Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagvalgorientering Vg2 ST oktober 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagvalgorientering Vg2 ST oktober 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagvalgorientering Vg2 ST oktober 2013
Fagvalg til skoleåret Avdelingsleder Geir T Vedeld

2 Fagfordeling i Vg3 Fellesfag Norsk 6 t/uke Historie 4 t/uke
Religion 3 t/uke Kroppsøving 2 t/uke Programfag Programfag fra elevens eget programområde 10 t/uke Programfag fra valgfritt område 5 t/uke For elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen: Fremmedspråk nivå I+II 5 t/uke Avdelingsleder Geir T Vedeld

3 Eksamen i Vg2 og Vg3 Alle elever skal trekkes ut til én eksamen, skriftlig eller muntlig, i Vg2 I Vg3 skal elevene opp i norsk hovedmål skriftlig ytterligere to skriftlige fag: Ett programfag og norsk sidemål eller to programfag èn muntlig eksamen Avdelingsleder Geir T Vedeld

4 Krav til vitnemål Minst 90 timer over 3 år
For elever med matematikk 2P: Minst 6 programfagenheter For elever med matematikk R1 eller S1: Minst 7 programfagenheter Minst to programfag fra samme programområde i både Vg2 og Vg3 (dvs. to fordypningsfag)‏ Eksempel 1: Programområde Realfag Programfagene Matematikk R1 og R2, Fysikk 1 og Fysikk 2 Eksempel 2: Programområde Samfunnsfag og økonomi Programfagene Samfunnsøkonomi 1 og 2, Rettslære 1 og 2 Avdelingsleder Geir T Vedeld Foreldremøte

5 Generell studiekompetanse
Generell studiekompetanse (GS) er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler GS gir i seg selv ingen garanti for å komme inn der du vil – du må ha gode nok karakterer iht. de kravene studiestedet krever, og du konkurrerer med andre søkere! GS får du ved å fullføre alle kravene i et studieforberedende løp, med karakteren 2 (eller bedre) i alle fag og på alle eksamener. (Dersom du får 1 i standpunktkarakter og består eksamen i et fag, så regnes faget som bestått.) Avdelingsleder Geir T Vedeld

6 Førstegangsvitnemål Det vitnemålet eleven får etter fullført og bestått tre fortløpende år i videregående skole Kan forbedre fag innenfor de tre årene Kan ha ett omvalg av programområde Kan ha ett års pause pga utveksling, sykdom/skade Kan ha fått rett til ekstra opplæringstid Gjelder 50% av plassene ved norske høgskoler og universiteter (noen unntak) Gjelder søkere som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret Alle vitnemål: Karakterpoeng beregnes på grunnlag av alle tellende karakterer (regnes ikke middelverdi i fag med flere karakterer) Avdelingsleder Geir T Vedeld Foreldremøte

7 Spesielle opptakskrav
Bestemte krav om programfag, dokumenterte ferdigheter, poengkrav mv. knyttet til opptak til bestemte studier, for eksempel: Medisin, odontologi, farmasi: Matematikk R1 (eller S1+S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1+2 Integrert mastergrad i teknologiske fag (sivilingeniør) NTNU og 3- årlig ingeniørutdanning: Matematikk R1 + R2 + Fysikk 1 Integrert masterstudium i økonomisk-administrative fag (siviløkonom) og i samfunnsøkonomi: Matematikk R1 eller S1 + S2 Allmennlærer: Minst karakteren 3 i norsk og matematikk og minst 35 skolepoeng Arkitektstudier i Oslo og Bergen: Opptaksprøve NB! SKOLER KAN HA SPESIELLE OPPTAKSKRAV SOM AVVIKER FRA DISSE. SJEKK UT DETTE! Avdelingsleder Geir T Vedeld Foreldremøte

8 Tilleggspoeng opptak til høyere studier fra 2013 - 2014
Tilleggspoeng for realfag: ½ tilleggspoeng for hvert programfag fra programområdet Realfag i Vg2 som er på 5 t/uke ½ tilleggspoeng for Biologi 2, Kjemi 2, Informasjonsteknologi 2, Matematikk S2, Geofag 2 1 tilleggspoeng for Matematikk R2 og Fysikk 2 Tilleggspoeng for fremmedspråk (ikke engelsk) ½ tilleggspoeng for hvert programfag i fremmedspråk 1 tilleggspoeng for fremmedspråk nivå III Maksimalt 4 tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk tilsammen Avdelingsleder Geir T Vedeld Foreldremøte

9 Søke til Vg3 Levere fagvalg i BLOKKVALG lokalt på OHG innen 2. desember 2013 Eventuelle justeringer av fagvalget innen 14. februar 2014 Søke på før 1. mars 2013 Alle MÅ søke!!!! MinID skal benyttes som brukeridentitet. Skolen vil ikke kunne ta ut brukernavn og passord for elevene! Prosedyre er også beskrevet på Forhåndssvare (takk JA til skoleplass!)‏ Andre planer: Kontakt rådgiver Avdelingsleder Geir T Vedeld Foreldremøte

10 Skolens fagtilbud Realfag i Vg3: Matematikk R2 og S2, Fysikk 2, Kjemi 2, Biologi 1 og 2, Informasjonsteknologi 2 Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi i Vg3: Samfunnsøkonomi 2, Næringslivsøkonomi: Økonomistyring, Økonomi og ledelse, Historie og filosofi 2, Rettslære 2, Markedsføring og ledelse 2, Politikk og menneskerettigheter‏, Entreprenørskap 1 eller 2 Tysk, fransk og spansk nivå III. Engelskspråklig litteratur og kultur, Samfunnsfaglig engelsk, Internasjonal engelsk (sammen med Vg2), tysk/fransk/spansk/japansk nivå II (som videreføring av nivå I fellesfag) Frie programfag: Aktivitetslære I tillegg vil noen flere fag fra Vg2 kunne bli tilgjengelige – det framkommer på valgskjemaet Skolens endelige fagtilbud avhenger av elevenes valg og skolens totale økonomi Avdelingsleder Geir T Vedeld Foreldremøte

11 Fagvalgprosessen framover
2013: Oktober: Informasjon til elevene November: Tilgang til BLOKKVALG legges ut i Fronter Innlevering av valg i BLOKKVALG innen utgangen av dagen mandag Fram til vinterferien 2014: Veiledning fra faglærere, kontaktlærere, rådgivere, ledelse Opptelling av fagvalg, eventuelle endringer basert på elevenes valg Omvalgsprosessen Siste frist for omvalg: 9. mai 2014 – NB! Da er det restetorget! Avdelingsleder Geir T Vedeld Foreldremøte


Laste ned ppt "Fagvalgorientering Vg2 ST oktober 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google