Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggenæringen – en av Norges viktigste næringer!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggenæringen – en av Norges viktigste næringer!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggenæringen – en av Norges viktigste næringer!
Næringen har ansatte i bedrifter Ca sysselsatte i Norge er direkte eller indirekte avhengige av aktiviteten i næringen

2 Byggenæringens Landsforening (BNL)
Nest største landsforening i NHO 3700 medlemsbedrifter Ca ansatte Ca 98 mrd. kr i omsetning

3 BNL er paraplyorganisasjon med 15 bransjeforeninger
Byggevareindustri entreprenører håndverkere eiendomsutviklere

4 Seriøsitet i byggenæringen, bakgrunn
Skattedirektør Bjarne Hope, seminar våren 2002: byggenæringen i Norge ble karakterisert som en av ”verstingene mht svart arbeid Bedrifter unnlot å betale skatter og avgifter, i tillegg - brukte ulovlig arbeidskraft - brøt arbeidsmiljøloven - Dette ga ulike konkurransevilkår og satte seriøse bedrifter og arbeidsplasser i fare

5 Seriøsitet i Byggenæringen
En spørreundersøkelse blant bedriftene byggenæringen avdekket at: ”en aktiv bransjeforening som tok klart avstand mot bruk av svart arbeid, var viktig for at bedriftene unnlot å bruke svart arbeidskraft”. Dette inspirerte og ”Seriøsitetsprosjektet” ble etablert av BNL våren 2002

6 Styringsgruppen Adm. direktør Sverre A. Larssen, BNL - leder
Skattedirektør Bjarne Hope, Skattedirektoratet Politidirektør Ingelin Killengreen, Politidirektoratet Adm. direktør Ingrid Finboe Svendsen, Arbeidstilsynet Forbundsleder Kjell Bjørndalen, Fellesforbundet Toll- og avgiftsdirektør Marit Wiig, Tolldirektoratet Forbundsleder Erna Dynge, Norsk Arbeidsmandsforbund Direktør Ida Børresen, Utlendingsdirektoratet Trygdedirektør Nanna Stender, Rikstrygdeverket Direktør Erik Lund-Isaksen, Forbrukerrådet Direktør Helge Schiager, Skanska Norge AS Adm. direktør Ole-Martin Utgaard, Utgaard AS Pr

7 Seriøsitet i byggenæringen
Målsetning: ”Det skal være lettere å være en seriøs aktør og det skal bli vanskeligere å være useriøs” For å et bedre grunnlag for videre satsing ble det igangsatt pilotprosjekt

8 Pilotprosjekt ”Akershus festning” Byggherre: Forsvarsbygg

9 Erfaringer – Akershus Festning
Blant noen av våre kontraktmedhjelpere finnes – en ”grunnleggende uærlighet”

10 Kontraktkjeden UE U UE UU UE UUU UE
Vi kjøper over 60% av våre omsetning fra underentreprenører U UE Flere av våre UE kjøper betydelige andeler av sine leverandører/UE UU UE Vi har ikke oversikt UUU UE ??? Utfordring: Hvordan kontrollere og følge opp kontraktsskjeden?

11 Skanska oppdaget … .. en verden vi var uforberedt på
Vi har tildels å gjøre med «profesjonelle» kriminelle Vi mangler kunnskap Vi har ikke ressurser i prosjektene til å hindre at useriøse bedr. får leveranser De useriøse må stoppes allerede i tilbudsfasen ”Vi oppdaget en grunnleggende uærlighet hos noen av våre kontraktsmedhjelpere” Vi kom over firma som vi hadde samarbeidet med i flere prosjekter og som på overflaten var hvite, men som nedover i kontraktskjeden var ”kølsvarte” Kunnskap er helt sentralt for å bekjempe denne kriminaliteten. Vi har naturligvis avviklet alt videre samarbeid, men dette har også medført at vi i Oslo har måttet sette av flere millioner for å dekke eventuelle fremtidige krav fra myndighetene. Vi snakker om tapsprosjekter, men dette kan fort bli like store tapssluk hvis vi ikke passer på.

12 Konklusjoner fra pilotprosjektet
Dette er et ledelsesansvar Kunnskapsnivået hos oss må forbedres Vi må stille strengere krav til våre leverandører og deres underleverandører.

13 Seriøsitet i byggenæringen
Noen pågående saker / tiltak: Nytt sentralt infosenter i Skattedirektoratet Adgangskontroll og bruk av ID-kort og mannskapslister Prekvalifiseringsordning - StartBANK

14 BANK er forkortelse for:
Bygg- og Anleggs- Næringens Kvalifikasjonsordning Driftes av Achilles

15 Achilles Etablert i Norge i 1990, etter anmodning fra Olje- og energi departementet, for å utvikle en ”Felles kvalifikasjonsordning for norsk industri” Fra 1993 etablert i England, med hovedvekt på utvikling av tilsvarende systemer for forsyningssektoren (vann og elektrisitet)

16 Koordingerings-enhet
StartBANK Tradisjonelt Opplegg StartBANK Kjøpere Kjøpere Firma A Firma B Firma A Firma B Koordingerings-enhet Leverandører Leverandører

17 Hvordan bli kvalifisert
Søkeren leverer komplett kvalifikasjonssøknad med firmaattest StartBANK sjekker offentlige registre for å finne ut om søker har oppfylt alle lovpålagte krav om rapportering

18 Samarbeid med eksterne kilder
Sentral godkjenning BrønnøysundRegistrene Firmaatt. enhets-og regnsk.reg. Skattedirektoratet Registerinfo SKAV-skjema. Dun & Bradstreet Kredittopplysning. Tilleggsoppl. (Kvalitet, HMS, miljø etc) Tilleggspakke D&B: utvidet kredittopplysning

19 Målsetting Registrering i StartBANK vil være en forutsetning
for å kunne gi tilbud på utlyste prosjekt.

20 Fordeler StartBank skal: gjøre det lettere å luke ut useriøse bedrifter StartBANK inneholder: lovpålagt informasjon i én database Bedrifter (og på sikt forbrukere) kan søke i databasen for å finne potensielle leverandører Kjøpere bruker mindre ressurser på innkjøpsprosessen og på vedlikehold av leverandørregisteret Ordningen er nøytral og åpen for alle Næringen setter selv premissene og bestemmer prisen på medlemskapet i databasen.

21 StartBANK - status uke 24, 2006

22 Hva har vi oppnådd? En næring som har kommet på offensiven
Oppmerksomhet rundt viktigheten av seriøsitet Et godt samarbeid med våre myndigheter Igangsatt en rekke konkrete tiltak Gjort det vanskeligere for de useriøse aktørene Tatt viktige skritt for ”å bli en mer respektert og lønnsom næring”


Laste ned ppt "Byggenæringen – en av Norges viktigste næringer!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google