Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skanskas agenda for bærekraft og hva hindrer oss

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skanskas agenda for bærekraft og hva hindrer oss"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skanskas agenda for bærekraft og hva hindrer oss
Skanskas agenda for bærekraft og hva hindrer oss Welcome! We have met today to talk about something that is very important to Skanska, namely our Sustainability Agenda. What is it and why do we need it? Are Eliassen, Regiondirektør Skanska Norge AS Kristiansand 26. november 2013

2 Korte fakta om Skanska Kort presentasjon av Skanska. [Dette kan du] Det var kort om Skanska. Nå over til temaet for i dag. [KLIKK] Skanska er et av Norges ledende entreprenørselskap, har etableringer over hele landet og er et heleid datterselskap i Skanska AB. Skanska har vært til stede i det norske markedet siden 1906 Omsetning mrd. Ca 4200 ansatte i Norge Vi har til enhver tid ca 500 pågående prosjekter i Norge

3 Våre 5 nuller er overordnede mål som vi jobber etter i alt vi gjør
Null taps- prosjekter Null uønskede miljøhendelser Null ulykker Null etiske brudd Null feil og mangler Våre 5 nuller er overordnede mål som vi jobber etter i alt vi gjør Det er vanskelig for meg å snakke om en bærekraftig fremtid uten å komme inn på våre fem nuller. Skanska har fem overordnede mål som vi jobber etter i alt vi gjør. Vi kaller disse de fem nuller. De fem nuller er avledet av Skanskas strategi og vår code of conduct. En bærekraftig fremtid handler for oss ikke bare om forskning og utvikling. Det er flere parameter som er sentrale. Null tapsprosjekter – vi tjene penger for å sikre arbeidsplassene, både hos oss og hos våre leverandører. Vi må ha null uønskede miljøhendelser Vi må ha null ulykker. Å ta vare på Helsen og livet til våre ansatte er avgjørende. Vi må ha null etiske brudd. Brudd på forretningsetikk kan føre til store problemer for et selskap. Dette er også de unge potensielle anastte svært opptatt av. Vi har deffinert brudd på etikk for vår største riskio, og jobber knallhardt med holdninger i egen organisasjon. Vi må også ha null feil og mangler. Vi må levere kvalitet og ha fornøyde kunder for å overleve. Så kan man spørre seg om en nullvisjon gir rom for utvikling og innovasjon. Til en viss grad gjør det det. Men vi har sett at vi trenger noe mer i forhold til vår grønne satsning. 3

4 Vi bygger morgendagens grønne samfunn
Vi pleier å si om oss selv at vi bygger morgendagens grønne samfunn. NTNU sin visjon er: kunnskap for en bedre verden. Jeg vil derfor tro at også forsknings- og utdanningsmiljøet her på NTNU kan stå inne for uttalelsen på denne foilen. Skal vi klare å bidra til å bygge morgendagens grønne samfunn, så er det ikke nok å agere som en tradisjonell entreprenør. Vi ønsker å være mer enn en en entreprenør. Vi er en kunnskapsbedrift. Og vi ønsker å være ledende innenfor vår bransje. Det krever at vi bidrar mer enn andre. Det er en del av Skanskas samfunnsansvar.

5 Vi er på en reise mot dypt grønne prosjekter
Vi har derfor lansert Skanskas grønne initiativ. Begrunnelsen er at vi vil bidra til en bærekraftig fremtid, men også at vi tror det er bærekraftig økonomisk, både for oss og for våre kunder. Vi bygger grønt fordi det sikrer oss en bærekraftig fremtid, og fordi det er bærekraftig økonomisk - for våre kunder og for oss!

6 Vi gjør mer enn å bygge Eksempler på vårt FOU-arbeid:
Sponser flere professorater og vitenskapelige stillinger ved NTNU Partner i forskingssenteret ZEB (Zero Emission Building) og Coin (Concrete Innovation Center) Partner i Powerhouse – bygger første energipositive næringsbygg Hvert år legger vi i Skanska ned store ressurser på forskning og utvikling. Vi pleier tett kontakt med de største og mest anerkjente universitets- og forskningsmiljøer, både i Norge og internasjonalt. Vi sponser profesorater og vit ass stillinger her på NTNU Vi er partner i forskningssenteret ZEB (Det største forskningssenteret i den norske byggenæringen noen sinne. (Hovedmålsetning for senteret er å utvikle produkter og løsninger som skal lede til markedsgjennombrudd for bygninger med null klimagassutslipp knyttet til hele livsløpet) Vi er også Partner i Coin. Der viderefører vi bransjens gode og sterke tradisjoner på å være i spiss på betongteknologi Vi er partner i powerhouse-alliansen, som skal bygge det første energipositive næringsbygget på Brattørakaia her i Trondheim. (Klarer vi det her i Norge, kan vi klare det over alt i verden) Vi er opptatt av å utvikle både oss selv og bransjen vi er en del av. Dette er grunnen til at vi prioriterer forsknings og utviklingsarbeid. Vi har imidlertid ett paramter til som er viktig for at vi skal lykkes. Vi må være tett på kundene. Klikk:

