Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marius Vøllestad Bø vgs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marius Vøllestad Bø vgs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Marius Vøllestad Bø vgs.
Den greske antikken Marius Vøllestad Bø vgs.

2 Plan for undervisningen
Om antikken Greske bystater Athen Sparta Gresk kunst og kultur Filosofi og vitenskap Grekere mot persere Aleksander den store

3 Antikken Regnes som perioden fra ca 700 f.Kr til ca 500 e.Kr
Vest-romerrikets fall blir ofte sett på som avslutningen Både gresk og romersk kultur har satt sine spor, og påvirket senere samfunn helt frem til i dag

4 Greske bystater, poliser
De greske byene, som hadde vokst frem begynte å samle seg i stater, kalt poliser Bykjernen var administrasjon for områdene rundt, som gav beskyttelse Fra 700-tallet f.Kr ble småkonger erstattet av en rik landeierelite, aristokrater (”de beste”) men som på 600-tallet ble utfordret av soldater bestående av bønder, kjøpemenn, håndverkere ol. I enkelte stater tok populære personer makten, og ble kalt tyranner Tyrannene måtte skape et godt forhold til folket og gav dem goder og trygghet

5 Greske bystater, poliser
Maktballansen mellom ledere og innbyggere, førte til at innbyggerne fikk større politisk innflytelse Jordeiende borgere fikk rettigheter, men også plikter De som styret polisene, embetsmennene, skulle utpekes av borgerne Rådet, bestående av mektige familier gav råd til embetsmennene Borgerne møtte i folkeforsamlingen der de valgte embetsmennene, vedtok lover og avgjorde saker som berørte polisen

6 Styringssett Polis Folkeforsamlingen Embetsmennene Rådet
(Borgere som valgte embetsmennene) Embetsmennene (Styrte polisen) Rådet (Menn fra mektige familier gav råd til embetsmennene)

7 Kvinner, barn og innflyttere ble ikke regnet som borgere og hadde ikke borgerrettigheter
Polisstatene var slavesamfunn. Slaver utgjorde en stor del av befolkingen og hadde ingen rettigheter, men ble betraktet som eiendeler

8 ATHEN MAKEDONIA SP A R T

9 Athen En av de største bystatene ble opprettet ca 700 f.Kr
Ustabile ledelse og tyrannier over mange år Førte til politiske reformer Fra 621 f.Kr ble lover skrevet ned Solon fikk innført lover for borgerrettigheter og eiendom, og gav folkeforsamlingen mer makt Athen innførte demokratiet fra 507 f.Kr, under ledelse av Kleistenes Demokrati = folk(demos) + makt(kratos) Det første reelle folkestyret

10 Athen Det ble opprettet et råd på 500 borgere som ble skiftet ut en gang i året En rekke nye embeter og verv ble trukket ut ved loddtrekning, og fattet av folkeforsamlingen Vervene gikk på omgang og ble lønnet Aristokratiets makt ble svekket De kjente lederen Perikles sa i 430 f.Kr: ”Alle” kan delta i politikken, flertallet styrer byen og ”alle” er like for loven Samme prinsipper benyttes i dag

11 Sparta En annen stor bysstat på Peloponnes, som var samlet gjennom erobringer, ikke sammenslutninger som Athen Spartanerne tok makt over bøndene på Peloponnes og gjorde dem til heloter uten særlig rettigheter Spartanerne levde av inntekter fra helotene Militært sterke Gutter ble oppdratt til soldater Kvinner levde for seg Demokratiet utviklet seg ikke i Sparta, og ble styrt av en liten gruppe mektige borger

12 Gresk kunst og kultur Det greske alfabetet som var en tilpasning av det fønikiske bestod kun av 20 tegn og spredde seg raskt Grekerne skrev dikt og historiske oversikter (Odysseen og Iliaden) Utviklet teateret Idrettskonkurranser gjennomført hvert fjerde år i Olympia Utvikling av malerkunst, billedhuggerkunst og arkitektur Akropolis, Athens enorme tempelanlegg Spartanerne bygde ikke monumentale bygg

13 Filosofi og vitenskap Filosofi betyr ”kjærlighet til visdom”
Forsøkte å besvare vanskelige spørsmål gjennom sin tro på fornuft Sokrates la grunnlaget for etikken Platon var elev av Sokrates og delte verden i en materialistisk verden og en ide-verden Aristoteles var elev av Platon og forsøkte å sortere og strukturerer verden

14 Grekere mot persere Fra 513 f.Kr til ca 430 f.Kr var det kamper mellom grekere og de mektige perserne fra Midtøsten Grekere vant viktige seire, og spesielt slaget over perserkongen Xerxes i 480 f.Kr er godt kjent Sparta og Athen samarbeidet mot perserne, men det oppstod rivaliseringer dem i mellom da persisk motstand ble nedkjempet Sparta vant militært over Athen, men alle kampene bidro til en svekkelse av begge stormaktene Makedonia i nord ble nå en alvorlig trussel

15 Aleksander den store Makedonia var påvirket av gresk kultur
Ble styrt av en konge med et sterkt krigeraristokrati Kong Filip tok makten over den greske halvøya i 338 f.Kr Sønnen Aleksander samlet makedonere og grekere for å møte perserne, og innen 323 f.Kr hadde de kontroll over hele perserriket Aleksander døde tidlig og riket ble delt i tre under makedonske generaler; Egypt, Syria og Makedonia Den greske kulturen spredde seg i områdene, og ble kalt hellenisme Gresk kultur og kunst hadde høy status


Laste ned ppt "Marius Vøllestad Bø vgs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google