Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk kulturråd Stein Slyngstad, avd.dir. kunstavdelingen Fylkeskulturkonferansen i Hedmark 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk kulturråd Stein Slyngstad, avd.dir. kunstavdelingen Fylkeskulturkonferansen i Hedmark 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk kulturråd Stein Slyngstad, avd.dir. kunstavdelingen Fylkeskulturkonferansen i Hedmark 2012

2 Plansje logoar

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 OVERSKRIFT Tekst

13 Kulturfondet Formål stimulere skapende virksomhet innenfor litteratur og kunst, verne om kulturarven og formidle kulturgodene til så mange som mulig støtte nyskapende kunst og stimulere nye kunstneriske uttrykksformer, nye formidlingsmåter og kulturelt mangfold

14 Rollefordeling Rådet fatter vedtak innenfor rammer som fastlegges av regelverk og politiske føringer (budsjettprp/tildelingsbrev etc). Fastsetter dessuten rammer og føringer for utvalgenes arbeid, herunder delegasjonsmyndighet. Fagutvalgene fatter vedtak innenfor gitte rammer og gir tilrådinger eller vedtak til rådet. Administrasjonen forbereder saker, utformer tilrådinger til utvalgene, følger opp vedtak og sørger for at gjeldende regelverk følges.

15

16

17

18

19

20

21

22

23 OVERSKRIFT Tekst

24 Plansje- innvilgede søknader

25

26 Kulturfondet 2001- 2010 (ekskl. innkjøpsordningene litteratur) År Samlet søknadssum i kr Samlet avsetning i kr Forholdet tildelinger og søknadssum 2001 646 076 368 168 262 00026,04 % 2002 617 968 000 166 912 00027,01 % 2003 631 326 616 172 700 00027,36 % 2004 694 930 398 182 551 00026,27 % 2005 775 495 304 189 542 39824,44 % 2006 713 551 112 203 917 80028,58 % 2007 887 709 675 214 634 00024,18 % 2008 927 162 299 248 142 80026,76 % 2009 1 012 637 517 282 849 00027,93 % 2010 1 280 766 791 318 888 00024,90 %

27

28 STIMULERENDE SYNLIG SAMHANDLENDE KULTURRÅDET Strategi 2012-2015

29 KULTURRÅDET SKAL STIMULERE TIL ET NYSKAPENDE OG MANGFOLDIG KUNST OG KULTURLIV ved å investere i tiltak som fremmer kvalitet, mangfold og kritisk refleksjon nå ut til flest mulig og på nye steder og nye arenaer ivareta en aktiv utviklingsrolle KULTURRÅDET Strategi 2012-2015

30 KULTURRÅDET SKAL VÆRE EN SYNLIG OG ÅPEN AKTØR I SAMFUNNSDEBATTEN ved å være en tydelig, transparent og faglig premissleverandør være ledende i digital tilskuddsforvaltning og kommunikasjon bidra til kunnskapsbasert utvikling av kulturpolitikken KULTURRÅDET Strategi 2012-2015

31 KULTURRÅDET SKAL BIDRA TIL SAMHANDLING ved å være en tilgjengelig og relevant samarbeidspartner sørge for idéutveksling og ny kunnskap, internt og eksternt investere i samarbeid på tvers av uttrykk og landegrenser KULTURRÅDET Strategi 2012-2015

32 EN MER PROFESJONELL TILSKUDDSFORVALTNING enklere raskere mer åpen høyere kvalitet Nytt NORSK KULTURRÅD Hva betyr det?

33 EN FAGLIG TILRETTELEGGER OG UTVIKLINGSAKTØR kunnskapsdannelsen utviklingsrollen delingskulturen Nytt NORSK KULTURRÅD Hva betyr det?

34 Norsk kulturråd Stein Slyngstad, avd.dir. kunstavdelingen


Laste ned ppt "Norsk kulturråd Stein Slyngstad, avd.dir. kunstavdelingen Fylkeskulturkonferansen i Hedmark 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google