeniør (3-årig)
Hva blir jeg? Hva lærer jeg? Institutt for landskapsplanlegging

4 Bachelor i landskapsingeniør (3-årig)
Hva blir jeg? - Du kan lede arbeid knyttet til bygging, drift og vedlike- hold /skjøtsel av grøntanlegg og naturområder For eksempel driftleder i en kommune, anleggsansvarlig i en bedrift, lede egen bedrift eller ansvarlig for grøntanleggene ved institusjoner/private bedrifter. Hva lærer jeg? - styre bedriftsoppgaver - biologi med mye plantelære og forvaltning av planter - teknikk (vann, park og grøntanleggsteknikk) Opptakskrav: Generell studiekompetanse Institutt for landskapsplanlegging

5 Master i landskapsarkitektur (5-årig)
Hva blir jeg? Hva lærer jeg? Institutt for landskapsplanlegging

6 Master i landskapsarkitektur (5-årig)
Hva blir jeg? Du planlegger boligområder, parker, bymiljøer, veganlegg, kirkegårder og områder for friluftsliv og hageanlegg. Du kan jobbe i private landskapsarkitektfirmaer eller rådgivningsfirmaer. Eller du kan jobbe i offentlig virksomhet som vegvesenet og kommuner. Hva lærer jeg? Du lærer å forme og forvalte gode og miljøvennlige omgivelser både på detaljert nivå , for eksempel en barnehage, og på overordnet nivå for eksempel planlegge en vei i landskapet. Du lærer mye om tegning og forming, mye om planter, jord og geologi. Kunnskapene i disse fagene skal du lære å bruke i planleggingen. Opptakskrav: Generell studiekompetanse Institutt for landskapsplanlegging

7 Master i By- og regionplanlegging (5-årig)
Hva blir jeg? Hva lærer jeg? Institutt for landskapsplanlegging

8 Master i By- og regionplanlegging (5-årig)
Hva blir jeg? Du blir planlegger av vårt samfunn Du kan få jobb i offentlige etater og private konsulentfirmaer, hvor arbeidsoppgavene er mange og varierte. Du er med på å utvikle våre omgivelser - lage reguleringsplaner og kommuneplaner for steder, byer og regioner. Andre oppgaver er for eksempel kyst- og vassdragsplanlegging, veiutbygging og næringsutvikling. Hva lærer jeg? Du lærer å analysere nåtiden, finne frem til gode løsninger, og vurdere konsekvenser av disse Du lærer å arbeide frem miljømessig, arkitektonisk og funksjonelt gode løsninger. Du lærer å settes fokus på miljø, kultur og natur i planleggingen Opptakskrav: Generell studiekompetanse Institutt for landskapsplanlegging

9 Master i Eiendomsfag (5-årig)
Hva blir jeg? Hva lærer jeg? Institutt for landskapsplanlegging

10 Master i Eiendomsfag (5-årig)
Hva blir jeg? Alt areal i Norge er eid av noen – og neste all bruk av areal må forholde seg til loven – eiendomsretten. Du får profesjonell kompetanse i å håndtere situasjoner der eiendom berøres. F.eks. kommunen ønsker å legge en tursti over noen private eiendommer. Du vil ha kompetansen i hvordan loven skal brukes, hvordan en slik prosess skal foregå. Hva lærer jeg? Tverrfaglig studium – fokus på jus, økonomi og eiendomsfag. Å bli ekspert på fast eiendom Du vil vite hvordan eiendomsforholdene kan utformes slik at eiendommer og arealer brukes på best mulig måte. Opptakskrav: Generell studiekompetanse Institutt for landskapsplanlegging

11 Master i Eiendomsutvikling (2-årig)
Hva blir jeg? Hva lærer jeg? Institutt for landskapsplanlegging

12 Master i Eiendomsutvikling (2-årig)
Hva blir jeg? Du blir en sentral forhandler og koordinator i prosjekter som går ut på eiendomsmessige, arealmessige og byggmessige endringer. Du kan få arbeid i eiendomsselskaper, hos entreprenører, utvikler-/rådgivermiljøer, og i det offentlige styringssystemet. Hva lærer jeg? Du får grunnleggende kunnskaper innen juss, eiendomsøkonomi, arealplanlegging, eiendom og byggmessige fag. Du lærer tverrfaglig forståelse av de forskjellige økonomiske, juridiske og tekniske prosesser som inngår i eiendomsutviklingsprosjekter. Opptakskrav: Bachelor innenfor økonomi/administrasjon eller tilsvarende. For søkere med Bachelor of Science innen juridiske fagområder, eiendomsfag, planleggingsfag eller byggteknikk forutsettes det grunnleggende forhåndskunnskaper innen makroøkonomi og finans. Praksis kan godkjennes som del av slik kompetanse. Institutt for landskapsplanlegging


Laste ned ppt "Institutt for landskapsplanlegging ILP"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google