7 Powerhouse - Brøttøra Spennende ting er på gang. Powerhouse-alliansen skal bygge Norges første og verdens nordligste energi-positive forretningsbygg på Brattørkaia i Trondheim. Ambisjonen er at bygget skal være det første av flere energi-positive bygg i regi av Powerhouse-alliansen Powerhouse er et godt eksempel på at vi er avhengig av en ny type kompetanse i 2011, enn det vi var avhengige av for 10 år side. Dette gjelder ikke bare energikompetanse. Bygningsfysikk, byggemetodikk, prosjektledelse som fag. Alt er i utvikling. Vi må følge på, ja sågar må vi pushe utviklingen, og påvirke utdanningsinstitusjonene slik at de kan levere personell med den rette kompetansen. Norges første energipositive forretningsbygg. Krever ny type kompetanse

8 Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe muligheten for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Hva er bærekraftig utvikling, og hvorfor er det viktig for oss i Skanska? Before we take a closer look at Skanska’s Sustainability Agenda, let us take a few moments to see what sustainability is all about, and why it is important to Skanska. Sustainable development is usually defined this way: “Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." This definition dates back to 1987, when the UN set up the so called Brundtland [after its chair Gro Harlem Brundtland, Norway’s former Prime Minister- who is on the image] to tackle environmental and social development challenges. And generally speaking, sustainability is the capacity to endure over time. So basically, what this tells us is that in order to endure over time, companies must find ways to contribute to economic development while being socially and environmentally responsible. This is usually referred to as the three legs of sustainability, or the triple bottom line. Sustainability is about maximizing positive impacts on humans, the planet, and the economy, and minimizing negative ones. Sustainability thinking should be in everything we do, from our operations to our customer offering. So why do we need a sustainability agenda? Over a typical year, about 50,000 colleagues and 200,000 subcontractors are carrying out some 10,000 projects for customers in our Home Markets. In other words, Skanska has a significant impact on the world around. With this size and impact, and success, comes responsibility – a responsibility that we take very seriously. We need to make sure that we maximize our positive impacts and reduce the negative ones. Skanska’s Sustainability Agenda helps us do this.

9 Vi bryr oss om våre ansatte -Sikkerhet, helse og miljø - Opplæring og utvikling - Gjør bransjen attraktiv for norsk ungdom Social Contract with our Employees Our people are the key to Skanska’s success. This is why we need to make sure that we attract, recruit, develop and retain the best people. To do this, we put a lot of effort in developing our employees, and we strive to be a leader in People Development. In the years to come, Skanska plans to grow in terms of number of projects, and also in number of employees. Consequently, our People Development ambition is absolutely crucial to our business objectives, and we also strive for increased diversity and to stimulate internal mobility. EXAMPLE One example of our efforts within HR is the Skanska Leadership Profile. SLP is aimed at our about 22,000 non-craft employees. We believe that all of us, regardless of position, are leaders – over ourselves, and sometimes also over other people, projects, and areas. The program is a way to express expectations on non-craft employees, and to secure that we have the competencies needed to reach our People Development and Profitable Growth targets. The Skanska Leadership Profile helps identify strengths and development opportunities, and should be used in all development talks between our non-craft employees and their managers. This is one example, and you are expected to find and communicate your own local initiatives in the area of HR, and in each area of our Sustainability Agenda.

10 Social Contract with the Communities in which we operate Our roots run deep – construction is really a local activity, and the projects we win place us in many communities. Skanska is committed to being a responsible member of the communities where we are present. We do this to strengthen our relationships across our Home Markets and beyond, to build pride among our employees, and also to attract new talent. Being a responsible and appreciated community member is about both how we execute our projects as well as making a wider contribution. In our Home Markets, we contribute our expertise to educate in Safety, Green, and Technical know-how, and to assist disaster relief efforts. We also support other community activities in line with our Code of Conduct. EXAMPLE In connection with our construction projects in Poland, Skanska committed to improving public awareness of traffic rule and safety matters. We did this by running a campaign aimed at school children. In their “Safe Road to School” campaign, Skanska employees met with 20,000 students in 150 schools throughout the country and taught them about traffic safety, safety at construction sites, and how to provide first aid. (the photo on the slide is from one of the school meetings from this project) Vi bidrar til å bygge lokalmiljø: - Vi involverer oss i utvikling av lokalsamfunn

