Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FK Mandalskameratene Årsmøte 18.11-2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FK Mandalskameratene Årsmøte 18.11-2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 FK Mandalskameratene Årsmøte

2 Dagsorden 0. Velkommen 1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av dirigent Valg av 2 referenter Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen, Valg av 2 representanter til tellekorps 3. Godkjenning av dagsorden Godkjenning av stemmeberettige 4. Status og framtid; hovedstyrets leder 5. Behandling av klubbens årsmeldinger 6. Økonomisk status pr. 1. november 2002 7. Behandling av innkomne forslag 8. Fastsettelse av kontingent / treningsavgift 9. Behandling av klubbens budsjett 2003 10. Utmerkelser 11. Valg 12. Avslutning

3 Forretningsorden 1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigent. Protokoll føres av valgte sekretær. 2. Dirigenten har rett til å gjøre fremlegg om forkortet taletid og fremlegg om strek med de inntegnede talere. 3. Alle forslag leveres skriftlig til dirigenten. Fremleggene skal være undertegnet av forslagsstiller. Forslag kan ikke stilles etter at strek er satt. Fremlegg utover det som er på sakslisten kan ikke komme under debatt og avstemning uten at 2/3 av de stemmeberettige gir sin tilslutning. 4. Alle vedtak avgjøres med simpelt flertall. 5. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som gjøres med antall stemmer pro og kontra.

4 4. Status og framtid

5 Status og framtid For ett år siden 3 oppgaver Dilemmaer
Holde oppe engasjementet Samles om felles mål Arbeid på alle plan viktig Dilemmaer 1 divisjon / Økonomi Elitesatsing / Breddesatsing Dugnadsånd / Proffesjonalisering Lokalt eierskap / Bedrift

6 Eggen-postulater Du har lov til å være sint , men bare ett sekund på rad! Det er viktig å gå ut på banen for å være best mulig sjøl, men enda viktigere er innstillinga om å gjøre medspillerne gode. Bruk ego - energien til kollektivets beste.

7 Noen visdomsord om strategi
”Hvis du legger om kursen 15 grader i rom sjø, oppfattes det ikke dramatisk. Men hvis du har seilt den kursen over tid, kommer du til et helt annet sted enn du ellers ville gjort.” ”For å kommunisere tydelig, må det å tenkes tydelig - på spørsmål av typen: Hva er det egentlig denne klubben driver med? Hva står vi for? Hvor står vi? Hvorfor engasjerer vi oss?”

8 Visjon FK Mandalskameratene skal være en av Agders beste og mest attraktive klubber i topp- og breddefotball og en god ambassadør for fotballen i distriktet

9 Overordnede målsettinger
Etablere herre A-lag i 1. divisjon Bli bedre på Agder i talentutvikling Være best på breddefotball i distriktet Utvikle et åpent, engasjerende og inkluderende miljø Etablere en sikker økonomisk plattform

10 Utfordring Frivillighet Profesjonalitet Spiss Bredde

11 Kortversjon MK - en klubb i Norsk Toppfotball Sport Struktur Kultur
Bredde Struktur Administrativt Økonomisk Anlegg Kultur Miljø Samarbeid

12 Ny organisasjonsplan Kontrollutvalg Valgkomite Hovedstyre 6 medlemmer
Årsmøte Daglig Leder Markedssjef Sportslig utvalg senior Sportslig utvalg barn/ungdom Prosjektutvalg Markedsutvalg Kommunikasjonsutvalg Øvrige utvalg

13 Utvalgenes arbeidsoppgaver
Sportslig utvalg senior All sportslig aktivitet for senior Sportslig utvalg barn/ungd. All sportslig aktivitet for barn/ungd. Markeds- utvalg Alle sponsor- inntekter og -pleie Prosjekt- utvalg All øvrige inntektsbringende tiltak Komm.- utvalg Kommunikasjon eksternt og internt

14 Eggen-postulater Du er ikke dyktig hvis du ikke kan bruke dyktigheten din til å gjøre andre dyktige! Det spiller ingen rolle hvem som kommer med de gode ideene - bare de kommer! Den viktigste forutsetninga for å oppnå framgang og suksess, er inderlig å unne andre suksess!

