Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risikovurdering for e-handelsprosjekt - mal med eksempler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risikovurdering for e-handelsprosjekt - mal med eksempler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Risikovurdering for e-handelsprosjekt - mal med eksempler

2 Direktoratet for forvaltning og IKT
Forklaring til mal: Mål: List opp målene det skal vurderes risiko for. Risikofaktor: Beskriv hva som kan være til hinder for at målene oppnås. Marker risikoen som lav, moderat og kritisk. Fargene i skjema gjenspeiler henholdsvis kritisk, moderat og lav risiko. Tiltak: Beskriv tiltak som er eller skal utvikles for å håndtere risikoen for måloppnåelse. 6 april 2010 Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Mål for <prosjektet>:
etc 6 april 2010 Direktoratet for forvaltning og IKT

4 Direktoratet for forvaltning og IKT
Felles forutsetninger for samlet måloppnåelse Nr Risikofaktor Risiko Tiltak A Organisasjon og ledelse - Lederforankring av prosjektet Kritisk: Stor -alvorlig B IKT - Vedlikehold og utvikling (drift og forvaltning) Kritisk: Stor -svært alvorlig C Mennesker og kompetanse - Manglende kompetanse - Utnyttelse av kompetanse på tvers - Rekruttere riktig kompetanse Tilstrekkelig antall personer For mange bestillere Moderat: Liten - alvorlig D Partnere og leverandører Negative til e-handel Få faste møtepunkter Moderat - alvorlig 8. februar 2010 Direktoratet for forvaltning og IKT

5 Direktoratet for forvaltning og IKT
Felles forutsetninger for samlet måloppnåelse Nr Risikofaktor Risiko Tiltak E Strategi og policy Mangelfull innkjøpsstrategi uten retning for e-handel Moderat: Moderat – moderat F Måling og rapportering - Ingen krav til rapportering om innkjøp og e-handel i den ordinære rapporteringen i virksomheten Moderat: Liten –alvorlig G Prosesser: Mangelfulle rutiner For lite utnyttelse av kompetanse og ressurser på tvers Dårlig kommuniserte rutiner Kritisk: Moderat- alvorlig H Kontroll, læring og utvikling - Ingen rutine for systematisk kvalitetskontroll, læring og utvikling Alvorlig 8. februar 2010 Direktoratet for forvaltning og IKT

6 Risikokart Felles forutsetninger for å nå mål
Plasser inn risikofaktorene i matrisen 5 Svært stor Eks A 4 Stor 3 Moderat 2 Liten 1 Meget liten Ubetydelig Lav Alvorlig Svært alvorlig Sannsynlighet Kritisk Moderat Lav Konsekvens Direktoratet for forvaltning og IKT


Laste ned ppt "Risikovurdering for e-handelsprosjekt - mal med eksempler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google