11 Vi opptrer korrekt: Forretningsetikk
Vi opptrer korrekt: Forretningsetikk Social Contract with the Markets in which we do business Did you know that those involved in public works contracts and construction are the most likely to engage in corrupt practices? Our sector is characterized by high-value investment and significant government interaction and regulation. This brings both opportunities and incentives for corruption. Unethical business conduct has serious consequences – for a company like ours, it can result in wasted tender expenses, increased project costs, and reputational risk. Few things can harm our brand more than ethical breaches. To remain a trusted and successful company we are determined to become a leader in Ethics. Skanska has worked with business ethics proactively for a number of years. Our Code of Conduct explains our stance in greater detail. [Corruption: The abuse of entrusted power for private gain.] EXAMPLE Skanska’s vision is to have zero ethical breaches, and to move in this direction, we have a Corporate Ethics Committee. Also, each Home Market is required to have its own committee. The purpose is to identify and spread best practices, and to review issues. We encourage open dialogue throughout Skanska, and most times important issues can be resolved in this way. Where this is not possible, we have an independent whistle-blowing process in place; our Code of Conduct Hotline ensures that any ethical dilemma can be flagged up anonymously if preferred.

12 Vi bruker naturressurser med omhu: Energi, Karbon, Materialer og Vann
Vi bruker naturressurser med omhu: Energi, Karbon, Materialer og Vann Skanska is determined to lower the environmental impact of our operations, as well as of the projects we build for our clients. Being the leading green project developer and contractor is a focus area in Skanska’s 2015 Profitable Growth strategy. Our biggest opportunity to lower our environmental impact – both that of Skanska and of our green business – lies in using natural resources with care. In short, this means being smarter and more efficient about the materials and water we use, lowering carbon emissions, and using less and cleaner energy. Whether we are successful at this is not only up to us – we need to collaborate with dedicated clients, suppliers, and other partners. We will get back to choosing projects and partners in a few moments. EXAMPLE Skanska’s Journey to Deep Green™ will ultimately help take our company, customers, suppliers, and everyone who benefits from using everything constructed by Skanska, to a deep green society. The Skanska Color Palette™ is our strategic framework to measure and communicate Skanska’s performance along the way. The Palette ranges from Vanilla – the construction process and product is in compliance with current laws and regulations – to Deep Green – a construction process where product performance is future-proofed and has a near-zero environmental impact. Deep Green is the ultimate destination for the projects undertaken on behalf of Skanska’s forward-thinking customers.

13 Vi velger partnere som tenker som oss: Forsyningskjeden
Vi velger partnere som tenker som oss: Forsyningskjeden We are a complex and highly decentralized development and construction company. So this means that our role is often one of integrator. As much as 75 percent of the revenue coming into Skanska goes out again to supply chain partners. This means that 85 percent of our capability is carried out by others – over 90,000 suppliers across our Home Markets, to be more precise. We have an ambitious Sustainability Agenda, and we need our suppliers and other business partners to help deliver on our commitments. EXAMPLE The Skanska Procurement Process has been recognized for its contribution to sustainability. In 2011, Skanska UK won the prestigious CIPS Supply Chain Management Award in the “Best Contribution to Corporate Responsibility” category. This category encompasses externally focused social, ethical and environmental, sustainability and community initiatives. The jury specifically considers the role a procurement or supply chain management function has played in safeguarding or enhancing an organization’s reputation and brand values. [CIPS: Chartered Institute of Purchasing and Supply]

14 Vi velger våre prosjekter med omhu: Utvelgelse av prosjekter
Vi velger våre prosjekter med omhu: Utvelgelse av prosjekter Before we enter a project, we assess a wide range of risks and opportunities. This is not just about the financial aspects. A project that may seem attractive based on financials alone can for example be declined due to unacceptable social or environmental risks. EXAMPLE Skanska uses several proprietary risk assessment tools. One is the Skanska Tender Approval Process (STAP). Using STAP, we are able to screen every potential project for social and environmental risks, and to define how to manage them. In this way we try to avoid high risk projects.

15 Hva er det som hindrer oss ?
Offentlige innkjøpere vektlegger ikke lærlingeordning Svart arbeid er til en viss grad akseptert av Ola Normann Arbeidstilsyn kontrollerer ikke, og politi etterforsker ikke, svart arbeid og kriminell aktivitet Våre kunder etterspør i liten grad miljøriktige løsninger For mange aktører i bransjen bryr seg ikke om HMS og etikk Det utdannes ikke nok mennesker til bransjen

16 Hva kan gjøres på kort sikt ?
Krav om lærlingeordning i alle offentlige innkjøp Innføre skattefradrag for oppussing av egen bolig Gjennomføre forskningsprosjekter som kan gi bedre innsikt i: Omfang av svart arbeid og mulige tiltak Ola Normanns holdning til svart arbeid Norsk ungdoms vilje til å bli håndverker i byggebransjen Både offentlige og private aktører har et ansvar for å initiere samfunnsnyttige forskningsprosjekter Forskningsmiljøene har et selvstendig ansvar til å lansere samfunnsnyttige forskningsprosjekter

17 Takk for meg


Laste ned ppt "Skanskas agenda for bærekraft og hva hindrer oss"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google