15 5. Behandling av klubbens årsmeldinger
Hovedstyret Sportslig utvalg Ungdomsutvalg Prosjektutvalg Markedsutvalg (herunder nettsidene)

16 6. Økonomisk status pr. 1. november 2001

17 7. Behandling av innkomne forslag
1. Styresammensetning 2. Kassekreditt

18 Forslag 1: Styresammensetning
Hovedstyret består etter dagens regler av 5 medlemmer. Arbeidsoppgavene er fordelt ved at hvert styremedlem har følgende oppgaver; Leder hovedstyre, Leder Ungdomsutvalg, Leder Prosjektutvalg, Leder Markedsutvalg samt Leder Sportslig utvalg. Styret anbefaler en økt satsing på ekstern og intern kommunikasjon og foreslår som en prøveordning på ett år, å utvide styret med ett medlem som også får utvalgsansvar; Leder for Kommunikasjonsutvalg Styrets forslag Styret utvides med ett styremedlem som skal ha spesielt ansvar for klubbens kommunikasjonsprofil. Dette gjøres som en prøveordning klubbåret 2003 Ordningen evalueres av styret og vurderes på nytt neste ordinære årsmøte I ovennevnte periode har styrets leder dobbeltstemme, ved stemmelikhet i styret Styret får fullmakt til å gjennomgå og tilpasse klubbens organisasjonsplan ift. ovennevnte og klubbens vedtekter

19 Forslag 2: Kassekreditt
Klubben har p.t. ingen lån verken knyttet til investeringer eller drift Gjennom året svinger likviditeten, og det kan derfor oppstå behov for ekstern likviditet Styret anbefaler at det gis fullmakt til styret å oppta likviditetslån, om nødvendig med pant i klubbhus e.l. Styrets forslag Styret gis fullmakt til å oppta likviditetslån på inntil stort kr ,- Styret gis fullmakt til om nødvendig å stille sikkerhet i verdier klubben har opparbeidet

20 8. Fastsettelse av kontingent / treningsavgift

21 9. Behandling av klubbens budsjett 2003
Regnskapet følger kalenderåret, og avlegges følgelig ikke før etter årsskiftet (ekstraordinært årsmøte februar 2003). Budsjett for året 2003 bør etter nåværende styrets mening være det nyvalgte styret ansvar. Nåværende styre har derfor ikke laget budsjettforslag for sesongen 2003, men anbefaler det nye styret å legge fram budsjett for 2003-sesongen til orientering for ekstraordinært årsmøte februar 2003. Ovennevnte praksis var gjeldende for inneværende styreperiode, og har etter nåværende styrets mening fungert tilfredsstillende.

22 10. Utmerkelser

23 11. Valg Verv på valg Styreleder 1 år
Styremedlem (leder sportslig utvalg senior) 2 år Styremedlem (leder markedsutvalg) 2 år Styremedlem (leder prosjektutvalg) 1 år Revisor Arkivar Leder kontrollkomite Valgkomite Verv som ikke er på valg Styremedlem (leder sportslig utvalg barn/ungd.) Styremedlem (leder kommunikasjonsutvalg)

24 Valgkomiteens Kandidater
På valg: Styreleder: Robert Helland Olsen Styremedlem (Markedsutvalg): Geir Johnsen Styremedlem (Prosjektutvalg): Erik Johansen Styremedlem (Sport- senior): Øyvind Skoie Ikke på valg: Styremedlem (Sport- b/ungd): Sigrunn Strand Berge Styremedlem (Kommunikasjon): Rune Lohne

25 Prosjektutvalget Leder Erik Johansen Medlemmer Svein Andersen
Per Ivar Jahnsen Torstein Wremer

26 Markedutvalg Leder Geir Johnsen Medlemmer Tor Geir Kvinen
Ole Terje Thorstensen Per Kristian Wathne

27 Sportslig utvalg - Senior
Leder Øyvind Skoie Medlemmer Rune Kile Albert Gabrielsen Rune Lohne (Brede Pedersen)

28 Sportslig utvalg - barn/ungdom
Leder Sigrun Strand Berge Medlemmer Even Sagebakken Einar Medby Normann Kastrud Marius Austrud Lillian Skjørten Bosse Wiberg Monika Olsen

29 Kommuniksajonsutvalg
Leder Rune Lohne Medlemmer Sverre Johnsen Arne Tobiassen

30 Organisasjonskart Robert Helland Olsen Øyvind Skoie Sverre Johnsen
Arne Tobiassen Rune Kile Albert Gabrielsen Rune Lohne (Brede Pedersen) Tor Geir Kvinen Ole Terje Torstensen Per Kristian Wathne Per Ivar Jansen Svein Andersen Trostein Wremer Even Sagebakken Einar Medby Normann Kastrud Marius Austrud Lillian Skjørten Boss Wiberg Monika Olsen Valgkommite Sportslig utvalg Øyvind Skoie Markeds utvalg Geir Johnsen Kommunikasjon Ungdomsutvalg Sigrun Strand Berge Prosjekt utvalg Erik Johansen Styrets leder Robert Helland Olsen

31 Øvrige valg Revisor Æresmedlemskomite Arkivar Leder kontrollkomite
Valgkomite

32 12. Avslutning Valgkomite Takk til utgående styremedlemmer
Takk til alle Ansatte Styre- og Utvalgsmedlemmer Trenere / Spillere Supportere / Medlemmer Dugnadskorps Sponsorer Media Mandal kommune Velkommen til nye med verv

33 Lykke til med sesongen 2003 !


Laste ned ppt "FK Mandalskameratene Årsmøte 18.11-2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google