Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til F/NLFs seksjonsmøte 2

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til F/NLFs seksjonsmøte 2"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til F/NLFs seksjonsmøte 2
Velkommen til F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011 Radisson Blu hotell, Gardermoen F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011, # 1

2 Vær vennlig og sett mobiltelefon i stille modus
F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011, # 2

3 Program NLF (lørdag) 09:00 – 10:00 Registrering av deltagere Inngangen
10:00 – 11:30 Seksjonsmøte Valhall 2 11:30 – 12:30 Lunsj Toot’s 12:30 – 12:45 Pres nye websider Valhall 1 12:45 – 17:30 Seksjonsmøte Valhall 2 19:30 – 20:00 Velkomstdrikke Lobby Valhall 20: Tingmiddag Valhall F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011, # 3

4 Program NLF (søndag) 08:30 – 11:30 Fagseminar Valhall 2
09:00 – 09:30 Registrering til ting Lobby 09:30 – 16:00 Luftsportsting Valhall 1 11:30 – 12:30 Lunsj Fagseminar Toot’s 12:30 – 15:30 Fagseminar Valhall 2 15:30 – 16:00 AFF I-2 kurs/utsjekk Valhall 2 F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011, # 4

5 Saksliste Årsmøtet skal : Godkjenne de fremmøtte representanter
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden Velge dirigent, 2 referenter og 2 representanter til å undertegne protokollen. Utpeke tellekorps. Behandle årsmeldinger for Fallskjermseksjonen for 2009 og 2010 Behandle Fallskjermseksjonens reviderte regnskaper for 2009 og 2010 F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011, # 5

6 Saksliste forts. Behandle innkommende forslag og forslag fremmet av seksjonsstyret Fastsette seksjonskontingenter for 2012 og 2014 Behandle styrets forslag til handlingsplan og budsjett for Behandle saker og forslag som skal behandles på Luftsportstinget Velge tillitsmenn Informasjon fra Luftfartstilsynet F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011, # 6

7 Forretningsorden Forslag : Møtet ledes av den valgte dirigent
Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget settes taletiden til høyst 5 min. første gang, 3 min. annen og tredje gang Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn og klubbens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011, # 7

8 Forretningsorden forts.
Forslag forts.: Alle valg foregår i henhold til NLF lov §§ 13 og 16-5 I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort fullt ut, med antall avgitte stemmer for og imot F/NLFs årsmøte 2. april2011, # 8

9 Styrets forslag Dirigent: Frank Due Halvorsen
Sekretærer: Ann Kristin Bogen og Christina Wiig Til å underskrive protokoll: Siri Victoria Lund og Jan Stenmo Tellekorps: Svein Roger Slyngstadli Sindre Olsen F/NLFs årsmøte 28. mars 2009, # 9

10 Valg F/NLF (forslag) Leder: Frode Finnes Larsen (fast representant i Forbundsstyret) Nestleder: Mathias Holtz (vara representant i Forbundsstyret) Styremedlem: Bodil Leira Stene Styremedlem: Ramsy Suleiman Styremedlem: Ingela Reppe Varamedlem: Inger Aakre Varamedlem: Stig Berge F/NLFs seksjonsmøte 2. mars 2011, # 10

11 Repr. Tinget (forslag) Ann Kristin Bogen Kjell T. Olsen Kine Hee Steen
Yngve Haugom Kristin Øgren Larsen Helene Løken Nn F/NLFs årsmøte 2april 2011, # 11

12 Valgkomité (Forslag) Hans Christian Heer Amlie(leder) Kari Hernes
Siri Victoria Lund F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011, # 12


Laste ned ppt "Velkommen til F/NLFs seksjonsmøte 2"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google