Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Masterstudier på NHH Kenneth Fjell Dekan for masterutdanningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Masterstudier på NHH Kenneth Fjell Dekan for masterutdanningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Masterstudier på NHH Kenneth Fjell Dekan for masterutdanningen
Masterdagen 28. april 2014

2 NHH – Når kvalitet gjelder Visste du at: Nobelprisen i økonomi i 2004 ble tildelt en professor tilknyttet NHH? Norges fremste miljø for forskning og utdanning i økonomi og administrasjon (NHH, SNF, AFF) Internasjonalt anerkjente fagpersoner som er ledende innen sine felt Medlem av CEMS Global Alliance in Management Education 5-årig akkreditering av EQUIS (European Quality Improvement System) Norges mest aktive studentmiljø og et nettverk på nærmere 7000 alumni Viktige valg: Jobb eller master? Master NHH eller ute? Hvilket masterstudium? Hvilke profiler? Hvilke kurs? Tema for utredning? Utveksling?

3 Master i økonomi og administrasjon
NHH tilbyr to fulltids masterprogram Visste du at: På NHH kan du ta Gründerskolen som en del av masterstudiet? Master i økonomi og administrasjon Master i regnskap og revisjon

4 Opptakskriterier MØA/MRR
BØA fra NHH: Intern overgang OBS: Bachelorgraden må være fullført før du får starte på master! (få unntak) Ingen fagkrav eller karakterkrav Melde overgang innen 15. mai/15. november semesteret før (= uttak av bachelorgrad) Melde opphold innen 15. mai/15. november (= uttak av bachelorgrad). Maksimalt opphold mellom studiene er to år: Husk å melde overgang til MØA/MRR når du vil fortsette studiet. (Mer enn to års opphold = regler for eksterne bachelorgrader.) Ekstern bachelorgrad Søknadsfrist 15. mai Deler/hele Bachelorgraden fra utlandet – søk tidlig! FAGKRAV 2014 (2015: BØA/BRR eller tilsvarende*) Metode: 24 studiepoeng (20 studiepoeng med læringsutbyttekrav*) Samfunnsøkonomi: 24 studiepoeng (15 studiepoeng med LUB-krav*) Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng (30 sp med LUB-krav*) Administrasjonsfag: 24 studiepoeng (25 sp med LUB-krav*) Kan mangle inntil 6 studiepoeng i hver av to kategorier (2015: Ingen mangler*) *I henhold til NRØAs «Plan for Bachelor i økonomi og administrasjon»: KARAKTERKRAV: Det praktiseres rullerende opptak hvor studentene får tilbud dersom de har høye nok karakterer Karakterkravet settes hvert år av en opptaksnemnd (i fjor ble kravet 4,0)

5 Master i økonomi og administrasjon (MØA)
Toårig profesjonsstudium som gir mange muligheter for å arbeide i næringsliv, offentlig forvaltning og andre organisasjoner; som spesialister, rådgivere eller ledere  Siste del av femårig siviløkonomstudium basert på Bachelor i Økonomi- og administrasjon (BØA)

6 Studiestruktur for Masterstudiet i økonomi og administrasjon
Siste delen av femårig siviløkonomutdannelse Utveksling Utveksling i ett semester (støtteprofil)

7 Masterstudiet i økonomi og administrasjon har åtte profiler/fordypningsemner
BUS – Økonomisk styring FIE – Finansiell økonomi STR – Strategi og ledelse SAM – Samfunnsøkonomi (blir ECN – Economics) ECO – Økonomisk analyse MBM – Marketing and Brand Management ENE – Energy, Natural Resources and the Environment INB – International Business + Frie støttekurs/utveksling + Gründerskolen Totalt 120 kurs, 65% av dem på engelsk 6 kurs i hovedprofilen, 4 kurs i støtteprofilen og to valgfrie kurs.

8 Program for resten av Masterdagen 2014
10:40 PhD-programmet v/ dekan Helge Thorbjørnsen 10:50 Arbeidmarkedsundersøkelsen (AMU) 2014 v/Kjetil S. Larssen 10:55 Internasjonale muligheter, Karrieresenteret v/Ann- Mari Haram 10.15 Pause 11:30 Introduksjon av MØA-profilene og MRR 12:15 Pause med enkel servering i «Speilsalen» Parallelle presentasjoner av MRR & profilene 12:30 – 13:00 Første presentasjon 13:15 – 13:45 Andre presentasjon

9 I Norge er den beste utdanningen gratis!
Kandidatenes vurdering av utvekslings-institusjoners og NHHs faglige nivå I Norge er den beste utdanningen gratis! ‹‹På NHH får jeg en faglig innsikt som vil gi meg større muligheter -man merker det når man gjør et godt valg.›› Harald Hornes Øyen: masterstudent NHH ‹‹NHHS gir deg muligheten til å ta utfordringer på områder du aldri hadde drømt om - i et miljø preget av sprudlende engasjement og herlig galskap.›› Ane Furu: NHH alumni Vurdering av faglig nivå på utvekslingsinstitusjon vs. NHH: Dårligere enn NHH Lik Bedre enn NHH 49 % 35 % 16 % Vurdering av faglig nivå på studenter ved utvekslings-institusjon vs. eget faglig nivå: Dårligere enn meg Lik Bedre enn NHH 55 % 33 % 11 % Studentenes totalinntrykk av MØA; - Alle forhold tatt i betraktning... ...hender det at jeg anbefaler studiet til andre1: 96% 4% ...har studiet vært relevant i forhold til min yrkeskarriere2: 98% 2% ...er jeg godt fornøyd med masterstudiene ved NHH1: 96% 4% Jeg håper å se dere alle igjen på immatrikuleringen i august Ha en flott og informativ Masterdag! 1254 respondenter respondenter Kilde: Programevaluering MØA 2008


Laste ned ppt "Masterstudier på NHH Kenneth Fjell Dekan for masterutdanningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google