Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skadestedsvurderinger og transport ved traumer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skadestedsvurderinger og transport ved traumer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skadestedsvurderinger og transport ved traumer
Litt om norske forhold og organisering

2 Organisasjonskartet ved ulykker

3 Fakta om traumer Traumer er hovedårsaken til dødsfall i aldersgruppen år Traumer er den 3. største dødsårsaken i alle aldersgrupper. Mer enn 60 millioner skader oppstår årlig i USA alene. (I Norge rundt )

4 Når dør pasientene etter et traume?
Hvordan kan akuttmedisinen påvirke dette ? .

5 Sikkerhet på skadestedet
Sørg for sikkerhet for personell og pasienter Trusler kan være: Brann – Trafikk Elektriske ledninger – Våpen Farlig gods – Vær og temperatur Blod og kroppsvæsker Kommer du på flere risikofaktorer?

6 Situasjonen på skadestedet
Hva har egentlig skjedd? Hvilke skademekanismer har vært på ferde og hvilke krefter har vært utløst? Hvor mange skadde? Alder? Behov for ytterligere ressurser? Hvordan skal pasientene transporteres?

7 Kritisk skadde Ufri eller truet luftvei Utilstrekkelig pust Blødning
Sjokk Unormal nevrologisk status De fleste penetrerende skader Amputasjoner eller nesten-amputasjoner Skader i kombinasjon med kompliserende faktorer

8 Transport Nærmeste egnede sykehus Transportmåte
Vurder å hoppe over lokalsykehus for å nå traumesykehus Lokale bestemmelser avgjør destinasjon Transportmåte Bil/båtambulanse Luftambulanse

9 Hvem som skal til traumesenter
Dette avgjøres ut fra: Fysiologiske kriterier Anatomiske kriterier Skademekanisme Kjente sykdomstilstander Forhold deg til lokale bestemmelser

10 Luftambulanser Ambulansefly Legehelikopter Legebil Ved noen baser
Ansvar for region eller fylke Legebil

11 Problemområder LAT Bemanning Helikoptertype Begrensinger Vær Kapasitet
Tjenestetid

12 Organisering og driftsansvar
Helsedepartementet Sosial- og Helsedirektoratet, vil fra kun være tilsynsmyndighet. Regionale helseforetak ansvar for hele spesialisthelsetjenesten ”sørge for ansvar” for luftambulansetjenesten ansvar kontraktsmessig både for operatør- og helsedelen kan delegere driftsansvar til lokale helseforetaket der luftambulansefartøyet er stasjonert, evt. andre tjenesteytere, NLA (Finnmark) salg av luftambulansetjenester Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS i Bodø Opprettet av de fem RHF som ansvarlig selskap med overordnet ansvar for luftambulansetjenesten.

13 HE-/LA-nettet

14 Begrensninger / farer i operasjonen
Mørke kombinert med regn- / snøbyger / tåke / lavt skydekke. Ekstreme vindforhold / turbulens i fjellområder. Høyspentlinjer, fjordspenn, taubaner, radio- / mobiltelefon-master. Også lavspentlinjer, løpestrenger på landingsplass. Operasjon i skyer, vinterstid, ved isingsforhold. Begrenset ytelser i store høyder (1000 meter) og høye temperaturer.(+20°C) Faste landingsplasser i en kommune, styrker sikkerheten for helikopter og mannskap betraktelig.

15 Spesialpersonell Redningsdykker Alpine redningsgrupper
Norske Redningshunder Skredgrupper

16 Oppgaver for helikopteret
Akuttoppdrag i forbindelse med ulykker og alvorlige sykdom. Overføringer av pasienter til høyere behandlingsinstans. Transport av premature (transport-kuvøse). Transport av medisinsk-spesialteam (kirurger etc.). Transport av pasienter med dykkersyke til Håkonsvern (Bergen) Fjellredning. Uthenting i redningstau ( m). Vann-/ sjøredning med dykker. Søk etter savnede personer.


Laste ned ppt "Skadestedsvurderinger og transport ved traumer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google